Landbouw - Pacht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 04.03.2020

Verpachte grond in box 3

Verpachting drukt de vrije verkoopwaarde van uw gras- en akkerland. Maar wat is de waarde in verpachte staat van uw grond en waarom is dat fiscaal van belang?
Lees meer

PACHT - 05.02.2020

Geen persoonlijk eigen gebruik, pachtcontract ontbonden!

Hoe moet gepachte grond worden ingebracht in een Vof of maatschap? Wat wordt er bedoeld met ‘persoonlijk gebruik’ van de grond? Wat zegt de rechter en wat is goed om te weten? Wat te doen?
Lees meer

PACHT - 28.11.2019

Waarde van zonder pachtcontract verpachte grond

Er wordt in Nederland nogal wat grond zonder schriftelijke pachtovereenkomst verpacht, ook wel ‘grijze pacht’ genoemd. Is dat verstandig om te doen? En wat is voor de verpachtende particulier de waarde van die grond in box 3?
Lees meer

MAATSCHAP - 28.11.2019

Risico met inbrengen gepachte grond in maatschap

Wat is het gevolg van de inbreng van een zelfstandig bedrijf in een maatschap? Hoe zit dat met gepachte grond en/of gebouwen? Wat is goed om vooraf te regelen?
Lees meer

PACHT - 01.11.2019

Einduitspraak pacht- en fosfaatrechten, wat betekent dit?

Bent u een rundveehouder met fosfaatrechten en pachtte u op 2 juli 2015 grond en/of gebouwen? De verpachter kan in bepaalde situaties aan het einde van de pacht aanspraak maken op uw fosfaatrechten. Wat heeft de rechter nu beslist?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 17.10.2019

Erfgenamen verpachter gebonden aan pachtafspraken?

Als een verpachter met een pachter schriftelijk is overeengekomen dat er een vaste jaarlijkse pachtprijs is zonder deze jaarlijks te herzien, zijn de erfgenamen daaraan dan gebonden? Of kunnen ze nabetaling eisen van de pachter?
Lees meer

Cookiebeleid