Ondernemer, zzp'er en onderneming - Belaste winst en aftrekbare kosten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

INVESTEREN - 26.05.2023

Energiebesparende investeringen naar voren halen

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd om vanaf 2024 het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel te verlagen. Ook het plafond van het maximaal investeringsbedrag wordt verlaagd.
Lees meer

GOODWILL - 01.05.2023

Boete van 25% wegens grove schuld

Het ten onrechte toepassen van een afschrijvingstermijn van drie jaar voor goodwill door een gepensioneerde accountant is grove schuld.
Lees meer

ONDERNEMERSAFTREK - 01.05.2023

Het belang van een goede urenadministratie

Een IB-ondernemer kan aanspraak maken op de ondernemersaftrek. Daarvoor is het van belang dat de ondernemer aan het urencriterium voldoet: dat is zijn toegangsbewijs tot de ondernemersaftrek.
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 13.04.2023

“Mag mijn accountant mijn stukken achterhouden?”

U heeft een verschil van inzicht met uw accountant/administratiekantoor en u heeft daarom enkele nota’s niet betaald. U wilt overstappen naar een ander kantoor, maar hoe krijgt u uw stukken terug als uw accountant afgifte weigert?
Lees meer

WINSTBEPALING - 03.04.2023

Afschrijving over aanhorigheden

Op 10 februari 2023 is het Besluit Jaarwinst in werking getreden. Het besluit is hoofdzakelijk een samenvoeging van vier eerdere besluiten over de winstbepaling voor jaarwinst, maar bevat een belangrijk nieuw subonderdeel met betrekking tot (fiscale) afschrijving over aanhorigheden.
Lees meer

ADMINISTRATIE - 15.03.2023

Onbelast loonbestanddeel naar de gemengde kosten

Een onbelast loonbestanddeel is een loonadministratieve aangelegenheid, zoals u weet. Dit staat echter los van de beoordeling voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting inzake de aftrek als bedrijfskosten. Wat zei de rechter?
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming - Belaste winst en aftrekbare kosten

Meest gelezen tips & adviezen

KOSTENAFTREK - 09.03.2023

Zakelijke kosten aftrekken met een privékarakter in 2023

Zoals u weet, mogen zakelijke kosten waaraan een privévoordeel kleeft, niet voor 100% afgetrokken worden. Hiervoor bestaat de zogenaamde ‘regeling aftrekbeperking gemengde kosten’. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 13.04.2023

“Mag mijn accountant mijn stukken achterhouden?”

U heeft een verschil van inzicht met uw accountant/administratiekantoor en u heeft daarom enkele nota’s niet betaald. U wilt overstappen naar een ander kantoor, maar hoe krijgt u uw stukken terug als uw accountant afgifte weigert?
Lees meer

INVESTEREN - 26.05.2023

Energiebesparende investeringen naar voren halen

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd om vanaf 2024 het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel te verlagen. Ook het plafond van het maximaal investeringsbedrag wordt verlaagd.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid