Onroerende zaken - Appartement

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERKOOP - 13.01.2021

Aandachtspunten bij overdracht appartementsrecht

Zoals bekend, gelden er bij de overdracht van een appartementsrecht andere aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. Denk bijv. aan het reservefonds van een Vereniging van Eigenaars (VvE) en de aansprakelijkheid voor schulden.
Lees meer

EIGENDOMSRECHTEN - 13.01.2021

Ooit wel eens gehoord van een spiegelsplitsing?

Zowel gemeenten als erfpachters kunnen een belang hebben bij omzetting van erfpacht naar volle eigendom. Het komt ook steeds vaker voor. Maar hoe gaat dat in zijn werk als er appartementsrechten gevestigd zijn op een erfpachtrecht?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 12.01.2021

Vestiging recht van overpad door rechter afgewezen!

Wat moet er worden bewezen in geval van verkrijgende verjaring ‘te kwader trouw’? Welke termijn geldt daarvoor? Wat staat er in de wet? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 17.11.2020

Het dak lekt, wie gaat de schade betalen?

Uw cliënt heeft onlangs een appartement op de bovenste verdieping gekocht en nu blijkt het dak te lekken. De door de VvE ingeschakelde aannemer heeft de lekkage verholpen. Maar hoe zit het met de gevolgschade aan het plafond, e.d.?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 12.10.2020

Wat met de eigen woning in 2021?

Inkomensbijtelling eigen woning. De inkomstenbelastingbijtelling voor uw eigen woning (eigenwoningforfait) wordt in 2021 veranderd. Dit forfait wordt in 2021 van 0,6 naar 0,5% verlaagd voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 (2020: € 1.090.000). Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan € 1.110.000 blijft evenals in 2020 2,35%. ...
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 16.09.2020

VvE-bijdrage verkeerd berekend, terugvorderen loont

Onenigheid over de berging of garagebox in een appartementencomplex komt vaak voor. Soms eigent bijv. een eigenaar zich bij de bouw een grotere berging/garagebox toe. Op zich geen probleem zou men denken. Toch blijkt de praktijk weerbarstig.
Lees meer
Onroerende zaken - Appartement

Meest gelezen tips & adviezen

APPARTEMENTSRECHTEN - 17.11.2020

Het dak lekt, wie gaat de schade betalen?

Uw cliënt heeft onlangs een appartement op de bovenste verdieping gekocht en nu blijkt het dak te lekken. De door de VvE ingeschakelde aannemer heeft de lekkage verholpen. Maar hoe zit het met de gevolgschade aan het plafond, e.d.?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 12.01.2021

Vestiging recht van overpad door rechter afgewezen!

Wat moet er worden bewezen in geval van verkrijgende verjaring ‘te kwader trouw’? Welke termijn geldt daarvoor? Wat staat er in de wet? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

VERKOOP - 13.01.2021

Aandachtspunten bij overdracht appartementsrecht

Zoals bekend, gelden er bij de overdracht van een appartementsrecht andere aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. Denk bijv. aan het reservefonds van een Vereniging van Eigenaars (VvE) en de aansprakelijkheid voor schulden.
Lees meer

Cookiebeleid