Landbouw - Pacht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PACHT - 13.07.2022

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2022

De nieuwe pachtnormen die vanaf 1 juli 2022 gelden, zijn bekendgemaakt. Voor de meeste pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen beperkt gedaald of gestegen. Er zijn ook enkele uitschieters. Welke pachtnormen kunnen voor u belangrijk zijn?
Lees meer

PACHT - 15.06.2022

Pachtoverneming moet tijdig worden geregeld

Als een landbouwmaatschap wordt ontbonden, heeft dat gevolgen voor lopende pachtovereenkomsten. Het familielid dat het bedrijf voortzet, kan als pachter in de plaats worden gesteld. Wanneer moet dat worden geregeld? Wat zegt de rechter?
Lees meer

PACHT - 12.04.2022

Eis tot ontbinding van de pacht door rechter afgewezen

Een pachter heeft de plicht om zich als goed pachter te gedragen. Dat betekent dat hij in voldoende mate onderhoudswerk moet verrichten. Wat als daaraan niet wordt voldaan? Wat speelde er hierover en wat heeft de hoogste rechter nu beslist?
Lees meer

LANDBOUWGROND - 16.03.2022

Overdracht landbouwgrond in verpachte staat is geen gift

Overdracht van landbouwgrond tegen een lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer betekent niet dat er automatisch sprake is van een gift. Waar hangt dat van af? Welke overige omstandigheden spelen er een rol?
Lees meer

PACHT - 15.02.2022

Opzegging pacht door verpachter wordt afgewezen

Een verpachter kan de pachtovereenkomst opzeggen als hij de grond nodig heeft voor duurzaam en dringend eigen gebruik. Wie moet er wat bewijzen? Mag de gepachte grond naar eigen inzicht door de pachter worden gebruikt?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid