Landbouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

Wijziging regels maïsteelt op zand- en lössgrond vanaf 2021

Bekend is nu dat u de maïs mag bemesten vanaf 15 maart. U moet uw maïspercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO.nl. Daarnaast geldt er een nieuwe wijziging: de korting van 65 kg stikstof per hectare geldt nu voor alle bedrijven. Wat speelt er voor u?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

Fosfaatdifferentiatie: voorwaarden grondmonsters per 2021

Vanaf 2021 moet u voor de fosfaattoestand gebruikmaken van de indicatoren PAL- en P-PAE-getal. Wilt u (ook) vanaf 2021 hogere fosfaatgebruiksnormen?
Lees meer

BEDRIJFSTOESLAG - 12.01.2021

Controleer uw bedrijfstoeslag 2020

Heeft u in 2020 uitbetaling van betalingsrechten en/of de toeslag jonge landbouwers aangevraagd, dan heeft u een beschikking Bedrijfstoeslag 2020 ontvangen. Het is belangrijk dat u de berekening controleert. Waar rekening mee houden?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

65 kg korting bij aardappelen op scheurgrond

Op zand- en lössgrond Gaat u na graslandvernietiging consumptie- of fabrieksaardappelen telen, houd dan vanaf 2021 rekening met een korting van 65 kg stikstof per hectare (ha) indien het perceel is gelegen op zand- of lössgrond. U hoeft dan geen graslandvernietigingsmonster te nemen. Bij een vanggewas ‘gras’ kunnen de regels anders zijn. Waar moet u rekening mee houden?...
Lees meer

LANDBOUWMAATSCHAP-VOF - 12.01.2021

Maatschapscontract en huwelijksvoorwaarden belangrijk!

Als echtgenoten die getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, tevens vennoten zijn in een maatschap (of Vof), moet de ontbinding van de maatschap dan worden afgehandeld volgens de bepalingen van het maatschapscontract?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.12.2020

Aankoop piekbelasters stikstof door provincies

Heeft u een hoge stikstofdepositie op een of meerdere overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dan kan de provincie u benaderen voor de aankoop van uw bedrijf. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer
Landbouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

E-FACTUUR - 23.11.2020

Procedure en toezicht rond e-facturen gewijzigd

Steeds meer ondernemers stappen over op e-facturatie. Hieraan zitten echter ook spelregels die niet bij iedereen op het netvlies staan. Wat is er recentelijk veranderd?
Lees meer

SUBSIDIE - 08.12.2020

Aanvraag Subsidie jonge landbouwers 2020 luistert nauw

Het is tot 12 februari 2021 mogelijk om als jonge landbouwer subsidie aan te vragen. U kunt subsidie aanvragen voor specifieke investeringen van de investeringslijst. Bent u nog geen 41 jaar en voldoet u aan de voorwaarden? Lees verder!
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.12.2020

Aankoop piekbelasters stikstof door provincies

Heeft u een hoge stikstofdepositie op een of meerdere overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dan kan de provincie u benaderen voor de aankoop van uw bedrijf. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer

Cookiebeleid