Onroerende zaken - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERKOOP - 23.09.2022

Vragenlijst is geen garantieverklaring, maar een basis voor wat de koper mag verwachten

Veel makelaars vragen verkopers om een vragenlijst in te vullen, zodat de staat van de woning duidelijk is voor de kopers. Niet altijd worden de vragen zorgvuldig of juist ingevuld. Welke waarde hecht de rechtspraak aan de vragenlijst?
Lees meer

WONINGHUUR - 23.09.2022

Kan uw huurder energiebesparende maatregelen afdwingen?

Huurders hebben steeds meer last van de extreem stijgende energiekosten. Zij vinden het daarom steeds belangrijker om het energieverbruik in de woning zo laag mogelijk te houden. Kan de huurder u dwingen deze maatregelen te nemen?
Lees meer

VERKOOP - 23.09.2022

De verkoper van een woning kan onder voorwaarden ook een bedenktijd bedingen

Zoals bekend, heeft de particuliere koper van een woning drie dagen na de terhandstelling van het koopcontract, het recht om de koop te ontbinden. Kan de verkoper ook een dergelijke bedenktijd bedingen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

VERKOOP - 25.08.2022

Kelder onmogelijk, dus schadevergoeding?

Kopers zijn in bepaalde regio’s nog steeds bereid boven de vraagprijs te bieden en snel te handelen zonder zorgvuldig onderzoek te verrichten en hun wensen uit te onderhandelen. Als het dan misgaat, draait de koper voor de schade op.
Lees meer

VERKOOP - 25.08.2022

Onderzoek naar herkomst van geld voor te betalen koopsom

Bij Rechtbank Noord-Holland speelde een zaak waarbij de koper de herkomst van het geld waarmee de koopsom voor een woning wordt voldaan, niet kan aantonen. De vraag is of de notaris dan wel mag meewerken aan de eigendomsoverdracht.
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 25.08.2022

Weigeren oplaadpunt elektrische auto door VvE

Steeds meer auto’s rijden elektrisch en steeds meer mensen willen daarom een laadpaal aan huis of bij hun appartement. Kan de nieuwe ‘Wet notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’ helpen als de VvE weigert daar toestemming voor te geven?
Lees meer
Onroerende zaken - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VERKOOP - 25.08.2022

Onderzoek naar herkomst van geld voor te betalen koopsom

Bij Rechtbank Noord-Holland speelde een zaak waarbij de koper de herkomst van het geld waarmee de koopsom voor een woning wordt voldaan, niet kan aantonen. De vraag is of de notaris dan wel mag meewerken aan de eigendomsoverdracht.
Lees meer

VERKOOP - 25.08.2022

Kelder onmogelijk, dus schadevergoeding?

Kopers zijn in bepaalde regio’s nog steeds bereid boven de vraagprijs te bieden en snel te handelen zonder zorgvuldig onderzoek te verrichten en hun wensen uit te onderhandelen. Als het dan misgaat, draait de koper voor de schade op.
Lees meer

BURENRECHT - 13.07.2022

Geen noodweg en ook geen buurweg: uitrit afsluiten mag

Als een behoorlijke exploitatie niet mogelijk is omdat een bedrijfspand niet kan worden bereikt, kan aanwijzing van een noodweg worden gevorderd. Dat is zelfs het geval als het perceel niet volledig is ingesloten. Wat daarvoor bewijzen?
Lees meer

Cookiebeleid