Landbouw - Boer en privé

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VOF EN MAATSCHAP - 08.06.2020

Samenwerken in man-vrouwfirma

Wanneer fiscale partners in een onderneming samenwerken, is er de fiscaal voordelige mogelijkheid tot het samen aangaan van een man-vrouwfirma of maatschap. Hoe werkt dit?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 07.05.2020

Overdracht landbouwgrond aan bedrijfsopvolger rechtmatig!

Kan een kind eisen dat een rechtshandeling wordt teruggedraaid om de vordering van het wettelijk erfdeel veilig te stellen? Wat moet er dan worden beoordeeld? Wie moet daarvoor wat bewijzen? Wat is goed om te weten?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 07.05.2020

Wijziging recht van voetpad?

Heeft de eigenaar van het dienende erf het recht om voor de uitoefening van een recht van overpad (voetpad) een ander gedeelte van zijn grond aan te wijzen? Welke voorwaarde geldt er dan? Wat staat er in de wet? Wat is raadzaam?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 08.04.2020

Blinde deur (matglas) moet worden verwijderd!

Mag er binnen een afstand van twee meter van de perceelsgrens een deur worden geplaatst als deze voorzien is van matglas? Wat staat daarover in de wet? Wat is goed om te weten over het burenrecht?
Lees meer

HUWELIJKSE VOORWAARDEN - 14.01.2020

Rechter zegt: “Geen schenking door huwelijkse voorwaarden!”

Als er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld waarbij slechts één bankrekening als gemeenschappelijk vermogen wordt beschouwd, is er dan een schenking? Wat bij storting van een groot bedrag? Hoe hangt dat af van de aard van de rekening?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 14.11.2019

Is blokkade van de buurweg nu onrechtmatig?

Vaak wordt er gesproken over een buurweg. Wat wordt er juridisch nu precies bedoeld met een ‘buurweg’? Aan welke voorwaarden moet er zijn voldaan? Hoe kan het recht op een buurweg worden beëindigd?
Lees meer
Landbouw - Boer en privé

Meest gelezen tips & adviezen

VOF EN MAATSCHAP - 08.06.2020

Samenwerken in man-vrouwfirma

Wanneer fiscale partners in een onderneming samenwerken, is er de fiscaal voordelige mogelijkheid tot het samen aangaan van een man-vrouwfirma of maatschap. Hoe werkt dit?
Lees meer

Cookiebeleid