Onroerende zaken - Ruimtelijke ordening

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RUIMTELIJKE ORDENING - 23.09.2022

Planviewer, is dat iets voor u?

Een beginnend makelaar vroeg ons of er veel van de Planviewer gebruik wordt gemaakt. Dat weten we niet. Wat we wel weten is het volgende … Commercieel bedrijf. Planviewer ( https://www.planviewer.nl ) positioneert zich als het Nationale Locatie Platform. Door deze naam lijkt het een beetje een overheidsinstantie, maar dat is het niet. Het is gewoon een commercieel bedrijf dat alle beschikbare data van een locatie op basis van openbare bronnen ( https://www.kadaster.nl , https://www.ruimtelijkeplannen.nl , e.d.) op een overzichtelijke manier bij elkaar brengt. Net zoals bijv. https://www.kadasterdata.nl dat doet (dus niet gelieerd aan het Kadaster). We weten ook dat vastgoedprofessionals vaak rechtstreeks naar de bron gaan. Dat doet er niets aan af dat u het wel prettig kunt vinden om alle bronnen via één dienstverlener te raadplegen. Maar opgelet, dat is uiteraard niet gratis. ...
Lees meer

WOZ - 27.05.2022

Leg WOZ-waarde vast in een vaststellingsovereenkomst

Bij (informeel) contact met een gemeenteambtenaar wordt er dikwijls overeenstemming bereikt over de WOZ-waarde voor een bepaald belastingjaar. Is vastlegging van de overeengekomen waarde per e-mail voldoende of is er meer voor nodig?
Lees meer

GEMEENTE - 21.04.2022

Tijdelijke verhuur kantoorpand voor opvang vluchtelingen

Het kantoorpand van uw cliënt staat al geruime tijd leeg. Mag dit verhuurd worden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? Kan uw cliënt het daarna ook verhuren voor huisvesting van andere vluchtelingen of aan studenten of starters?
Lees meer

UW RAADSMAN - 24.03.2022

Onderhoudsreserve altijd buiten de WOZ-waarde

Als u een appartement bezit, bent u ook eigenaar van een deel van de onderhoudsreserves van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Maar moeten deze reserves altijd buiten de WOZ-waarde blijven? Wat vond de rechter onlangs?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - 24.03.2022

Nieuw bestemmingsplan en planschade

Een nieuw bestemmingsplan kan zorgen voor een vermindering van de waarde van een woning. De eigenaar kan dan bij de gemeente aankloppen voor een schadevergoeding, maar alleen als de schade boven het ‘normaal maatschappelijk risico’ uitstijgt.
Lees meer

UW RAADSMAN - 24.02.2022

Bezwaar tegen erfbelasting, volg de juiste procedure

De wetgever heeft ooit bedacht om de WOZ-waarde te gebruiken voor allerlei belastingen. Dit is handig en meestal niet onvoordelig voor u, maar het kan ook voor verrassingen zorgen. Een voorbeeld uit de rechtspraak ter illustratie.
Lees meer
Onroerende zaken - Ruimtelijke ordening

Meest gelezen tips & adviezen

RUIMTELIJKE ORDENING - 23.09.2022

Planviewer, is dat iets voor u?

Een beginnend makelaar vroeg ons of er veel van de Planviewer gebruik wordt gemaakt. Dat weten we niet. Wat we wel weten is het volgende … Commercieel bedrijf. Planviewer ( https://www.planviewer.nl ) positioneert zich als het Nationale Locatie Platform. Door deze naam lijkt het een beetje een overheidsinstantie, maar dat is het niet. Het is gewoon een commercieel bedrijf dat alle beschikbare data van een locatie op basis van openbare bronnen ( https://www.kadaster.nl , https://www.ruimtelijkeplannen.nl , e.d.) op een overzichtelijke manier bij elkaar brengt. Net zoals bijv. https://www.kadasterdata.nl dat doet (dus niet gelieerd aan het Kadaster). We weten ook dat vastgoedprofessionals vaak rechtstreeks naar de bron gaan. Dat doet er niets aan af dat u het wel prettig kunt vinden om alle bronnen via één dienstverlener te raadplegen. Maar opgelet, dat is uiteraard niet gratis. ...
Lees meer

Cookiebeleid