Ondernemer, zzp'er en onderneming - Staken

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSOPVOLGING - 29.06.2023

Wijziging BOR: actie vereist?

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet een aantal voorstellen opgenomen om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) te wijzigen. In deze bijdrage behandelen wij deze voorstellen en gaan we tevens in op de vraag of het wenselijk is om nu al actie te ondernemen.
Lees meer

BTW - 29.06.2023

Sale & lease back geen overdracht van een onderneming

De overdracht van roerende zaken die vervolgens worden teruggehuurd en op dezelfde manier worden gebruikt als daarvoor, kwalificeert niet als de overdracht van een onderneming.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid