Landbouw - Bedrijfsopvolging

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 31.10.2023

Wijzigingen BOR en DSR: actie vereist?

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) op een aantal punten aanscherpen. Is met het oog hierop actie wenselijk?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 26.09.2023

Bezitseis BOR niet van toepassing op indirecte belangen

De BOR kan ook worden toegepast op de verkrijging van de aandelen in een lichaam dat binnen een jaar voor het overlijden van de aandeelhouder deelnemingen heeft gekocht of belangen heeft uitgebreid.
Lees meer

INBRENG - 29.06.2023

Geruisloze inbreng? Denk aan de voorwaarden!

Er gelden strikte voorwaarden bij de geruisloze inbreng van een IB-onderneming in een BV. Volgens Rechtbank Noord-Nederland kan daar niet van worden afgeweken.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 29.06.2023

Wijziging BOR: actie vereist?

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet een aantal voorstellen opgenomen om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) te wijzigen. In deze bijdrage behandelen wij deze voorstellen en gaan we tevens in op de vraag of het wenselijk is om nu al actie te ondernemen.
Lees meer

BTW - 29.06.2023

Sale & lease back geen overdracht van een onderneming

De overdracht van roerende zaken die vervolgens worden teruggehuurd en op dezelfde manier worden gebruikt als daarvoor, kwalificeert niet als de overdracht van een onderneming.
Lees meer

ONDERNEMING - 06.04.2023

Bedrijf verhuren kan fiscale voordelen opleveren

Als u uw bedrijf verhuurt, kunt u recht hebben op een aantal belangrijke, fiscale voordelen. In een paar rechterlijke uitspraken is hierover recentelijk meer duidelijkheid gegeven. Wat betekent dat? Wat kunt u ermee en wat levert het op?
Lees meer
Landbouw - Bedrijfsopvolging

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 31.10.2023

Wijzigingen BOR en DSR: actie vereist?

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) op een aantal punten aanscherpen. Is met het oog hierop actie wenselijk?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 26.09.2023

Bezitseis BOR niet van toepassing op indirecte belangen

De BOR kan ook worden toegepast op de verkrijging van de aandelen in een lichaam dat binnen een jaar voor het overlijden van de aandeelhouder deelnemingen heeft gekocht of belangen heeft uitgebreid.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid