Onroerende zaken - Appartement

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

APPARTEMENTSRECHTEN - 28.02.2024

Subsidie voor verduurzaming voor VvE’s

SVVE. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is er voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers. De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is voor VvE’s (en woonverenigingen en -coöperaties). Let op.  Voor zonnepanelen en kleine windturbines is voor VvE’s wel de ISDE van toepassing. ...
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 30.01.2024

Enkele aandachtspunten bij overdracht van een appartement

Bij de overdracht van een appartementsrecht zijn er andere en meer aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. In dit artikel laten we enkele belangrijke aandachtspunten de revue passeren.
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 12.12.2023

Mag de huurder van een appartement ook de eigenarenvergadering bijwonen?

De huurder van uw appartement vraagt of hij ook aanwezig mag zijn op de algemene vergadering van de VvE en daarvoor zelf agendapunten mag aanbrengen. Is de huurder ook gebonden aan het huishoudelijk reglement? Hoe zit dat?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 13.09.2023

Bij steigerrecht vooraf een schadevergoeding eisen?

Om een beroep te kunnen doen op het steigerrecht is een behoorlijke kennisgeving noodzakelijk. In geval van schade moet een schadeloosstelling worden toegezegd. Kan de eigenaar van de grond vooraf een schadebedrag claimen?
Lees meer

ENERGIE - 09.05.2023

Vanaf 2026 is een (hybride) warmtepomp de nieuwe norm

Bij de presentatie van een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen eind april, maakte het kabinet bekend dat de (hybride) warmtepomp de minimumstandaard wordt voor het verwarmen van woningen, winkels, scholen en kantoren. Hoe zit dat?
Lees meer

BURENRECHT - 26.04.2023

Bomen binnen de verboden afstand mogen blijven staan

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens worden geplant. De buurman kan dan eisen dat ze worden verwijderd. Maar wat als er voor bomen een herplantplicht geldt? Mag dat dan wel op dezelfde plek?
Lees meer
Onroerende zaken - Appartement

Meest gelezen tips & adviezen

APPARTEMENTSRECHTEN - 12.12.2023

Mag de huurder van een appartement ook de eigenarenvergadering bijwonen?

De huurder van uw appartement vraagt of hij ook aanwezig mag zijn op de algemene vergadering van de VvE en daarvoor zelf agendapunten mag aanbrengen. Is de huurder ook gebonden aan het huishoudelijk reglement? Hoe zit dat?
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 30.01.2024

Enkele aandachtspunten bij overdracht van een appartement

Bij de overdracht van een appartementsrecht zijn er andere en meer aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. In dit artikel laten we enkele belangrijke aandachtspunten de revue passeren.
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 28.02.2024

Subsidie voor verduurzaming voor VvE’s

SVVE. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is er voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers. De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is voor VvE’s (en woonverenigingen en -coöperaties). Let op.  Voor zonnepanelen en kleine windturbines is voor VvE’s wel de ISDE van toepassing. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid