(Para)medicus - Richtlijnen en protocollen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RICHTLIJNEN - 14.09.2022

Nieuwe Gedragscode voor artsen

De KNMG publiceerde onlangs een nieuwe Gedragscode voor artsen. Deze is belangrijk, omdat toetsende instanties als (tucht)rechters en de inspectie de code zullen gebruiken als zij een mogelijk laakbare situatie moeten beoordelen.
Lees meer

RICHTLIJNEN - 14.09.2022

Afwijken van een richtlijn kan consequenties hebben

Beroepsbeoefenaars hebben te maken met veel richtlijnen die hen in de dagelijkse praktijk houvast bieden. Vaak zijn deze gemaakt door hun beroepsorganisatie. Wat kan de consequentie zijn als een arts zo’n richtlijn niet volgt?
Lees meer

RECHTSPRAAK - 21.06.2022

Behandeladvies door een onbevoegde beroepsbeoefenaar

Een verpleegkundige die een behandeling voorstelde, terwijl ze daar niet toe bevoegd was, werd door het tuchtcollege berispt, omdat ze het vertrouwen in de beroepsgroep schond. Wat speelde er?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 02.06.2022

Zorgvuldige euthanasieafwegingen bij dementie

Onlangs publiceerde de artsenfederatie KNMG het standpunt Beslissingen rond het levenseinde. Het geeft handvatten aan artsen bij het maken van zorgvuldige afwegingen rond euthanasie bij dementie. Hoe ziet de tuchtrechter dit?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 24.05.2022

Verantwoord wisselen van medicijnen

Het wisselen van medicijnen geeft in de praktijk veel onduidelijkheid voor patiënten en zorgverleners. Hoe brengt een nieuwe leidraad duidelijkheid?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 26.04.2022

De waarde van richtlijnen

Ouders maken zich zorgen over het afwijkende uiterlijk van de penis van hun pasgeboren zoon. Dokter Els, consultatiebureauarts en hun huisarts, noteert epispadie als mogelijke diagnose. Wat was de reden dat de ouders later een klacht indienden?
Lees meer
(Para)medicus - Richtlijnen en protocollen

Meest gelezen tips & adviezen

RICHTLIJNEN - 14.09.2022

Afwijken van een richtlijn kan consequenties hebben

Beroepsbeoefenaars hebben te maken met veel richtlijnen die hen in de dagelijkse praktijk houvast bieden. Vaak zijn deze gemaakt door hun beroepsorganisatie. Wat kan de consequentie zijn als een arts zo’n richtlijn niet volgt?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 14.09.2022

Nieuwe Gedragscode voor artsen

De KNMG publiceerde onlangs een nieuwe Gedragscode voor artsen. Deze is belangrijk, omdat toetsende instanties als (tucht)rechters en de inspectie de code zullen gebruiken als zij een mogelijk laakbare situatie moeten beoordelen.
Lees meer

Cookiebeleid