Landbouw - Bedrijfsopvolging

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSOVERDRACHT - 09.02.2021

Bedrijfsoverdracht in de familiesfeer: geen gift?

Tegen welke waarde moet een (agrarische) onderneming bij een bedrijfsoverdracht worden gewaardeerd? Als er niet wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde, is er dan sprake van een gift? Hoe zit dat als de erfenis wordt verdeeld?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 28.01.2021

BOR, prefs en landingsplatform

Op basis van een uitzondering kwalificeren alleen preferente aandelen die zijn ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging, voor de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) in de Successiewet.
Lees meer

DOORSCHUIFREGELING - 17.12.2020

Dienstbetrekkingseis: denk er niet te lichtzinnig over!

Voor het schenken van aandelen in een vennootschap moet de begiftigde gedurende 36 maanden werknemer in die vennootschap zijn geweest. Deze dienstbetrekkingseis is geen zware eis, maar dat is ook meteen de valkuil!
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 11.11.2020

Minder schenk- en erfbelasting betalen

Bij schenking of vererving van uw zaak kunt u mogelijk genieten van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Hierdoor betaalt u minder erf- en schenkbelasting. Houd dan wel de voorwaarden goed in de gaten. Wat moet u weten?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 29.09.2020

Schenking aandelen in werk-BV, eerst splitsen

Bij een beoogde schenking van aandelen in een werk-BV in de familiesfeer kan het nodig zijn eerst een herstructurering door te voeren.
Lees meer

AANMERKELIJK BELANG - 31.08.2020

Earn-outregeling en prijscorrecties

Verkoopt een dga aandelen van zijn BV, dan wordt er soms een earn-outregeling afgesproken, waarbij de totale hoogte van de te ontvangen overdrachtsprijs nog niet vaststaat. De afwikkeling hiervan vindt plaats binnen box 2 (ab-regeling).
Lees meer
Landbouw - Bedrijfsopvolging

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSOVERDRACHT - 09.02.2021

Bedrijfsoverdracht in de familiesfeer: geen gift?

Tegen welke waarde moet een (agrarische) onderneming bij een bedrijfsoverdracht worden gewaardeerd? Als er niet wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde, is er dan sprake van een gift? Hoe zit dat als de erfenis wordt verdeeld?
Lees meer

Cookiebeleid