Landbouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 08.06.2020

Regels voor graafwerkzaamheden

Welke regels gelden er voor het verrichten van graafwerk? Is dat ook zo voor particulieren die op eigen terrein bezig zijn? Wat heeft de rechter beslist over het herinrichten van een terrein bij een landbouwbedrijf? Wat is goed om te weten?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Aangekondigde maatregelen Nitraatrichtlijn aangepast

Teelt u mais en/of aardappelen op zand- en/of lössgrond of teelt u gewassen in ruggen op klei- en/of lössgrond? Vanaf 2021 veranderen er een aantal zaken rondom deze teelten. Wat speelt er hier en wat wordt er gewijzigd?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 07.05.2020

90-dagenregeling alleen voor landbouwgrond

Heeft u percelen die een deel van het jaar ook voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt? U kunt toch betalingsrechten verzilveren als deze activiteiten maximaal 90 dagen duren. Wat speelt er hier? Wanneer geldt de 90-dagenregeling?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 07.05.2020

Wijzigingen forfaits opgenomen in tabellenbrochure 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn er meerdere forfaits gewijzigd. Deze wijzigingen kunt u terugvinden in de verschillende tabellen van RVO.nl. Welke normen wijzigen nu?
Lees meer

BELASTINGEN - 08.04.2020

Zelfstandigenaftrek

Aftrekpost. De inkomstenbelastingondernemer (dus eenmansbedrijf, maatschap of Vof) die aan het urencriterium voldoet en aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een vast - winstonafhankelijk - bedrag en bedraagt tot en met 2019 € 7.280. U voldoet aan het urencriterium als u minstens 1.225 uur besteedt aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit u winst geniet. De tijd die totaal is besteed aan werken in de onderneming(en) en aan andere arbeid in dienstbetrekking of voor overige werkzaamheid, dient voor meer dan 50% de onderneming(en) te betreffen. ...
Lees meer

ERFRECHT - 08.04.2020

Ook een onterfd kind heeft recht op informatie over de erfenis

Heeft een onterfd kind recht op inzage in de administratie om erachter te komen hoe hoog de waarde van de nalatenschap (erfenis) is? Kan hij kopieën van bankafschriften opeisen? Wat staat er in de wet en wat heeft de rechter nu beslist?
Lees meer
Landbouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 08.06.2020

Regels voor graafwerkzaamheden

Welke regels gelden er voor het verrichten van graafwerk? Is dat ook zo voor particulieren die op eigen terrein bezig zijn? Wat heeft de rechter beslist over het herinrichten van een terrein bij een landbouwbedrijf? Wat is goed om te weten?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Aangekondigde maatregelen Nitraatrichtlijn aangepast

Teelt u mais en/of aardappelen op zand- en/of lössgrond of teelt u gewassen in ruggen op klei- en/of lössgrond? Vanaf 2021 veranderen er een aantal zaken rondom deze teelten. Wat speelt er hier en wat wordt er gewijzigd?
Lees meer

Cookiebeleid