Landbouw - Subsidies en landbouw

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOER EN BEDRIJF - 08.04.2020

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen

Bent u jonge landbouwer en wilt u met de Gecombineerde Opgave de toeslag jonge landbouwers of betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen, dan moet u uw KvK-registratie toch tijdig in orde hebben. Wat speelt er?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 04.03.2020

Aanpak stikstofproblematiek, maatregelen landbouw

Onlangs heeft de minister in het kader van de stikstofproblematiek maatregelen voor de landbouw aangekondigd. De kans is groot dat u op termijn ook met een of meer maatregelen te maken krijgt. Wat speelt er en wat kunt u verwachten?
Lees meer

SUBSIDIE - 05.02.2020

Jonge landbouwers, zorg voor (blokkerende) zeggenschap

Wilt u dit jaar de toeslag voor jonge landbouwers aanvragen of als jonge landbouwer betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Wat moet u regelen? Wat is er gewijzigd?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 11.12.2019

Uitbetaling bedrijfstoeslag 2019

De basis- en vergroeningspremie 2019 is bekendgemaakt. Dit geldt ook voor het betalingsschema. Wat kunt u verwachten van de hoogte van de bedrijfstoeslag en wanneer wordt deze uitbetaald?
Lees meer

SUBSIDIE - 11.12.2019

Subsidie jonge landbouwers, wat nu?

De Subsidie jonge landbouwers is opengesteld tot en met 7 februari 2020. U kunt als jonge landbouwer subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen. Wanneer bent u een ‘jonge landbouwer’? Welke investeringen komen er in aanmerking?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 14.11.2019

Stimulering sanering asbestdaken interessant voor u?

Heeft u een asbestdak en wilt u dat laten verwijderen? De overheid wil komend jaar de vrijwillige sanering van asbestdaken gaan stimuleren. Is dit nu interessant voor u?
Lees meer

Cookiebeleid