Landbouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GECOMBINEERDE OPGAVE - 07.11.2023

Aandachtspunten GLB-aanvraag 2023

U kunt tot en met 30 november 2023 uw GLB-subsidies definitief aanvragen. Daarbij geeft u ook uw uitgevoerde ecoactiviteiten op. Daarnaast moet u de teelt van bepaalde vanggewassen opgeven. Welke zaken zijn goed om te weten?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 07.11.2023

Opgave vanggewassen in GLB-aanvraag

In de GLB-aanvraag kunt u uw vanggewassen (alsnog) opgeven. Soms is dit verplicht en moet u ook een inzaaiperiode opgeven. Wat speelt er hier?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 07.11.2023

Recht van overpad opgeheven wegens geen redelijk belang

Als een perceel ligt ingesloten tussen andere percelen, kan er een recht van overpad worden gevestigd om de openbare weg te bereiken. Wat als de situatie wijzigt? Kan de erfdienstbaarheid dan worden opgeheven?
Lees meer

MAATSCHAP - 07.11.2023

De arbeidsvergoeding van een vennoot of maatschapslid

Er is tegengestelde rechtspraak over de vraag of het fiscaal mogelijk is om binnen een Vof een vergoeding voor arbeid toe te kennen die hoger is dan het vennootschapsresultaat. Daardoor zou er een verlies bij de andere vennoten ontstaan.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 07.11.2023

Rustgewas op zand en löss, vanaf 2027 één op drie

Uiterlijk 2026 een rustgewas. Op bouwland op zand- en lössgrond moet u uiterlijk 2026 minimaal één keer een rustgewas hebben geteeld. Dit betekent een rotatie met rustgewassen van één op vier. Vanaf 2027 wordt de rotatie verder aangescherpt naar één op drie. U mag zelf kiezen in welk jaar u een rustgewas teelt. Let op.  Als u de eerste jaren weinig tot geen rustgewassen teelt, zult u in de latere jaren relatief veel rustgewassen moeten telen. ...
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 10.10.2023

Definitieve aanvraag GLB-subsidies 2023

Heeft u uw bedrijf uiterlijk 15 juni aangemeld voor GLB-subsidies? Dan moet u deze GLB-subsidies definitief aanvragen in de periode van 15 oktober tot en met 30 november 2023. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar moet u rekening mee houden?
Lees meer
Landbouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

MAATSCHAP - 07.11.2023

De arbeidsvergoeding van een vennoot of maatschapslid

Er is tegengestelde rechtspraak over de vraag of het fiscaal mogelijk is om binnen een Vof een vergoeding voor arbeid toe te kennen die hoger is dan het vennootschapsresultaat. Daardoor zou er een verlies bij de andere vennoten ontstaan.
Lees meer

AFSCHRIJVEN - 10.10.2023

Beperking afschrijving gebouw (inkomstenbelasting)

Werkt u met een eenmanszaak, maatschap of Vof, dan geldt er een soepelere afschrijvingsregel voor gebouwen. Het plan is om deze uitzondering af te schaffen. Wat houdt dit in?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 07.11.2023

Recht van overpad opgeheven wegens geen redelijk belang

Als een perceel ligt ingesloten tussen andere percelen, kan er een recht van overpad worden gevestigd om de openbare weg te bereiken. Wat als de situatie wijzigt? Kan de erfdienstbaarheid dan worden opgeheven?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid