Ondernemer, zzp'er en onderneming - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

CORONAREGELING - 30.06.2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) vanaf vandaag aan te vragen!

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf vandaag 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor juni tot en met september 2020.
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 18.06.2020

Geen minimumtarief en zelfstandigenverklaring voor zzp’er

Het kabinet werkt sinds zijn aantreden aan nieuwe wet- en regelgeving rond zzp’ers. Inmiddels worden veel zelfstandigen geraakt door de coronacrisis. De coronacrisis is uitzonderlijk en valt niet onder normale bedrijfsrisico’s. Tegelijkertijd laat ook deze crisis zien hoe kwetsbaar grote groepen zzp’ers ervoor staan en hoe beperkt de financiële buffers vaak zijn. Het kabinet vindt het daarom belangrijk door te gaan met de ingezette arbeidsmarkthervormingen.
Lees meer

CORONAREGELINGEN - 28.05.2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, Tozo en NOW alweer verruimd!

Op 20 mei 2020 werd door de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verlengde noodpakket banen en economie gepresenteerd. Hieruit vloeide de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) voort. Nu, iets meer dan een week later, is deze regeling alweer verruimd.
Lees meer

NOW-REGELING - 26.05.2020

Wellicht toch (hogere) NOW 1.0-subsidie?

De NOW 1.0 is op diverse punten aangepast. Een daarvan is de maand waarnaar wordt gekeken bij het bepalen van de hoogte van de subsidie. Dit kan voor u gunstig uitpakken, wanneer u bijv. te maken heeft met seizoenswerk. Hoe werkt dat precies en tot wanneer kunt u deze NOW 1.0 nog aanvragen?
Lees meer

NOW-REGELING - 20.05.2020

Verlenging en aanpassing NOW-regeling: NOW 2.0

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
Lees meer

CORONAREGELINGEN - 20.05.2020

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

FISCALE WINST - 12.05.2020

Geen recht op volledige KIA bij samenwerkingsverband

De laatste tijd is er veel rechtspraak geweest over de berekeningssystematiek van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij een samenwerkingsverband. De Hoge Raad heeft hier nu meer duidelijkheid over gegeven. Wat is er nu beslist?
Lees meer

NOW-REGELING - 20.05.2020

Verlenging en aanpassing NOW-regeling: NOW 2.0

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
Lees meer

NOW-REGELING - 26.05.2020

Wellicht toch (hogere) NOW 1.0-subsidie?

De NOW 1.0 is op diverse punten aangepast. Een daarvan is de maand waarnaar wordt gekeken bij het bepalen van de hoogte van de subsidie. Dit kan voor u gunstig uitpakken, wanneer u bijv. te maken heeft met seizoenswerk. Hoe werkt dat precies en tot wanneer kunt u deze NOW 1.0 nog aanvragen?
Lees meer

Cookiebeleid