(Para)medicus - Richtlijnen en protocollen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RICHTLIJNEN & PROTOCOLLEN - 17.12.2020

Wat moet u doen als u uw praktijk beëindigt?

Tandarts Witjes beëindigt zijn solotandartspraktijk. Hij draagt zijn patiënten niet over en er is geen opvolger. Hij vertrekt met de noorderzon en verwijst zijn patiënten ook niet door. Het tuchtcollege neemt dit zwaar op. Wat speelde er?
Lees meer

PATIËNTENRECHT - 02.12.2020

Gewijzigd beleid moet u ook noteren in het medisch dossier

Wijzigingen in het aanvankelijk ingezette behandelbeleid moeten worden genoteerd in het patiëntendossier, want goede, toegankelijke en begrijpelijke verslaglegging in het dossier is van groot belang. Wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

PROTOCOLLEN - 20.11.2020

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie.
Lees meer

TUCHTRECHT - 05.11.2020

De hoofdbehandelaar en de gemiste onderzoeksuitslag

Een hoofdbehandelaar moet alert zijn bij het bewaken van uitslagen van onderzoek. Ook als hij een onderzoek niet zelf aanvraagt, maar dat wel autoriseert, waardoor de aanvraag op zijn naam wordt gesteld. Hoe ging dat onlangs mis?
Lees meer

TUCHTRECHT - 21.10.2020

Juiste operatie en juist uitgevoerd, maar met complicatie

In de volgende casus blijkt dat zorgvuldige dossiervoering ook belangrijk is voor de aangeklaagde arts. Daarnaast is er een onderscheid tussen een medische fout en een complicatie. In deze casus speelde het laatste.
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 07.10.2020

Een zorgelijke situatie melden bij Veilig Thuis?

Stel, u krijgt een zwangere patiënte op consult voor een intakegesprek. De situatie rond de patiënte bevalt u niets. Waar moet u op letten als u deze situatie wilt melden bij Veilig Thuis?
Lees meer
(Para)medicus - Richtlijnen en protocollen

Meest gelezen tips & adviezen

RICHTLIJNEN & PROTOCOLLEN - 17.12.2020

Wat moet u doen als u uw praktijk beëindigt?

Tandarts Witjes beëindigt zijn solotandartspraktijk. Hij draagt zijn patiënten niet over en er is geen opvolger. Hij vertrekt met de noorderzon en verwijst zijn patiënten ook niet door. Het tuchtcollege neemt dit zwaar op. Wat speelde er?
Lees meer

TUCHTRECHT - 05.11.2020

De hoofdbehandelaar en de gemiste onderzoeksuitslag

Een hoofdbehandelaar moet alert zijn bij het bewaken van uitslagen van onderzoek. Ook als hij een onderzoek niet zelf aanvraagt, maar dat wel autoriseert, waardoor de aanvraag op zijn naam wordt gesteld. Hoe ging dat onlangs mis?
Lees meer

PROTOCOLLEN - 20.11.2020

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie.
Lees meer

Cookiebeleid