Ondernemer, zzp'er en onderneming - Bedrijfsopvolging

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 13.11.2023

Wijziging bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoedondernemers

Tijdens Prinsjesdag werden er diverse wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling aangekondigd. Deze wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op de situatie van een vastgoedondernemer. Hoe zit dat precies? Wat gaat er veranderen?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 31.10.2023

Wijzigingen BOR en DSR: actie vereist?

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) op een aantal punten aanscherpen. Is met het oog hierop actie wenselijk?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 26.09.2023

Bezitseis BOR niet van toepassing op indirecte belangen

De BOR kan ook worden toegepast op de verkrijging van de aandelen in een lichaam dat binnen een jaar voor het overlijden van de aandeelhouder deelnemingen heeft gekocht of belangen heeft uitgebreid.
Lees meer

BELASTINGEN - 03.07.2023

Recht op doorschuiving en inbreng in een BV zonder fiscale afrekening voor erfgenaam die onderneming voortzet

Aan een geruisloze inbreng (zonder fiscale afrekening) van een onderneming in een BV worden strikte voorwaarden gesteld, onder andere over het ondernemerschap in fiscale zin van de inbrenger. Wat besliste de rechter hier onlangs over?
Lees meer

INBRENG - 29.06.2023

Geruisloze inbreng? Denk aan de voorwaarden!

Er gelden strikte voorwaarden bij de geruisloze inbreng van een IB-onderneming in een BV. Volgens Rechtbank Noord-Nederland kan daar niet van worden afgeweken.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 29.06.2023

Wijziging BOR: actie vereist?

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet een aantal voorstellen opgenomen om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) te wijzigen. In deze bijdrage behandelen wij deze voorstellen en gaan we tevens in op de vraag of het wenselijk is om nu al actie te ondernemen.
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming - Bedrijfsopvolging

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 31.10.2023

Wijzigingen BOR en DSR: actie vereist?

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) op een aantal punten aanscherpen. Is met het oog hierop actie wenselijk?
Lees meer

BELASTINGEN - 13.11.2023

Wijziging bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoedondernemers

Tijdens Prinsjesdag werden er diverse wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling aangekondigd. Deze wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op de situatie van een vastgoedondernemer. Hoe zit dat precies? Wat gaat er veranderen?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 26.09.2023

Bezitseis BOR niet van toepassing op indirecte belangen

De BOR kan ook worden toegepast op de verkrijging van de aandelen in een lichaam dat binnen een jaar voor het overlijden van de aandeelhouder deelnemingen heeft gekocht of belangen heeft uitgebreid.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid