(Para)medicus - Richtlijnen en protocollen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RICHTLIJNEN - 21.04.2021

Online medicatie voorschrijven na videobellen

In de coronaperiode heeft u wellicht veel patiënten online gezien en via een e-consult medicatie voorgeschreven. Mag u dat in de toekomst, ook na corona, als werkwijze gaan hanteren? En zo ja, aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 08.04.2021

Een juiste verantwoordelijkheidsverdeling

Tijdens een vakantie van de tandarts meldt Joke zich bij haar praktijk met een afgebroken kies. Joke wordt gezien en behandeld door een mondhygiëniste die in de praktijk werkt. Joke vindt dat de mondhygiëniste haar niet goed heeft behandeld.
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 15.03.2021

Niet aangaan of beëindigen behandelingsovereenkomst

De nieuwe KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst biedt een praktische uitwerking van wetgeving en recente rechterlijke uitspraken over dit thema. Wat is nu goed om daarover te weten?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 15.03.2021

Alleen weloverwogen afwijken van een richtlijn of protocol

Afwijken van een richtlijn, protocol of standaard mag, mits dat goed gemotiveerd en in het dossier gedocumenteerd wordt. Hoe oordeelde het tuchtcollege toen een huisarts afweek van het protocol voor slaapproblemen?
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 23.02.2021

Nieuwe handreikingen over inzagerecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal wijzigingen in de WGBO ingegaan. Het gaat onder andere om inzage door nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt. Recentelijk is hierover een nieuwe handreiking gepubliceerd. Wat houdt deze in?
Lees meer

TUCHTRECHT - 15.02.2021

Tuchtrechtelijke gevolgen voor corona-uitlatingen door arts?

Er was veel nieuws rondom de homeopathisch arts op het Museumplein, die in een straatinterview omstreden en ongefundeerde uitspraken deed over het coronavirus. Kan dit gevolgen hebben voor deze arts?
Lees meer
(Para)medicus - Richtlijnen en protocollen

Meest gelezen tips & adviezen

GEZONDHEIDSRECHT - 15.03.2021

Niet aangaan of beëindigen behandelingsovereenkomst

De nieuwe KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst biedt een praktische uitwerking van wetgeving en recente rechterlijke uitspraken over dit thema. Wat is nu goed om daarover te weten?
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 23.02.2021

Nieuwe handreikingen over inzagerecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal wijzigingen in de WGBO ingegaan. Het gaat onder andere om inzage door nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt. Recentelijk is hierover een nieuwe handreiking gepubliceerd. Wat houdt deze in?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 15.03.2021

Alleen weloverwogen afwijken van een richtlijn of protocol

Afwijken van een richtlijn, protocol of standaard mag, mits dat goed gemotiveerd en in het dossier gedocumenteerd wordt. Hoe oordeelde het tuchtcollege toen een huisarts afweek van het protocol voor slaapproblemen?
Lees meer

Cookiebeleid