(Para)medicus - Beroepsaansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 17.12.2020

Informeren bij wijziging medicatie dementerende patiënt

Hoe belangrijk het is dat een behandelaar goed naar de medicatie van een dementerende kijkt en begeleiders over wijzigingen daarin informeert, blijkt wel uit de hiernavolgende casus.
Lees meer

PATIËNTENRECHT - 02.12.2020

Gewijzigd beleid moet u ook noteren in het medisch dossier

Wijzigingen in het aanvankelijk ingezette behandelbeleid moeten worden genoteerd in het patiëntendossier, want goede, toegankelijke en begrijpelijke verslaglegging in het dossier is van groot belang. Wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 26.08.2020

Meerkosten corona-uitbraak declareren

Tijdelijke tegemoetkoming. Aanbieders van mondzorg mogen vanaf 1 augustus 2020 tot in ieder geval 1 november 2020 een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor de extra kosten die ze hebben door de corona-uitbraak. Let op.  Na deze periode moeten praktijken hun werkwijze zodanig hebben aangepast dat de toeslag niet langer noodzakelijk is. ...
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 27.05.2020

Dreigementen uiten door een aangeklaagde arts heeft risico’s

Een werkgever van een bedrijfsarts eist van een aanklager intrekking van de klacht plus een schadevergoeding. Wat vindt de tuchtrechter van het op deze manier onder druk zetten van een klager?
Lees meer

KLACHTEN EN GESCHILLEN - 29.04.2020

Ontbreken klachtenregeling en geen geschilleninstantie

Kan de ene vennoot in de praktijk worden aangeklaagd door een andere vennoot over het ontbreken van een adequate klachtenregeling en verplichte aansluiting bij een geschillencommissie?
Lees meer

TUCHTRECHT - 23.01.2020

“U had toch beloofd me te helpen ...”

Een huisarts zegt een patiënt toe euthanasie te verlenen. Uiteindelijk komt hij daar om allerlei redenen op terug en trekt zich terug. Hoe reageerde de tuchtrechter hierop?
Lees meer
(Para)medicus - Beroepsaansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

PATIËNTENRECHT - 02.12.2020

Gewijzigd beleid moet u ook noteren in het medisch dossier

Wijzigingen in het aanvankelijk ingezette behandelbeleid moeten worden genoteerd in het patiëntendossier, want goede, toegankelijke en begrijpelijke verslaglegging in het dossier is van groot belang. Wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 17.12.2020

Informeren bij wijziging medicatie dementerende patiënt

Hoe belangrijk het is dat een behandelaar goed naar de medicatie van een dementerende kijkt en begeleiders over wijzigingen daarin informeert, blijkt wel uit de hiernavolgende casus.
Lees meer

Cookiebeleid