Ondernemer, zzp'er en onderneming - Staken

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 02.06.2022

Terugwerkende kracht bij inbreng in een maatschap

In het vorige nummer is de terugwerkende kracht besproken bij het aangaan van een maatschap en de gevolgen daarvan voor de inkomstenbelasting bij overlijden. In dit artikel komt de erfbelasting aan bod.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 28.02.2022

Schenk aandacht aan BOR-advieskosten

In onlangs openbaar gemaakte documenten van de Belastingdienst blijkt dat de Belastingdienst kosten voor fiscaal gefaciliteerde bedrijfsopvolging als privékosten beschouwt.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 01.12.2021

Bezitseis bij relatieve uitbreiding

Volgens de Belastingdienst zien de Hoge Raad-arresten van 29 mei 2020 niet op de (relatieve) uitbreiding van een belang in een onderneming. Hof Den Bosch maakt in zijn uitspraak van 17 september 2021 korte metten met deze zienswijze.
Lees meer

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - 01.12.2021

Afwaarderen aandeel negatief kapitaal na uittreden onzakelijk

Heeft een firmant bij uittreden uit de firma een negatief kapitaal, dan kan dit worden omgezet in een vordering van de personenvennootschap op de uittreder. Voor een afwaardering van deze vordering moeten zakelijke redenen zijn.
Lees meer

STAKING - 29.10.2021

Let op bij bedingen stakingswinstlijfrente

Om een stakingswinstlijfrente te kunnen bedingen bij de overnemer van de onderneming, is vereist dat de onderneming daadwerkelijk wordt overgedragen.
Lees meer

Cookiebeleid