Landbouw - Pacht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Hoge Raad bevestigt uitspraak over verdeling fosfaatrechten en pacht

Fosfaatrechten zijn in beginsel van u als veehouder. Alleen bij langdurige pacht van grond en/of gebouwen kan de verpachter aan het einde van de pacht aanspraak maken op de fosfaatrechten. De Hoge Raad heeft hierover een uitspraak gedaan.
Lees meer

PACHT - OPVOLGING - 11.04.2024

Verpachter moet indeplaatsstelling van zoon van pachter toestaan

Een pachter kan een vordering instellen dat zijn zoon voortaan in zijn plaats als pachter optreedt. Dat wordt door de rechter naar billijkheid beoordeeld. Maar wat houdt dat in? Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

PACHT - 12.03.2024

Verpachter is verplicht om toegang te verlenen tot het gepachte

De verpachter moet de pachter toegang verlenen tot het gepachte. Zo staat het in de wet. De verpachter mag daar niet van afwijken. Maar wat als de verpachter meent dat een deel van het gepachte niet meer onder de overeenkomst valt?
Lees meer

PACHT - 13.02.2024

Alleen bewoning is onvoldoende om hoevepacht in stand te houden

Voor een pachtovereenkomst is bedrijfsmatige exploitatie van het gepachte een absolute voorwaarde. In geval van hoevepacht moeten de gebouwen dienstbaar zijn aan het bedrijf. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat zegt de rechter?
Lees meer

PACHT - 16.01.2024

Pacht ontbonden vanwege geen bedrijfsmatige exploitatie

De pachter is wettelijk verplicht om het gepachte voor bedrijfsmatige exploitatie van het landbouwbedrijf te gebruiken. Wat wordt daarmee bedoeld? Met welke factoren moet er rekening worden gehouden? Wat zegt de rechter?
Lees meer

PACHT - 16.01.2024

Onderverpachting niet bewezen, geen ontbinding pacht

Zonder schriftelijke toestemming van de verpachter is het niet toegestaan om het gepachte onder te verpachten. Gebeurt dat wel, dan is dat reden om de pachtovereenkomst te ontbinden. Wie moet dan wat bewijzen? Wat zegt de rechter?
Lees meer
Landbouw - Pacht

Meest gelezen tips & adviezen

PACHT - OPVOLGING - 11.04.2024

Verpachter moet indeplaatsstelling van zoon van pachter toestaan

Een pachter kan een vordering instellen dat zijn zoon voortaan in zijn plaats als pachter optreedt. Dat wordt door de rechter naar billijkheid beoordeeld. Maar wat houdt dat in? Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Hoge Raad bevestigt uitspraak over verdeling fosfaatrechten en pacht

Fosfaatrechten zijn in beginsel van u als veehouder. Alleen bij langdurige pacht van grond en/of gebouwen kan de verpachter aan het einde van de pacht aanspraak maken op de fosfaatrechten. De Hoge Raad heeft hierover een uitspraak gedaan.
Lees meer

PACHT - 12.03.2024

Verpachter is verplicht om toegang te verlenen tot het gepachte

De verpachter moet de pachter toegang verlenen tot het gepachte. Zo staat het in de wet. De verpachter mag daar niet van afwijken. Maar wat als de verpachter meent dat een deel van het gepachte niet meer onder de overeenkomst valt?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid