Onroerende zaken - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PACHT - OPVOLGING - 11.04.2024

Verpachter moet indeplaatsstelling van zoon van pachter toestaan

Een pachter kan een vordering instellen dat zijn zoon voortaan in zijn plaats als pachter optreedt. Dat wordt door de rechter naar billijkheid beoordeeld. Maar wat houdt dat in? Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

PACHT - 13.02.2024

Alleen bewoning is onvoldoende om hoevepacht in stand te houden

Voor een pachtovereenkomst is bedrijfsmatige exploitatie van het gepachte een absolute voorwaarde. In geval van hoevepacht moeten de gebouwen dienstbaar zijn aan het bedrijf. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat zegt de rechter?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 14.12.2023

Enkele belangrijke wijzigingen voor de woningmarkt per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt er een aantal belangrijke (wets)wijzigingen voor de woningmarkt doorgevoerd. We zetten deze voor u op een rij.
Lees meer

PACHT - 07.12.2023

Waterschapslasten voor de helft voor rekening van pachter

De wet zegt dat de verpachter de helft van de waterschapslasten in rekening kan brengen bij de pachter. Kan daarvan worden afgeweken? Wat zegt de rechter als in een ‘oude’ pachtovereenkomst een andere bepaling is opgenomen?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 07.11.2023

Recht van overpad opgeheven wegens geen redelijk belang

Als een perceel ligt ingesloten tussen andere percelen, kan er een recht van overpad worden gevestigd om de openbare weg te bereiken. Wat als de situatie wijzigt? Kan de erfdienstbaarheid dan worden opgeheven?
Lees meer

PACHT - 04.07.2023

Pachtovereenkomst die niet tijdig is toegezonden, wordt automatisch verlengd

Een pachtovereenkomst moet binnen twee maanden worden toegezonden naar de Grondkamer. Dit geldt zowel voor de pachter als voor de verpachter. Wat als in de overeenkomst staat dat deze verplichting alleen rust op de pachter?
Lees meer
Onroerende zaken - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

PACHT - OPVOLGING - 11.04.2024

Verpachter moet indeplaatsstelling van zoon van pachter toestaan

Een pachter kan een vordering instellen dat zijn zoon voortaan in zijn plaats als pachter optreedt. Dat wordt door de rechter naar billijkheid beoordeeld. Maar wat houdt dat in? Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid