Onroerende zaken - Burenrecht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 07.05.2020

Wijziging recht van voetpad?

Heeft de eigenaar van het dienende erf het recht om voor de uitoefening van een recht van overpad (voetpad) een ander gedeelte van zijn grond aan te wijzen? Welke voorwaarde geldt er dan? Wat staat er in de wet? Wat is raadzaam?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 08.04.2020

Blinde deur (matglas) moet worden verwijderd!

Mag er binnen een afstand van twee meter van de perceelsgrens een deur worden geplaatst als deze voorzien is van matglas? Wat staat daarover in de wet? Wat is goed om te weten over het burenrecht?
Lees meer

BURENRECHT - 11.02.2020

Scheidsmuur, buurman moet meewerken

De meeste burenruzies gaan over de erfafscheiding. Een veelgestelde vraag is dan ook of de buurman moet meewerken en meebetalen aan een scheidsmuur.
Lees meer

BURENRECHT - 14.01.2020

Rechter zegt: “Coniferen eruit en scheidsmuur bouwen!”

Wat wordt er bedoeld met een scheidsmuur? Kunt u van de buurman eisen dat deze wordt gebouwd? Wie is er eigenaar en wie draagt de kosten? Wat is goed om te weten? Wat kunt u van uw buurman eisen?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 14.11.2019

Is blokkade van de buurweg nu onrechtmatig?

Vaak wordt er gesproken over een buurweg. Wat wordt er juridisch nu precies bedoeld met een ‘buurweg’? Aan welke voorwaarden moet er zijn voldaan? Hoe kan het recht op een buurweg worden beëindigd?
Lees meer

BURENRECHT - 31.10.2019

Geen ruimte voor fietsen en containers in de steeg?

Als de buurman een persoonlijk recht heeft voor het gebruik van uw grond, mag hij daar dan zomaar allerlei objecten plaatsen? Is inbreuk op het eigendomsrecht toegestaan? Welke voorwaarden gelden daarvoor? Wat zegt de rechter?
Lees meer

Cookiebeleid