Onroerende zaken - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 17.01.2023

Loods uit de erfenis moet van de rechter worden verkocht

Alle erfgenamen moeten unaniem akkoord zijn over de wijze waarop de nalatenschap (erfenis) wordt verdeeld. Is er geen overeenstemming, dan kan aan de rechter worden gevraagd om de verdeling vast te stellen. Wat speelt er hier?
Lees meer

BURENRECHT - 23.12.2022

Erfdienstbaarheid, waar ligt de grens en wie bepaalt dat?

Het komt met regelmaat voor: ruzie over een erfdienstbaarheid, zoals de eigenaren van een lijdend erf die met paaltjes een toegangsweg smaller maakten.
Lees meer

VERKOOP - 23.12.2022

Executeur is bevoegd een tot de nalatenschap behorende woning te verkopen

Het komt geregeld voor dat er in een nalatenschap een woning zit. Als de woning verkocht wordt, is het van belang om te weten wie er beschikkingsbevoegd is. De rechter moest onlangs oordelen over de vraag of de executeur tot levering mocht overgaan.
Lees meer

VERKOOP - 23.12.2022

Hoever gaat de mededelingsplicht van de verkoper?

Zoals bekend, rust bij de verkoop van een woning op de verkoper een mededelingsplicht. De verkoper kan hieraan onder meer voldoen door de vragenlijst van de makelaar nauwkeurig en volledig in te vullen. Is dat genoeg voor de rechter?
Lees meer

VERKOOP - 23.12.2022

Handmatige aanpassing van de koopovereenkomst, kan dat?

Het komt in de praktijk weleens voor dat er na het tekenen van de koopovereenkomst nog wijzigingen worden aangebracht. De rechter moest zich onlangs buigen over de vraag of er dan een nieuwe koopovereenkomst tot stand komt.
Lees meer

RECHT - 15.12.2022

Aannemer aansprakelijk voor foutieve bevestiging isolatieplaten: wat speelt er bij een verborgen bouwgebrek?

Wat speelde er bij de rechter over een verborgen gebrek met betrekking tot de isolatie van een dak, het aanbrengen van dakbeschot en schade aan het stucwerk? Wat is hierover beslist? Wat is goed om te weten en te doen om sterk te staan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid