Onroerende zaken - Ruimtelijke ordening

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

KADASTER - 13.01.2021

Alle publiekrechtelijke beperkingen naar één registratie

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de publiekrechtelijke beperkingen over te zetten naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hoe zit dat? Wat betekent dit voor u als makelaar?
Lees meer

VERGUNNINGEN - 13.01.2021

Check regelmatig uw e-mail!

Stel, u geeft bij een aanvraag omgevingsvergunning aan dat u goed bereikbaar bent per e-mail. Dit betekent dat het college van B en W een besluit op uw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Maar hoe zit het dan met bezwaar, e.d.?
Lees meer

WONINGHUUR - 17.12.2020

Aanpak uitwassen toeristische verhuur

Stel, uw cliënt heeft een of meerdere woningen die hij verhuurt aan toeristen. Hij kan dan vanaf 2021 te maken krijgen met strengere regels van de gemeente. Hoe zit dat? Wanneer kan dit spelen?
Lees meer

IN DE KIJKER - 17.12.2020

Woningsplitsing, waar moet u op letten?

Uw cliënt/koper heeft een pand op het oog dat hij wil gaan splitsen in meerdere woningen voor de verhuur of misschien wil uw cliënt de woningen vervolgens verkopen. Welke regels gelden hiervoor? Waar kunt u uw cliënt op wijzen?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - 17.11.2020

Ligt uw pand nu binnen of buiten de bebouwde kom?

Stel, door de coronacrisis staat het pand van uw cliënt leeg en hij wil het gebruik hiervan wijzigen naar bijv. appartementen. Het pand ligt volgens een adviseur binnen de bebouwde kom, dus wijzigen kan relatief snel. Maar is dat wel zo?
Lees meer

IN DE KIJKER - 17.11.2020

Woningbouwcategorieën in het bestemmingsplan

Steeds vaker regelen gemeenten in het bestemmingsplan welke woningbouwcategorieën er gebouwd mogen worden. Op deze manier proberen gemeenten te sturen op de bouw van betaalbare woningen. Hoe zit dat?
Lees meer
Onroerende zaken - Ruimtelijke ordening

Meest gelezen tips & adviezen

IN DE KIJKER - 17.12.2020

Woningsplitsing, waar moet u op letten?

Uw cliënt/koper heeft een pand op het oog dat hij wil gaan splitsen in meerdere woningen voor de verhuur of misschien wil uw cliënt de woningen vervolgens verkopen. Welke regels gelden hiervoor? Waar kunt u uw cliënt op wijzen?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - 17.11.2020

Ligt uw pand nu binnen of buiten de bebouwde kom?

Stel, door de coronacrisis staat het pand van uw cliënt leeg en hij wil het gebruik hiervan wijzigen naar bijv. appartementen. Het pand ligt volgens een adviseur binnen de bebouwde kom, dus wijzigen kan relatief snel. Maar is dat wel zo?
Lees meer

WONINGHUUR - 17.12.2020

Aanpak uitwassen toeristische verhuur

Stel, uw cliënt heeft een of meerdere woningen die hij verhuurt aan toeristen. Hij kan dan vanaf 2021 te maken krijgen met strengere regels van de gemeente. Hoe zit dat? Wanneer kan dit spelen?
Lees meer

Cookiebeleid