Onroerende zaken - Burenrecht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BURENRECHT - 13.11.2023

Minder opbrengst zonnepanelen door dakkapel

Bij de rechter speelde onlangs een procedure over de vraag of er sprake van onrechtmatige hinder is als de buurman een dakkapel besluit te plaatsen waardoor de andere buurman minder profijt heeft van zijn zonnepanelen. Hoe zit dat?
Lees meer

BURENRECHT - 16.10.2023

Overhangende takken niet terugsnoeien voor zonnepanelen

Overhangende takken en vallende bladeren kunnen rendementsverlies voor zonnepanelen opleveren. Moet de buurman deze takken terugsnoeien? Wat zegt de rechter?
Lees meer

RECHT - 18.09.2023

Verkrijgende verjaring

U heeft al meer dan 10 of 20 jaar gebruikgemaakt van een strook grond: verjaring kan u eigenaar maken. Wij leggen u uit hoe u de eigendom van deze grond kunt verkrijgen, zodat u bij een eventuele verkoop de grond kunt meeverkopen.
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 13.09.2023

Bij steigerrecht vooraf een schadevergoeding eisen?

Om een beroep te kunnen doen op het steigerrecht is een behoorlijke kennisgeving noodzakelijk. In geval van schade moet een schadeloosstelling worden toegezegd. Kan de eigenaar van de grond vooraf een schadebedrag claimen?
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 12.07.2023

Een oude vergeten erfdienstbaarheid

Bij de verkoop van een onroerende zaak is de hoofdregel dat de verkoper de eigendom overdraagt zonder bijzondere lasten en beperkingen, zoals erfdienstbaarheden, tenzij de koper deze uitdrukkelijk aanvaardt. Wat besliste de rechter onlangs?
Lees meer

BURENRECHT - 12.06.2023

Hinder of niet, bomen te dicht bij erfgrens moeten weg

In artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald hoe ver bomen van de erfgrens moeten staan. Bomen die dichter bij de erfgrens staan, moeten worden verwijderd. Dit geldt ook als de buren er geen hinder van ondervinden.
Lees meer
Onroerende zaken - Burenrecht

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - 18.09.2023

Verkrijgende verjaring

U heeft al meer dan 10 of 20 jaar gebruikgemaakt van een strook grond: verjaring kan u eigenaar maken. Wij leggen u uit hoe u de eigendom van deze grond kunt verkrijgen, zodat u bij een eventuele verkoop de grond kunt meeverkopen.
Lees meer

BURENRECHT - 16.10.2023

Overhangende takken niet terugsnoeien voor zonnepanelen

Overhangende takken en vallende bladeren kunnen rendementsverlies voor zonnepanelen opleveren. Moet de buurman deze takken terugsnoeien? Wat zegt de rechter?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 13.09.2023

Bij steigerrecht vooraf een schadevergoeding eisen?

Om een beroep te kunnen doen op het steigerrecht is een behoorlijke kennisgeving noodzakelijk. In geval van schade moet een schadeloosstelling worden toegezegd. Kan de eigenaar van de grond vooraf een schadebedrag claimen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid