Ondernemer, zzp'er en onderneming - Bedrijfsopvolging

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 01.07.2020

Bezitseis BOR ziet niet op uitbreiding onderneming

De bezitseis voorkomt dat belastingplichtigen op oneigenlijke wijze gebruik kunnen maken van de BOR. Volgens de Hoge Raad geldt de bezitseis, behoudens één uitzondering, niet bij uitbreiding van de onderneming door overname.
Lees meer

BEDRIJFSOVERNAME - 07.05.2020

De vorige eigenaar als concurrent?

Rond de overname van een horecabedrijf wordt er vaak vooral aandacht geschonken aan de activa en de goodwill. Veel minder aandacht is er voor zaken zoals het overeenkomen van een concurrentiebeding. Wat als u een zaak overneemt?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 07.05.2020

Overdracht landbouwgrond aan bedrijfsopvolger rechtmatig!

Kan een kind eisen dat een rechtshandeling wordt teruggedraaid om de vordering van het wettelijk erfdeel veilig te stellen? Wat moet er dan worden beoordeeld? Wie moet daarvoor wat bewijzen? Wat is goed om te weten?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 19.02.2020

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en onroerend goed-BV’s

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn fiscaal erg aantrekkelijke mogelijkheden om aandelen in een BV over te dragen naar een volgende generatie. Wat is nieuw op basis van een recente uitspraak en wat moet u hier nu over weten?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 24.09.2019

Met meerwaardeclausule werken bij bedrijfsoverdracht!

Wat wordt er bedoeld met een meerwaardeclausule? Wat kunt u daarmee goed regelen bij een bedrijfsoverdracht? Waar moet u aan denken om te bewaken dat de bedrijfsoverdracht goed gaat met een meerwaardeclausule? Wat kunt u nu met ons praktijkvoorbeeld?
Lees meer

BEDRIJFSOVERDRACHT - 26.08.2019

Vooruit plannen bij bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsoverdracht van een IB-onderneming betekent op tijd starten met de voorbereiding. Wat moet u fiscaal gezien regelen en bewaken voor een optimale overdracht?
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming - Bedrijfsopvolging

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 01.07.2020

Bezitseis BOR ziet niet op uitbreiding onderneming

De bezitseis voorkomt dat belastingplichtigen op oneigenlijke wijze gebruik kunnen maken van de BOR. Volgens de Hoge Raad geldt de bezitseis, behoudens één uitzondering, niet bij uitbreiding van de onderneming door overname.
Lees meer

Cookiebeleid