Landbouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

MESTWETGEVING - 11.05.2023

Organische stofrijke mest: ‘vrijstelling’ fosfaat bij gebruik ruime hoeveelheid

Standaard telt het fosfaat uit meststoffen voor 100% mee voor de fosfaatgebruiksnorm. Echter vanaf 2023 geldt onder bepaalde voorwaarden dat er nog maar een gedeelte van het fosfaat meetelt. De fosfaatvrijevoet komt te vervallen. Hoe werkt dat?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 26.04.2023

Actief landbouwer voor ontvangen GLB-subsidies

Wilt u GLB-subsidies? Dan moet u voldoen aan de definitie ‘actief landbouwer’. Vanaf 2023 geldt er een versoepeling. Hierdoor is een KvK-inschrijving niet altijd verplicht of is een accountantsverklaring niet altijd nodig. Wat is hier belangrijk?
Lees meer

BURENRECHT - 26.04.2023

Bomen binnen de verboden afstand mogen blijven staan

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens worden geplant. De buurman kan dan eisen dat ze worden verwijderd. Maar wat als er voor bomen een herplantplicht geldt? Mag dat dan wel op dezelfde plek?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 26.04.2023

Aandachtspunten Gecombineerde Opgave 2023

U kunt uw Gecombineerde Opgave (GO) indienen tot en met 15 mei 2023. Hiervoor moet u eerst in Mijn percelen uw percelen actualiseren en uw landschapselementen intekenen. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 15.03.2023

Derogatie 2023: uiterlijk 7 april aanvragen en meer gebieden lagere norm

De derogatievoorwaarden zijn grotendeels gelijk aan voorgaande jaren. In alle gebieden krijgt u te maken met een afbouw van de norm. Vanaf wanneer kunt u derogatie aanvragen en in welke gebieden geldt de versnelde afbouw?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 15.03.2023

Niet-productief areaal GLB - afmetingen en weegfactoren

In 2023 zijn bedrijven vrijgesteld van GLMC 8 niet-productief areaal. Echter wilt u de ecoregeling gebruiken of heeft u ANLb-pakketten, dan moet u soms toch rekening houden met dit niet-productief areaal. Waarmee moet u rekening houden?
Lees meer
Landbouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

SCHENKEN - 15.03.2023

Schenking aan (klein)kinderen fiscaal gunstig geregeld!

Welke fiscaal vrijgestelde bedragen gelden er dit jaar? Waarom is het raadzaam om de schenking zwart-op-wit vast te leggen?
Lees meer

RECHT - 15.03.2023

Mogen ouders vrij beschikken over de bank(spaar)rekeningen van hun kinderen?

Als kinderen minderjarig zijn, wordt hun vermogen beheerd door de ouders. Dat geldt ook voor hun bankrekeningen. Mogen ouders tijdens het beheer daar vrij over beschikken? Wat staat daarover in de wet en wat zegt de rechter?
Lees meer

BURENRECHT - 15.03.2023

Leilindes te dicht bij de erfgrens moeten weg

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens staan. Dit is slechts anders als de buurman daarvoor toestemming geeft. Is dat ook zo als de bomen worden gedoogd? Moet bomenhinder worden bewezen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid