Ondernemer, zzp'er en onderneming - Bedrijfsopvolging

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

FISCALE WINST - 21.04.2021

Hoe gaat verhuur van een onderneming fiscaal wel goed?

Iemand die zijn onderneming gaat verhuren, houdt nog niet op winst te genieten en staakt dus nog niet. Er is dan ook geen fiscale afrekening, terwijl de huurder van de onderneming fiscaal ook ondernemer wordt. Hoe gaat dit fiscaal goed?
Lees meer

BV-AANDELEN - 15.03.2021

Earn-outregeling gebruiken?

Earn-outregeling als interessante optie. Voor de onderneming die in BV-vorm wordt gedreven en die dus onder de vennootschapsbelasting valt, zijn winstrechten interessant als optie bij de overdracht van BV-aandelen. Dit wordt ook wel een ‘earn-outregeling’ genoemd. In de praktijk wordt steeds vaker een earn-outregeling afgesproken als onderdeel van de tegenprestatie waarbij een lage vaste vergoeding wordt gecombineerd met een vergoeding die afhankelijk is van het resultaat (afhankelijk van omzet, marge of nettowinst in enigerlei vorm). Aldus blijft het risico na overdracht deels bij de verkopende partij. De verkopende partij wil dan veelal wel invloed blijven houden op het reilen en zeilen binnen de verkochte BV en doet dat door deel uit te blijven maken van het bestuur of door als commissaris te gaan fungeren. ...
Lees meer

BEDRIJFSOVERDRACHT - 09.02.2021

Bedrijfsoverdracht in de familiesfeer: geen gift?

Tegen welke waarde moet een (agrarische) onderneming bij een bedrijfsoverdracht worden gewaardeerd? Als er niet wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde, is er dan sprake van een gift? Hoe zit dat als de erfenis wordt verdeeld?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 28.01.2021

BOR, prefs en landingsplatform

Op basis van een uitzondering kwalificeren alleen preferente aandelen die zijn ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging, voor de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) in de Successiewet.
Lees meer

DOORSCHUIFREGELING - 17.12.2020

Dienstbetrekkingseis: denk er niet te lichtzinnig over!

Voor het schenken van aandelen in een vennootschap moet de begiftigde gedurende 36 maanden werknemer in die vennootschap zijn geweest. Deze dienstbetrekkingseis is geen zware eis, maar dat is ook meteen de valkuil!
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 11.11.2020

Minder schenk- en erfbelasting betalen

Bij schenking of vererving van uw zaak kunt u mogelijk genieten van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Hierdoor betaalt u minder erf- en schenkbelasting. Houd dan wel de voorwaarden goed in de gaten. Wat moet u weten?
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming - Bedrijfsopvolging

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSOVERDRACHT - 09.02.2021

Bedrijfsoverdracht in de familiesfeer: geen gift?

Tegen welke waarde moet een (agrarische) onderneming bij een bedrijfsoverdracht worden gewaardeerd? Als er niet wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde, is er dan sprake van een gift? Hoe zit dat als de erfenis wordt verdeeld?
Lees meer

FISCALE WINST - 21.04.2021

Hoe gaat verhuur van een onderneming fiscaal wel goed?

Iemand die zijn onderneming gaat verhuren, houdt nog niet op winst te genieten en staakt dus nog niet. Er is dan ook geen fiscale afrekening, terwijl de huurder van de onderneming fiscaal ook ondernemer wordt. Hoe gaat dit fiscaal goed?
Lees meer

BV-AANDELEN - 15.03.2021

Earn-outregeling gebruiken?

Earn-outregeling als interessante optie. Voor de onderneming die in BV-vorm wordt gedreven en die dus onder de vennootschapsbelasting valt, zijn winstrechten interessant als optie bij de overdracht van BV-aandelen. Dit wordt ook wel een ‘earn-outregeling’ genoemd. In de praktijk wordt steeds vaker een earn-outregeling afgesproken als onderdeel van de tegenprestatie waarbij een lage vaste vergoeding wordt gecombineerd met een vergoeding die afhankelijk is van het resultaat (afhankelijk van omzet, marge of nettowinst in enigerlei vorm). Aldus blijft het risico na overdracht deels bij de verkopende partij. De verkopende partij wil dan veelal wel invloed blijven houden op het reilen en zeilen binnen de verkochte BV en doet dat door deel uit te blijven maken van het bestuur of door als commissaris te gaan fungeren. ...
Lees meer

Cookiebeleid