Landbouw - Pacht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PACHT - 10.10.2023

Pacht ontbonden door steeds te late betaling van de pachtprijs

Een pachtovereenkomst kan niet eenzijdig door de verpachter worden ontbonden. Dat ligt anders als de pachter tekortschiet, bijv. door de pachtprijs niet tijdig te betalen. Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

PACHT - 10.10.2023

Kosten groot onderhoud zijn voor rekening van verpachter

De pachter op zijn kosten kleine reparaties laten uitvoeren, terwijl het groot onderhoud voor rekening komt van de verpachter. Partijen mogen hier echter van afwijken. Wat als dat niet duidelijk is geregeld? Wat zegt de rechter?
Lees meer

PACHT - 04.07.2023

Pachtovereenkomst die niet tijdig is toegezonden, wordt automatisch verlengd

Een pachtovereenkomst moet binnen twee maanden worden toegezonden naar de Grondkamer. Dit geldt zowel voor de pachter als voor de verpachter. Wat als in de overeenkomst staat dat deze verplichting alleen rust op de pachter?
Lees meer

PACHT - 11.05.2023

Verpachter aansprakelijk voor ongeschiktheid van de grond?

Een pachter moet zelf beoordelen of de grond voor het overeengekomen doel geschikt is. Maar wat als de verpachter garandeert dat de grond daarvoor geschikt is? Hoe zit het dan met de onderzoeksplicht van de pachter?
Lees meer
Landbouw - Pacht

Meest gelezen tips & adviezen

PACHT - 10.10.2023

Pacht ontbonden door steeds te late betaling van de pachtprijs

Een pachtovereenkomst kan niet eenzijdig door de verpachter worden ontbonden. Dat ligt anders als de pachter tekortschiet, bijv. door de pachtprijs niet tijdig te betalen. Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

PACHT - 10.10.2023

Kosten groot onderhoud zijn voor rekening van verpachter

De pachter op zijn kosten kleine reparaties laten uitvoeren, terwijl het groot onderhoud voor rekening komt van de verpachter. Partijen mogen hier echter van afwijken. Wat als dat niet duidelijk is geregeld? Wat zegt de rechter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid