(Para)medicus - Richtlijnen en protocollen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 24.06.2020

Een patiënt informeren over nieuwe behandelmogelijkheden?

Een patiënt kwam na een second opinion met de klacht dat zijn behandelaar niet alle behandelmogelijkheden besproken had. De niet-besproken mogelijkheid staat echter niet in de relevante richtlijn. Hoe ziet de tuchtrechter dit?
Lees meer

CORONA-UPDATE - 11.06.2020

Medicatie voor onbekende

Normaal gesproken mogen artsen na contact via beeldbellen geen geneesmiddelen voorschrijven aan onbekende patiënten. Is dat in deze coronatijd anders?
Lees meer

CORONA-UPDATE - 11.06.2020

Nieuwe leidraden en onderzoeken in coronatijd

Om een goed overzicht te houden van alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een speciale overzichtspagina gemaakt voor nieuwe leidraden, handreikingen en onderzoeksoverzichten.
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 12.05.2020

Als uw assistente niet met u overlegt

Een moeder verwijt haar gewezen huisarts dat ze niet adequaat heeft gehandeld, nadat ze telefonisch contact heeft gehad met de assistente van de praktijk over haar dochtertje. De huisarts heeft de aantekeningen van de assistente niet gezien.
Lees meer

RICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS - 31.03.2020

Overdracht van medicatiegegevens in de keten herzien

Onlangs is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten herzien. De herziening is uitgevoerd samen met veel koepelorganisaties, zoals huisartsen, specialisten, apothekers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Wat is er nieuw?
Lees meer

PRAKTIJKORGANISATIE - 19.03.2020

Leidraad hoe te handelen na calamiteiten

Ook al is de zorgkwaliteit goed en patiëntveilig, soms kan er toch een calamiteit plaatsvinden. De Leidraad ondersteuning na calamiteiten is opgesteld na interviews met patiënten en nabestaanden en biedt u handvatten. Wat zijn de aanbevelingen?
Lees meer
(Para)medicus - Richtlijnen en protocollen

Meest gelezen tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 24.06.2020

Een patiënt informeren over nieuwe behandelmogelijkheden?

Een patiënt kwam na een second opinion met de klacht dat zijn behandelaar niet alle behandelmogelijkheden besproken had. De niet-besproken mogelijkheid staat echter niet in de relevante richtlijn. Hoe ziet de tuchtrechter dit?
Lees meer

CORONA-UPDATE - 11.06.2020

Nieuwe leidraden en onderzoeken in coronatijd

Om een goed overzicht te houden van alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een speciale overzichtspagina gemaakt voor nieuwe leidraden, handreikingen en onderzoeksoverzichten.
Lees meer

CORONA-UPDATE - 11.06.2020

Medicatie voor onbekende

Normaal gesproken mogen artsen na contact via beeldbellen geen geneesmiddelen voorschrijven aan onbekende patiënten. Is dat in deze coronatijd anders?
Lees meer

Cookiebeleid