Ondernemer, zzp'er en onderneming - Belaste winst en aftrekbare kosten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VOORZIENINGEN - 17.12.2020

Voorzieningen: geredekanscriterium

Voorzieningen zijn - anders dan schulden - geen juridisch afdwingbare verplichtingen. Het zijn toekomstige uitgaven (of verliezen) waarvan onzeker is of zij zich zullen voordoen, maar die wel toerekenbaar zijn aan het betreffende jaar.
Lees meer

VERMOGENSETIKETTERING - 17.12.2020

Heretikettering huurrecht tot ondernemingsvermogen

Ondernemers krijgen vaak te maken met de vraag of zij een bepaalde investering tot het privévermogen of tot het ondernemingsvermogen moeten rekenen.
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 09.12.2020

Aftrekposten in 2021 verder beperkt, nu actie ondernemen?

Vanaf 2021 wordt het maximale aftrekpercentage van de meeste aftrekposten verder beperkt. Welke posten betreft het, wat scheelt dat nu in uw portemonnee en hoe kunt u er nu nog op inspelen?
Lees meer

GIFTEN - 09.12.2020

Contante giften niet meer aftrekbaar in 2021

Giften aan goede doelen die u doet aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of aan een vereniging kunnen onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn Let op.  Vanaf 2021 zijn giften die u in contanten doet echter niet langer fiscaal aftrekbaar. Het einde van deze fiscale aftrek geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Om een gift fiscaal af te kunnen trekken, moet u een gift met schriftelijke bewijzen kunnen onderbouwen. Bij een contante gift kan dat via een kwitantie. In de praktijk blijkt echter dat dit fraudegevoelig is. Zo zijn er giften met kwitanties aangetoond die nooit bij het goede doel zijn aangekomen. Tip.  Wilt u in 2021 uw gift fiscaal kunnen aftrekken, dan zult u de gift dus via een bancaire overboeking moeten doen. ...
Lees meer

ZELFSTANDIGENAFTREK - 04.12.2020

Minder werk door coronacrisis, geen zelfstandigenaftrek?

Als ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt anno 2020 € 7.030. Maar wat nu als uw winst lager uitvalt? Bent u de zelfstandigenaftrek dan kwijt? Wat is dan van belang om te weten?
Lees meer

ZELFSTANDIGENAFTREK - 19.11.2020

Onderbouwing urencriterium mag niet vaag zijn

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u op jaarbasis minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden. Als de Belastingdienst hierover twijfelt, moet u dit kunnen onderbouwen met een urenregistratie. Hoe zit dat?
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming - Belaste winst en aftrekbare kosten

Meest gelezen tips & adviezen

INKOMSTENBELASTING - 09.12.2020

Aftrekposten in 2021 verder beperkt, nu actie ondernemen?

Vanaf 2021 wordt het maximale aftrekpercentage van de meeste aftrekposten verder beperkt. Welke posten betreft het, wat scheelt dat nu in uw portemonnee en hoe kunt u er nu nog op inspelen?
Lees meer

GIFTEN - 09.12.2020

Contante giften niet meer aftrekbaar in 2021

Giften aan goede doelen die u doet aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of aan een vereniging kunnen onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn Let op.  Vanaf 2021 zijn giften die u in contanten doet echter niet langer fiscaal aftrekbaar. Het einde van deze fiscale aftrek geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Om een gift fiscaal af te kunnen trekken, moet u een gift met schriftelijke bewijzen kunnen onderbouwen. Bij een contante gift kan dat via een kwitantie. In de praktijk blijkt echter dat dit fraudegevoelig is. Zo zijn er giften met kwitanties aangetoond die nooit bij het goede doel zijn aangekomen. Tip.  Wilt u in 2021 uw gift fiscaal kunnen aftrekken, dan zult u de gift dus via een bancaire overboeking moeten doen. ...
Lees meer

ZELFSTANDIGENAFTREK - 04.12.2020

Minder werk door coronacrisis, geen zelfstandigenaftrek?

Als ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt anno 2020 € 7.030. Maar wat nu als uw winst lager uitvalt? Bent u de zelfstandigenaftrek dan kwijt? Wat is dan van belang om te weten?
Lees meer

Cookiebeleid