Onroerende zaken - Ruimtelijke ordening

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PROJECTONTWIKKELING - 14.06.2024

Meer regie door de overheid op woningbouw

Het rijk wil de bouw van betaalbare woningen versnellen en hier beter op kunnen sturen. Daarom is het wetsvoorstel ‘Wet versterking regie volkshuisvesting’ in voorbereiding. Wat zijn de belangrijkste doelen van deze wet?
Lees meer

VERGUNNINGEN - 14.06.2024

Vergunningvrij bouwen onder de nieuwe Omgevingswet

Een kandidaat-koper heeft interesse in een te koop staande woning, maar hij heeft ideeën over een aantal aanpassingen om het naar zijn zin te maken. De vraag is of deze aanpassingen vergunningvrij uitgevoerd kunnen worden.
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 14.06.2024

Grens tussen aanbieden en oneerlijke handelspraktijken

Ook bij (veelal speculatieve) transacties met grond waarop mogelijk woningbouw toegestaan wordt, kan er sprake zijn van oneerlijke handelspraktijken. Zeker als een particuliere koper op het verkeerde been of onder tijdsdruk wordt gezet.
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 05.06.2024

Cultuurgrond te duur gekocht, bedrog of speculatie?

Een particuliere koper koopt een perceel cultuurgrond, waarvan hij denkt dat hij daarop een woning mag bouwen. Dit blijkt niet, of in elk geval voorlopig niet, het geval te zijn. Moet hij een boete betalen bij ontbinding van de koop? Hoe zit dat?
Lees meer

PROJECTONTWIKKELING - 23.05.2024

Burgerparticipatie, hoe moet dat eigenlijk?

Veel omwonenden van bouwplannen hebben een ander beeld bij burgerparticipatie dan ontwikkelaars. Ze vinden bijv. dat ze daadwerkelijk inspraak hebben en mee aan de tekentafel kunnen zitten. Maar hoe zit het nu echt?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 23.04.2024

Bedrijfs- en zwerfafval en de Omgevingswet

Nieuw. Dat de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 is ingegaan, is voor u als bouw- of vastgoedondernemer niets nieuws. Wat wellicht wel nieuw is, is dat er in deze wet iets nieuws geregeld kan worden voor het zogeheten ‘zwerfafval’ rondom uw bedrijf. Hoe zit dat? De bestaande 25-meterregel. Ondernemingen moeten bedrijfsafval en zwerfafval dat niet afkomstig is van het bedrijf, in een straal van 25 meter rondom de onderneming zelf opruimen. U bent als ondernemer dus verplicht om ervoor te zorgen dat uw directe omgeving schoon is. Dat geldt dus ook voor plastic verpakkingen, kauwgum, papier, etenswaar, blikjes, enz. Dit wordt de 25-meterregel genoemd. ...
Lees meer
Onroerende zaken - Ruimtelijke ordening

Meest gelezen tips & adviezen

RUIMTELIJKE ORDENING - 23.04.2024

Kunnen omwonenden bezwaar/beroep aantekenen tegen een omgevingsvergunning?

Het komt regelmatig voor dat buurtbewoners het maar niets vinden dat een pand wordt omgebouwd tot appartementen. Maar omdat ze geen belanghebbenden zijn, wordt hun beroep niet door de rechtbank behandeld. Hoe kan dat?
Lees meer

PROCEDURE - 26.03.2024

Overschrijding termijn? Bezwaar- of beroepschrift nu vaker toch inhoudelijk behandeld

Als u te laat bent met bezwaar maken of beroep indienen tegen een besluit van bijv. de gemeente, wordt uw zaak niet inhoudelijk behandeld, tenzij de termijnoverschrijding verschoonbaar is. De rechter heeft nu een interessante uitspraak gedaan.
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 23.04.2024

Bedrijfs- en zwerfafval en de Omgevingswet

Nieuw. Dat de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 is ingegaan, is voor u als bouw- of vastgoedondernemer niets nieuws. Wat wellicht wel nieuw is, is dat er in deze wet iets nieuws geregeld kan worden voor het zogeheten ‘zwerfafval’ rondom uw bedrijf. Hoe zit dat? De bestaande 25-meterregel. Ondernemingen moeten bedrijfsafval en zwerfafval dat niet afkomstig is van het bedrijf, in een straal van 25 meter rondom de onderneming zelf opruimen. U bent als ondernemer dus verplicht om ervoor te zorgen dat uw directe omgeving schoon is. Dat geldt dus ook voor plastic verpakkingen, kauwgum, papier, etenswaar, blikjes, enz. Dit wordt de 25-meterregel genoemd. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid