(Para)medicus - Beroepsaansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

TUCHTRECHT - 08.04.2021

Anders ingerichte of uitgestelde zorg door corona

Onlangs heeft het tuchtcollege Amsterdam zich uitgesproken over een klacht die betrekking had op anders ingerichte zorg in het ziekenhuis vanwege corona. Wat speelde er hier? Waarom kwam het college tot een voor de arts gunstig oordeel?
Lees meer

TUCHTRECHT - 24.03.2021

Wanneer is een regiebehandelaar zeker vereist?

Een regiebehandelaar is vereist als verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van één patiënt. Dat is de nieuwe lijn die de tuchtrechter nu heeft geïntroduceerd. Wat zijn zijn specifieke taken en verantwoordelijkheden?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 15.03.2021

Alleen weloverwogen afwijken van een richtlijn of protocol

Afwijken van een richtlijn, protocol of standaard mag, mits dat goed gemotiveerd en in het dossier gedocumenteerd wordt. Hoe oordeelde het tuchtcollege toen een huisarts afweek van het protocol voor slaapproblemen?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 28.01.2021

Proactief handelen na een fout kan een sanctie voorkomen

Als u een patiënte ziet, stelt u zo goed mogelijk een diagnose en schrijft u zo nodig medicatie voor. Toch kan een verkeerde aanpak zorgen voor een tuchtklacht. Hoe kan proactief handelen een sanctie voorkomen?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 18.01.2021

Teamwork tussen arts en ondersteuner is onmisbaar

Een patiënt van 15 jaar oud komt met zijn ouder op de HAP en moet even wachten op een patiënt met een hogere urgentie. De arts stuurt hem na onderzoek met ibuprofen naar huis. Had de arts zonder meer op de triagiste mogen vertrouwen?
Lees meer

TUCHTRECHT - 18.01.2021

Moet de patiënt altijd weten wie de operateur is?

Job Kops is binnen de vakgroep urologie van het opleidingsziekenhuis al jarenlang bekend met een blaascarcinoom. Een van de urologen bespreekt de beoogde ingreep met hem. Moet deze arts de ingreep dan ook uitvoeren?
Lees meer
(Para)medicus - Beroepsaansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 15.03.2021

Alleen weloverwogen afwijken van een richtlijn of protocol

Afwijken van een richtlijn, protocol of standaard mag, mits dat goed gemotiveerd en in het dossier gedocumenteerd wordt. Hoe oordeelde het tuchtcollege toen een huisarts afweek van het protocol voor slaapproblemen?
Lees meer

TUCHTRECHT - 24.03.2021

Wanneer is een regiebehandelaar zeker vereist?

Een regiebehandelaar is vereist als verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van één patiënt. Dat is de nieuwe lijn die de tuchtrechter nu heeft geïntroduceerd. Wat zijn zijn specifieke taken en verantwoordelijkheden?
Lees meer

TUCHTRECHT - 08.04.2021

Anders ingerichte of uitgestelde zorg door corona

Onlangs heeft het tuchtcollege Amsterdam zich uitgesproken over een klacht die betrekking had op anders ingerichte zorg in het ziekenhuis vanwege corona. Wat speelde er hier? Waarom kwam het college tot een voor de arts gunstig oordeel?
Lees meer

Cookiebeleid