Landbouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOER EN BEDRIJF - 08.04.2021

Belangrijke data Gecombineerde Opgave 2021

Heeft u een uitnodiging ontvangen om de Gecombineerde Opgave in te dienen? De indieningsperiode loopt tot en met 15 mei 2021. De kortingsperiode voor subsidies start echter vanaf 18 mei. Wat speelt er? Welke datums zijn er nog meer belangrijk?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.04.2021

Graasdierpremie: weiden op niet-subsidiabele grond

Vraagt u met de Gecombineerde Opgave graasdierpremie aan, dan moeten uw graasdieren een bepaalde periode onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen. Wat is niet-subsidiabele grond? Hoe kunt u dat nagaan?
Lees meer

DIER EN RECHT - 08.04.2021

Verblijfplaats paarden per 21 april 2021 registreren

Binnenkort is het verplicht dat de verblijfplaats van uw paarden wordt geregistreerd. Per 21 april 2021 treedt er namelijk nieuwe Europese wetgeving in werking. Wat betekent deze grote verandering nu voor u?
Lees meer

BELASTINGEN - 15.03.2021

Subsidie en landbouwgrond: (on)belast?

De Hoge Raad heeft onlangs een beslissing genomen over de fiscale aspecten van natuursubsidies. Duidelijk is nu hoe fiscaal bekeken met dit soort subsidies moet worden omgegaan. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 15.03.2021

Maatregelen ruggenteelt gaan niet door: wat nu?

Ruggenteelt op klei- of lössgrond. Heeft u ruggenteelt op klei- of lössgrond? De eerder aangekondigde maatregelen om afspoeling te voorkomen gaan niet door. Wel heeft de minister aangekondigd dat in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn opnieuw wordt gekeken of maatregelen alsnog nodig zijn. ...
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 15.03.2021

Fosfaatbemonstering 2021 inclusief overgangsregeling

Vanaf dit jaar gelden er nieuwe eisen voor grondmonsters om in aanmerking te komen voor hogere fosfaatgebruiksnormen. De fosfaatklasse van uw grond moet nu bepaald worden op basis van PAL en P-PAE. Welke overgangsregeling geldt er nu?
Lees meer
Landbouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSOVERDRACHT - 09.02.2021

Bedrijfsoverdracht in de familiesfeer: geen gift?

Tegen welke waarde moet een (agrarische) onderneming bij een bedrijfsoverdracht worden gewaardeerd? Als er niet wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde, is er dan sprake van een gift? Hoe zit dat als de erfenis wordt verdeeld?
Lees meer

BELASTINGEN - 15.03.2021

Subsidie en landbouwgrond: (on)belast?

De Hoge Raad heeft onlangs een beslissing genomen over de fiscale aspecten van natuursubsidies. Duidelijk is nu hoe fiscaal bekeken met dit soort subsidies moet worden omgegaan. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer

BELASTINGEN - 09.02.2021

Nieuwe Milieulijst en Energielijst 2021 beschikbaar

De Milieulijst en de Energielijst voor 2021 zijn gepubliceerd. Wilt u investeren in bepaalde bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Bij wat voor soort investeringen is dit? Wat is het fiscale voordeel?
Lees meer

Cookiebeleid