Onroerende zaken - Appartement

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

APPARTEMENTSRECHTEN - 23.09.2022

Huishoudelijk reglement inschrijven

Elke VvE heeft een splitsingsakte met -reglement. Niet iedere VvE heeft een huishoudelijk reglement (HR). Bij de verkoop van een appartement wordt nog wel eens vergeten dit HR aan de nieuwe eigenaar te geven. Dat kan gevolgen hebben.
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 25.08.2022

Weigeren oplaadpunt elektrische auto door VvE

Steeds meer auto’s rijden elektrisch en steeds meer mensen willen daarom een laadpaal aan huis of bij hun appartement. Kan de nieuwe ‘Wet notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’ helpen als de VvE weigert daar toestemming voor te geven?
Lees meer

BURENRECHT - 13.07.2022

Geen noodweg en ook geen buurweg: uitrit afsluiten mag

Als een behoorlijke exploitatie niet mogelijk is omdat een bedrijfspand niet kan worden bereikt, kan aanwijzing van een noodweg worden gevorderd. Dat is zelfs het geval als het perceel niet volledig is ingesloten. Wat daarvoor bewijzen?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 13.07.2022

Grond verkregen door verjaring plus geen schadevergoeding

Door bevrijdende verjaring kan men eigenaar worden van een stuk grond. Daarvoor hoeft de bezitter van de grond niet te goeder trouw te zijn. Wanneer is er sprake van bezit van de grond? Moet er schadevergoeding worden betaald?
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 23.06.2022

Verhuurder versus de Vereniging van Eigenaars

Het onderhoud van en de veiligheid in de gemeenschappelijke ruimtes in een appartementencomplex is de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Kunnen de huurders van een appartement ook de verhuurder daarop aanspreken?
Lees meer

RECHT - 15.06.2022

Herstelwerk nodig: werk niet uitgevoerd zoals afgesproken

Het werk moet worden uitgevoerd op de wijze zoals is overeengekomen. Dat is ook het geval voor het meerwerk of als er nieuwe afspraken worden gemaakt. Wat als de aannemer op eigen houtje de plannen wijzigt? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer
Onroerende zaken - Appartement

Meest gelezen tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 13.07.2022

Grond verkregen door verjaring plus geen schadevergoeding

Door bevrijdende verjaring kan men eigenaar worden van een stuk grond. Daarvoor hoeft de bezitter van de grond niet te goeder trouw te zijn. Wanneer is er sprake van bezit van de grond? Moet er schadevergoeding worden betaald?
Lees meer

BURENRECHT - 13.07.2022

Geen noodweg en ook geen buurweg: uitrit afsluiten mag

Als een behoorlijke exploitatie niet mogelijk is omdat een bedrijfspand niet kan worden bereikt, kan aanwijzing van een noodweg worden gevorderd. Dat is zelfs het geval als het perceel niet volledig is ingesloten. Wat daarvoor bewijzen?
Lees meer

APPARTEMENTSRECHTEN - 25.08.2022

Weigeren oplaadpunt elektrische auto door VvE

Steeds meer auto’s rijden elektrisch en steeds meer mensen willen daarom een laadpaal aan huis of bij hun appartement. Kan de nieuwe ‘Wet notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’ helpen als de VvE weigert daar toestemming voor te geven?
Lees meer

Cookiebeleid