Landbouw - Subsidies en landbouw

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOER EN BEDRIJF - 12.04.2022

Vijfjaarstermijn van de toeslag jonge landbouwers loopt door

Jonge landbouwers die deze toeslag hebben aangevraagd, kunnen deze vanaf 2023 blijven krijgen als de vijfjaarstermijn nog niet is verstreken. De toeslag per hectare wordt per 2023 een toeslag per bedrijf. Dit jaar voor het eerst aanvragen?
Lees meer

SUBSIDIE - 19.01.2022

30% subsidie voor isolatie, warmtepomp en meer

U krijgt nu bij twee verduurzamingsmaatregelen 30% subsidie. Verduurzamingsmaatregelen zijn isolatie (vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++ glas) en ook bijv. de installatie van een warmtepomp of een hybride warmtepomp.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 13.12.2021

Hoogte bedrijfstoeslag en betaalschema GLB-subsidies

Als u een beslissing over de uitbetaling van betalingsrechten 2021 heeft ontvangen, is het belangrijk om de berekening te controleren. Vooral als er een korting is toegepast of als u nog niet het volledige bedrag krijgt uitbetaald. Wat speelt er?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 02.11.2021

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw: voucher

Heeft u ideeën voor omschakeling naar duurzame landbouw? Wilt u deze plannen uitwerken in een bedrijfsplan? Dan kunt u voor het opstellen van dit bedrijfsplan subsidie aanvragen. Hoe werkt dit?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 01.10.2021

Vrijwillige opkoopregelingen in de maak ...

Er is veel commotie over de uitgelekte adviezen rondom gedwongen opkoop van veehouderijbedrijven in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Het zijn nog adviezen en nog geen concrete plannen. Wat kunt u verwachten? Wat te doen?
Lees meer

Cookiebeleid