Onroerende zaken - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

APPARTEMENTSRECHTEN - 21.04.2021

Hondenverbod in huishoudelijk reglement VvE toegestaan?

Door de coronacrisis is er een nieuwe hype ontstaan: iedereen wil een huisdier. Buren zijn daar niet altijd blij mee, zeker niet in een appartementencomplex. Dit levert vaak strijd op tussen buren. Wat is de laatste stand van zaken in de rechtspraak?
Lees meer

IN DE KIJKER - 21.04.2021

Aanbod en aanvaarding, overeenstemming over de prijs

Hoe zat het ook alweer met de totstandkoming van een koopovereenkomst? Is de vaststelling van de koopprijs door een taxateur een aanbod van de verkoper dat uitsluitend nog door de koper aanvaard hoeft te worden of is er meer nodig?
Lees meer

VERHUUR - 21.04.2021

Kwijting overeengekomen, kan de huurder niets meer vorderen?

Regelmatig wordt er bij het einde van de huur een vaststellingsovereenkomst gesloten met een beding over kwijting: “Over en weer hebben partijen niets meer van elkaar te vorderen” . Kan de verhuurder alle claims van de huurder hiermee afdoen?
Lees meer

BURENRECHT - 21.04.2021

Erfgrens door verjaring verschoven

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft nog eens bevestigd dat door bevrijdende verjaring de erfgrens op een andere plaats is komen te liggen dan de kadastrale grens. Wat speelde er? Wat leert deze uitspraak voor de praktijk?
Lees meer

WONINGHUUR - 21.04.2021

Woningen met loden waterleidingen

De kantonrechter bepaalde op 2 maart 2021 dat een loodgehalte van minder dan 10 mg per liter water een gebrek oplevert. Wat zijn de gevolgen voor verhuurders?
Lees meer

KOOP - 21.04.2021

De veilingkoper die zich vergist

Bij de rechter speelde een zaak van een veilingkoper die onderhands een bod op een pand had uitgebracht. Hij had zich echter vergist in de prijs. Dat had hij direct gemeld bij de veilingnotaris, maar de bank wilde hem toch aan zijn bod houden.
Lees meer
Onroerende zaken - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSHUUR - 22.03.2021

Wat als de huurder gewoon stopt met betalen?

Sommige huurders liggen vanwege de sluitingen van hun bedrijf door de coronamaatregelen op ramkoers met hun verhuurder. Huurders zijn de wanhoop nabij en er wordt steeds vaker helemaal geen huur betaald. Wat kunt u doen?
Lees meer

BEDRIJFSHUUR - 22.02.2021

Vermindering van de huur bij verplichte bedrijfssluiting

De lockdown hakt er bij veel ondernemers hard in. Zij vinden vaak dat zij niet de enigen hoeven te zijn die hiervoor de prijs betalen, ook de verhuurder moet volgens hen meebetalen. Wat heeft de rechter hier nu over beslist?
Lees meer

HYPOTHEEK - 22.02.2021

Uw aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd?

Regelmatig zijn aflossingsvrije hypotheken in het nieuws, onlangs weer door een onderzoek van de AFM. Zij maken zich zorgen dat woningeigenaren in de problemen komen aan het einde van de looptijd. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Cookiebeleid