Landbouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - RECHTSVORM - 11.04.2024

Met terugwerkende kracht een maatschap?

Bij nader inzien. Stel, u heeft een onderneming en daarin werkt uw kind of uw partner mee. Bij het bespreken van de jaarrekening 2023 komt u samen tot de conclusie dat het beter zou zijn dat uw kind en/of partner meedeelt in de ondernemingsresultaten. Dat kan door samen een maatschap aan te gaan. Uw adviseur stelt voor om dat te doen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024. Dat is administratief handig. ...
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 11.04.2024

GLB-premies: 2023 definitief, inschatting 2024

De definitieve basis- en ecopremie 2023 en de verwachtingen voor 2024 zijn bekendgemaakt. Dit geldt ook voor de toeslag jonge landbouwers 2023.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 11.04.2024

Gecombineerde Opgave 2024 uiterlijk 15 mei indienen

U kunt uw Gecombineerde Opgave 2024 (GO) tot en met 15 mei indienen bij RVO.nl. Met de GO meldt u onder andere uw GLB-subsidies aan. Meld ook uw ecoactiviteiten die u dit jaar wilt uitvoeren, aan. Het belang van een juiste en tijdige indiening is groot.
Lees meer

PACHT - OPVOLGING - 11.04.2024

Verpachter moet indeplaatsstelling van zoon van pachter toestaan

Een pachter kan een vordering instellen dat zijn zoon voortaan in zijn plaats als pachter optreedt. Dat wordt door de rechter naar billijkheid beoordeeld. Maar wat houdt dat in? Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.03.2024

Verplicht rustgewas op zand en löss: aanscherping eisen onbemest vanggewas

Heeft u bouwland op zand- en lössgrond, dan moet u uiterlijk in 2026 een rustgewas hebben geteeld. Vanaf 2027 moet u op ieder perceel bouwland uiterlijk in 2029 een rustgewas hebben geteeld. Wat is er al gewijzigd vanaf 2024?
Lees meer

MELKVEEHOUDERIJ - 12.03.2024

Ecoactiviteit weiden 2024: andere voorwaarden

Bent u melkveehouder en wilt u in 2024 de ecoactiviteit weiden toepassen, houd dan rekening met aangepaste voorwaarden. Zo is het aantal uren weidegang fors verhoogd. Ook moet u uw bedrijf voor de eerste weidegang aanmelden bij Qlip.
Lees meer
Landbouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - 16.01.2024

Normbedragen voor eigen gebruik

Privégebruik. Tegen het einde van ieder jaar worden er normbedragen gepubliceerd die gelden voor het eigen gebruik van de meest gangbare agrarische producten, de zogenaamde ‘landbouwnormen’. Produceert of verhandelt u deze producten, dan wordt er aangenomen dat u er ook privé gebruik van maakt. In uw boekhouding moet u met dat privégebruik rekening houden. Het verhoogt de met uw bedrijf behaalde winst door dat het als het ware bij de gerealiseerde omzet wordt geteld. ...
Lees meer

SUBSIDIES DUURZAAMHEID - 01.02.2024

Interessante provinciale subsidies o.b.v. investeringslijst

Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hebben de provincies Drenthe, Friesland en Groningen een interessante subsidieregeling opengesteld. Het gaat om investeringen om te verduurzamen. De verwachting is dat ook andere provincies volgen. Om wat voor soort investeringen gaat het?
Lees meer

LANDBOUWVRIJSTELLING - 16.01.2024

Grond voor snelgroeiend bos, waardestijging belast?

Er is rumoer rond de fiscale gevolgen van de set-aside-regeling. Bedrijven die eraan meedoen, kunnen zich niet op toezeggingen beroepen. Waarom niet?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid