Onroerende zaken - Burenrecht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BURENRECHT - 15.05.2023

Gevelpanelen tegen lichtinval vlak naast de erfgrens mogen blijven staan: geen misbruik van bevoegdheid

De eigenaar van een perceel grond mag zelf bepalen op welke wijze hij gebruikmaakt van zijn terrein, maar hij mag geen misbruik maken van deze bevoegdheid. Wanneer is daarvan sprake? Wat als hij aantoont voldoende belang te hebben?
Lees meer

BURENRECHT - 26.04.2023

Bomen binnen de verboden afstand mogen blijven staan

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens worden geplant. De buurman kan dan eisen dat ze worden verwijderd. Maar wat als er voor bomen een herplantplicht geldt? Mag dat dan wel op dezelfde plek?
Lees meer

BURENRECHT - 20.03.2023

Uitbouw woning: geen onrechtmatige hinder?

De eigenaar van een perceel mag geen onrechtmatige hinder veroorzaken voor zijn buren. Tot deze hinder wordt ook gerekend vermindering van zonlicht en uitzicht. Is dat altijd onrechtmatig? Waar hangt dat van af?
Lees meer

BURENRECHT - 15.03.2023

Leilindes te dicht bij de erfgrens moeten weg

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens staan. Dit is slechts anders als de buurman daarvoor toestemming geeft. Is dat ook zo als de bomen worden gedoogd? Moet bomenhinder worden bewezen?
Lees meer

BURENRECHT - 21.02.2023

Moet rendementsverlies van zonnepanelen door bouw dakkapel bij de buren worden geaccepteerd?

Het plaatsen van een dakkapel kan zorgen voor verminderd zonlicht op de zonnepanelen van de buren. Dat zorgt voor rendementsverlies. Is er dan altijd sprake van onrechtmatige hinder? Waar hangt dat van af? Wat heeft de rechter beslist?
Lees meer

BURENRECHT - 17.01.2023

Recht van uitweg: wat als de formulering in de akte onduidelijk is? Moeten paaltjes langs uitweg worden weggehaald?

Een erfdienstbaarheid wordt bepaald door de akte van vestiging. Is de formulering onduidelijk, dan moet er worden gekeken naar de feitelijke wijze van uitoefening. Wat als het doel in een latere overdrachtsakte anders wordt geformuleerd?
Lees meer
Onroerende zaken - Burenrecht

Meest gelezen tips & adviezen

BURENRECHT - 15.03.2023

Leilindes te dicht bij de erfgrens moeten weg

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens staan. Dit is slechts anders als de buurman daarvoor toestemming geeft. Is dat ook zo als de bomen worden gedoogd? Moet bomenhinder worden bewezen?
Lees meer

BURENRECHT - 26.04.2023

Bomen binnen de verboden afstand mogen blijven staan

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens worden geplant. De buurman kan dan eisen dat ze worden verwijderd. Maar wat als er voor bomen een herplantplicht geldt? Mag dat dan wel op dezelfde plek?
Lees meer

BURENRECHT - 20.03.2023

Uitbouw woning: geen onrechtmatige hinder?

De eigenaar van een perceel mag geen onrechtmatige hinder veroorzaken voor zijn buren. Tot deze hinder wordt ook gerekend vermindering van zonlicht en uitzicht. Is dat altijd onrechtmatig? Waar hangt dat van af?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid