Ondernemer, zzp'er en onderneming - Staken

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 03.06.2024

BOR: internetconsultatie

Het kabinet wil in het Belastingplan 2025 met een drietal maatregelen komen die de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling voor ab-aandelen (DSR) eenvoudiger en robuuster moeten maken.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 06.05.2024

Bezits- en voortzettingseis en objectieve onderneming

Voor toepassing van de bezits- en voortzettingseis van de BOR in de Successiewet 1956 is het van belang of na overname van een onderneming, deze onderneming een zelfstandige objectieve onderneming is of niet.
Lees meer

ONDERNEMER INKOMSTENBELASTING - 28.02.2024

Keuze geruisloos doorschuiven te herzien?

Onder voorwaarden is het mogelijk om een onderneming geruisloos over te dragen aan de opvolger. Bij Hof Den Bosch stond de vraag centraal of op een eerder gedaan verzoek voor geruisloos doorschuiven kan worden teruggekomen.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 29.06.2023

Wijziging BOR: actie vereist?

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet een aantal voorstellen opgenomen om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) te wijzigen. In deze bijdrage behandelen wij deze voorstellen en gaan we tevens in op de vraag of het wenselijk is om nu al actie te ondernemen.
Lees meer

BTW - 29.06.2023

Sale & lease back geen overdracht van een onderneming

De overdracht van roerende zaken die vervolgens worden teruggehuurd en op dezelfde manier worden gebruikt als daarvoor, kwalificeert niet als de overdracht van een onderneming.
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming - Staken

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 03.06.2024

BOR: internetconsultatie

Het kabinet wil in het Belastingplan 2025 met een drietal maatregelen komen die de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling voor ab-aandelen (DSR) eenvoudiger en robuuster moeten maken.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 06.05.2024

Bezits- en voortzettingseis en objectieve onderneming

Voor toepassing van de bezits- en voortzettingseis van de BOR in de Successiewet 1956 is het van belang of na overname van een onderneming, deze onderneming een zelfstandige objectieve onderneming is of niet.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid