Onroerende zaken - Milieu

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ELEKTRISCHE AUTO EN SUBSIDIE - 17.06.2020

Subsidie als u privé een elektrische auto aanschaft?

De overheid blijft ook in coronatijd ‘schoon vervoer’ stimuleren en komt met de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) die loopt vanaf 1 juli 2020 tot 1 juli 2025. Wat houdt deze regeling in en wat moet u weten?
Lees meer

SUBSIDIE - 09.06.2020

SEEH verhoogd tot 30% van de kosten

Energiebesparende maatregelen. De regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), die vooralsnog loopt tot en met 31 december 2020, is vanaf 1 juni verhoogd tot 30% van de kosten. Hiermee wil men de bouwsector op korte termijn extra stimuleren. Tip.  Raadpleeg voor de aanvraagprocedure het SEEH-stappenplan ( https://bit.ly/36r58VE ). ...
Lees meer

MILIEU - 14.04.2020

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen gaat langer duren

Zoals bekend, gaat de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2023 op de schop. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe de regeling afgebouwd gaat worden.
Lees meer

SUBSIDIES - 14.04.2020

SDE+-subsidie voorjaar 2020 verdubbeld

Stimulering duurzame energieproductie. Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wil de overheid een extra push geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Verhoogd tot € 4 miljard. In maart 2020 kondigde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat via een Kamerbrief aan het SDE+-budget voor de voorjaarsronde te verhogen van € 2 miljard naar € 4 miljard. Deze voorjaarsronde is 17 maart 2020 ingegaan. ...
Lees meer

SUBSIDIES - 21.01.2020

Subsidie nieuwbouw, toch overgangsjaar

Subsidieregeling duurzame energie verlengd. Het was de bedoeling dat de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor nieuwbouwwoningen (met name voor warmtepompen en zonneboilers) per 1 januari 2020 zou komen te vervallen. Tip.  De Tweede Kamer heeft de minister echter de opdracht gegeven om het voor particulieren die voor 1 januari 2020 warmtepompen of zonneboilers voor nieuwbouwwoningen zonder gasaansluitplicht hebben aangeschaft, mogelijk te maken om nog in 2020 subsidie aan te vragen. ...
Lees meer

VERKOOP - 17.12.2019

Fout energielabel, verkoper aansprakelijk?

Verplicht. Zoals bekend, is sinds 2015 bij de verkoop van de meeste woningen een energielabel verplicht. Maar wat als het energielabel van een woning niet juist is? Is de verkoper dan zonder meer aansprakelijk? Hof Arnhem-Leeuwarden moest zich onlangs over deze vraag buigen. Energiezuinig: label A. Woningzoekende Karel zag in de tuin van een woning een tekoopbord. De woning stond nog niet op Funda. Karel belde aan en onderhandelde direct met de verkopers. Op het tekoopbord stond vermeld dat de woning een energielabel A had. De verkopers toonden dat energiecertificaat aan Karel en vertelden erbij dat de woning energiezuinig was. Karel las de tekst van het energiecertificaat niet. Hij bood meteen de vraagprijs voor de woning. ...
Lees meer
Onroerende zaken - Milieu

Meest gelezen tips & adviezen

ELEKTRISCHE AUTO EN SUBSIDIE - 17.06.2020

Subsidie als u privé een elektrische auto aanschaft?

De overheid blijft ook in coronatijd ‘schoon vervoer’ stimuleren en komt met de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) die loopt vanaf 1 juli 2020 tot 1 juli 2025. Wat houdt deze regeling in en wat moet u weten?
Lees meer

SUBSIDIE - 09.06.2020

SEEH verhoogd tot 30% van de kosten

Energiebesparende maatregelen. De regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), die vooralsnog loopt tot en met 31 december 2020, is vanaf 1 juni verhoogd tot 30% van de kosten. Hiermee wil men de bouwsector op korte termijn extra stimuleren. Tip.  Raadpleeg voor de aanvraagprocedure het SEEH-stappenplan ( https://bit.ly/36r58VE ). ...
Lees meer

Cookiebeleid