(Para)medicus - Beroepsaansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 27.05.2020

Dreigementen uiten door een aangeklaagde arts heeft risico’s

Een werkgever van een bedrijfsarts eist van een aanklager intrekking van de klacht plus een schadevergoeding. Wat vindt de tuchtrechter van het op deze manier onder druk zetten van een klager?
Lees meer

KLACHTEN EN GESCHILLEN - 29.04.2020

Ontbreken klachtenregeling en geen geschilleninstantie

Kan de ene vennoot in de praktijk worden aangeklaagd door een andere vennoot over het ontbreken van een adequate klachtenregeling en verplichte aansluiting bij een geschillencommissie?
Lees meer

TUCHTRECHT - 23.01.2020

“U had toch beloofd me te helpen ...”

Een huisarts zegt een patiënt toe euthanasie te verlenen. Uiteindelijk komt hij daar om allerlei redenen op terug en trekt zich terug. Hoe reageerde de tuchtrechter hierop?
Lees meer

TUCHTRECHT - 09.01.2020

Niet reageren op een (tucht)klacht kan een dure grap zijn

Als een patiënt of nabestaande informatie vraagt over de behandeling, is het niet meer dan correct om in gesprek te gaan. Weigeren kan leiden tot een klacht. Hoe reageerde het tuchtcollege toen een psychiater op geen enkele wijze reageerde?
Lees meer

PATIËNTENRECHTEN - 10.12.2019

Mocht arts uitgaan van toestemming voor doorverwijzing?

Nigel van 6 jaar is door de huisarts doorverwezen naar de kno-arts. Zijn ouders zijn gescheiden en hebben allebei het ouderlijk gezag. De huisarts heeft voor de doorverwijzing geen toestemming gevraagd aan de vader. Wat zei de rechter?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 28.11.2019

Waarom zegt deze patiënt zijn consult af?

Lot heeft op de ochtend van haar overlijden door hartfalen contact gehad met de triagisten van de huisartsenpost. De moeder van Lot verwijt de dienstdoende huisarts van de HAP nu dat zij te laat heeft gereageerd. Wat zei de rechter?
Lees meer
(Para)medicus - Beroepsaansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 27.05.2020

Dreigementen uiten door een aangeklaagde arts heeft risico’s

Een werkgever van een bedrijfsarts eist van een aanklager intrekking van de klacht plus een schadevergoeding. Wat vindt de tuchtrechter van het op deze manier onder druk zetten van een klager?
Lees meer

Cookiebeleid