Onroerende zaken - Appartement

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

APPARTEMENTSRECHTEN - 09.06.2020

Toestemming VvE nodig voor airco-installatie?

De eigenaar van een appartement die iets aan het uiterlijk van zijn woning wil veranderen, heeft daar bijna altijd toestemming van de Vereniging van Eigenaars (VvE) voor nodig, ook als er geen sprake is van directe hinder.
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 12.05.2020

De Vereniging van Eigenaars in tijden van de coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat het voor de meeste VvE’s praktisch onmogelijk is om fysiek te vergaderen en besluiten te nemen. Op basis van rechtspraak is dit toch mogelijk en er komt noodwetgeving aan om dit onder meer te legaliseren.
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 12.05.2020

Beveiligingscamera in hal van appartementencomplex?

Uw cliënt heeft onlangs een appartement gekocht. Nu wil de Vereniging van Eigenaars (VvE) een beveiligingscamera laten plaatsen in de centrale hal van het appartementencomplex. Is dit toegestaan en onder welke voorwaarden dan wel?
Lees meer

RECHT - 07.05.2020

Restauratie van een monumentaal pand, wat is er nu beslist?

Stel, u heeft een monumentaal boerderijpand. Bij restauratie spelen dan bouwkundige risico’s. Waar moet u dan aan denken? Aan welke eisen moet er worden voldaan? Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Wat is goed om te weten?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 07.05.2020

Wijziging recht van voetpad?

Heeft de eigenaar van het dienende erf het recht om voor de uitoefening van een recht van overpad (voetpad) een ander gedeelte van zijn grond aan te wijzen? Welke voorwaarde geldt er dan? Wat staat er in de wet? Wat is raadzaam?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 08.04.2020

Blinde deur (matglas) moet worden verwijderd!

Mag er binnen een afstand van twee meter van de perceelsgrens een deur worden geplaatst als deze voorzien is van matglas? Wat staat daarover in de wet? Wat is goed om te weten over het burenrecht?
Lees meer
Onroerende zaken - Appartement

Meest gelezen tips & adviezen

APPARTEMENTSRECHTEN - 12.05.2020

De Vereniging van Eigenaars in tijden van de coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat het voor de meeste VvE’s praktisch onmogelijk is om fysiek te vergaderen en besluiten te nemen. Op basis van rechtspraak is dit toch mogelijk en er komt noodwetgeving aan om dit onder meer te legaliseren.
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 12.05.2020

Beveiligingscamera in hal van appartementencomplex?

Uw cliënt heeft onlangs een appartement gekocht. Nu wil de Vereniging van Eigenaars (VvE) een beveiligingscamera laten plaatsen in de centrale hal van het appartementencomplex. Is dit toegestaan en onder welke voorwaarden dan wel?
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 09.06.2020

Toestemming VvE nodig voor airco-installatie?

De eigenaar van een appartement die iets aan het uiterlijk van zijn woning wil veranderen, heeft daar bijna altijd toestemming van de Vereniging van Eigenaars (VvE) voor nodig, ook als er geen sprake is van directe hinder.
Lees meer

Cookiebeleid