Onroerende zaken - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WOZ-BESCHIKKING - 22.01.2021

WOZ-waarde woning vergelijken als WOZ-aanslag binnenvalt

De WOZ-waarde van uw woning wordt vaak afgeleid van recente verkoopcijfers van vergelijkbare panden. Daarbij is het van groot belang dat de panden voldoende vergelijkbaar zijn. Zo niet, dan is de waarde ervan niet leidend. Wat dan?
Lees meer

WONINGHUUR - 13.01.2021

Aanzegging einde tijdelijk huurcontract via (bulk)mail?

Een verhuurder moet het einde van een tijdelijk huurcontract voor woonruimte tijdig aanzeggen. Gebeurt dat niet (goed), dan wordt het huurcontract voor onbepaalde tijd verlengd. Wat besliste de rechter over aanzeggen met een bulkmail?
Lees meer

UW RAADSMAN - 13.01.2021

Een monddoodclausule, mag dat wel?

Met enige regelmaat komen er in de praktijk ‘monddoodclausules’ voor. In dit artikel worden twee rechterlijke uitspraken behandeld waarbij in geding was of er wel een beroep op zo’n clausule gedaan kan worden of dat deze ongeldig is.
Lees meer

WONINGHUUR - 17.12.2020

Aanpak uitwassen toeristische verhuur

Stel, uw cliënt heeft een of meerdere woningen die hij verhuurt aan toeristen. Hij kan dan vanaf 2021 te maken krijgen met strengere regels van de gemeente. Hoe zit dat? Wanneer kan dit spelen?
Lees meer

VERKOOP - 17.12.2020

Verbreking van kettingbeding

Zoals u ongetwijfeld weet, kunnen er met een kettingbeding afspraken worden gemaakt die ook voor toekomstige kopers gelden. Bij de rechter speelde onlangs een zaak over de verbreking van een kettingbeding bij de verkoop van een losse parkeerplaats.
Lees meer

VERKOOP - 17.12.2020

Wat als koopovereenkomst en leveringsakte afwijken?

Bij de rechter speelde onlangs een zaak waarbij partijen ervan uitgingen dat er meer grond (bij een woning) was overgedragen dan achteraf het geval bleek te zijn. Hoe zit dat dan? Wat als de verkoper onjuiste informatie aan u heeft verstrekt?
Lees meer
Onroerende zaken - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 09.12.2020

Flinke tariefwijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

Met ingang van 2021 vinden er flinke tariefwijzigingen plaats in de overdrachtsbelasting. Dit kan ervoor zorgen dat u bij aankoop van een pand goedkoper of juist duurder uit bent. Hoe zit dat? Wat moet u hiervan weten?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 05.11.2020

Funderingslabel huizen vanaf juli 2021

Vanwege verzakkingen van de bodem in Nederland kan er schade ontstaan aan kades, wegen, bruggen en huizen. Belangrijk is om tijdig over informatie te beschikken voor de te nemen maatregelen. Wat is goed om te weten en te doen?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 20.11.2020

Herinvestering, dezelfde economische functie noodzakelijk

De herinvesteringsreserve is een mooie faciliteit om verkoopwinst door te schuiven naar nieuwe investeringen. Uit een recente uitspraak blijkt weer eens dat de functie van de verkochte en de nieuwe investeringen daarbij een belangrijke rol speelt.
Lees meer

Cookiebeleid