Onroerende zaken - Ruimtelijke ordening

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WOZ - 09.06.2020

Eigen huur- of verkoopcijfer en WOZ-waarde bedrijfspand

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs nog eens bevestigd dat als er sprake is van een recent eigen huurcijfer, de gemeente dan bij de WOZ-waardering geen gebruik (meer) mag maken van verkoopcijfers van andere panden. Hoe zit dat?
Lees meer

NIEUWBOUW - 09.06.2020

Bankgarantie van de aannemer als vervangende zekerheid?

Bij nieuwbouwprojecten is meestal de 5%-regeling van toepassing. Daaraan kan uitvoering worden gegeven door een depot bij de notaris. Ook kan de aannemer een bankgarantie stellen. Met zo’n bankgarantie ging het onlangs goed mis.
Lees meer

WOZ - 09.06.2020

Lagere WOZ-waarde door coronacrisis?

Vanaf het belastingjaar 2022. Zoals bekend, stelt de gemeente elk jaar de WOZ-waarde vast. Omdat daarbij gekeken moet worden naar de marktontwikkelingen, moet de gemeente de waarde een jaar eerder (waardepeildatum) bepalen. Voor het belastingjaar 2020 is de waardepeildatum daarom 1 januari 2019 en voor belastingjaar 2021 is dit 1 januari 2020. Omdat de coronamaatregelen van de overheid pas na 1 januari 2020 zijn genomen, zal het effect van deze crisis daarom vanaf het belastingjaar 2022 tot uitdrukking gaan komen in de WOZ-waarde. ...
Lees meer

HUUR HORECAPAND - 20.05.2020

Wat als het gebruik van uw huurpand niet is toegestaan?

Als het gebruik van de gehuurde bedrijfsruimte op basis van het bestemmingsplan niet is toegestaan, ontstaan er voor zowel de verhuurder als voor de huurder problemen. Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk? Kunt u uw risico’s beperken?
Lees meer

PROJECTONTWIKKELING - 12.05.2020

Geen draagvlak in de omgeving, geen bestemmingsplan?

Stel, de gemeente verplicht u bij het aanvragen van een vergunning om eerst met de buurt te gaan overleggen voordat u een vergunning krijgt. Kan de gemeente dat vragen? Wat vindt de Raad van State hiervan?
Lees meer

VERGUNNINGEN EN CORONA - 07.05.2020

Aanvragen omgevingsvergunning en corona

Wat nu door corona? De gevolgen van de coronacrisis treft ook de lengte van de beslistermijn van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Het lukt de gemeenten niet altijd om bijtijds te reageren op vergunningaanvragen. Er wordt een integrale belangenafweging gemaakt en dat vergt meer tijd. Wat is nu raadzaam om rekening mee te houden en om te doen? ...
Lees meer
Onroerende zaken - Ruimtelijke ordening

Meest gelezen tips & adviezen

HUUR HORECAPAND - 20.05.2020

Wat als het gebruik van uw huurpand niet is toegestaan?

Als het gebruik van de gehuurde bedrijfsruimte op basis van het bestemmingsplan niet is toegestaan, ontstaan er voor zowel de verhuurder als voor de huurder problemen. Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk? Kunt u uw risico’s beperken?
Lees meer

NIEUWBOUW - 09.06.2020

Bankgarantie van de aannemer als vervangende zekerheid?

Bij nieuwbouwprojecten is meestal de 5%-regeling van toepassing. Daaraan kan uitvoering worden gegeven door een depot bij de notaris. Ook kan de aannemer een bankgarantie stellen. Met zo’n bankgarantie ging het onlangs goed mis.
Lees meer

WOZ - 09.06.2020

Eigen huur- of verkoopcijfer en WOZ-waarde bedrijfspand

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs nog eens bevestigd dat als er sprake is van een recent eigen huurcijfer, de gemeente dan bij de WOZ-waardering geen gebruik (meer) mag maken van verkoopcijfers van andere panden. Hoe zit dat?
Lees meer

Cookiebeleid