(Para)medicus - Samenwerking - maatschap

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PRIVACYWETGEVING (AVG) - 27.05.2020

Gezondheidscheck voor afspraak versus de AVG

De (para)medische praktijk mag weer open voor patiënten. Een van de coronamaatregelen is de gezondheidscheck, maar mag dat zomaar? De gezondheidscheck. Bij een gezondheidscheck voordat de afspraak plaatsvindt, vraagt u of de patiënt in de afgelopen twee weken coronagerelateerde klachten heeft gehad. Zo ja, dan kan de afspraak niet doorgaan. Ook bij binnenkomst (bij de afspraak) checkt u dit nog een keer. ...
Lees meer

PRAKTIJK - 05.03.2020

Overdracht of beëindiging, wat betekent dat fiscaal?

Het overdragen of beëindigen van uw praktijk betekent ook dat u voor de Belastingdienst niet langer ondernemer bent. Dat betekent dat u met de Belastingdienst moet afrekenen. Waar moet u zoal op rekenen?
Lees meer

VOF, MAATSCHAP EN KIA - 21.01.2020

Hoe berekent u investeringsaftrek bij een Vof/maatschap?

Ondernemers die beperkt investeren, hebben in beginsel recht op een extra aftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). Dat volgt uit een tabel. Maar hoe past u deze toe als u samenwerkt in een Vof of maatschap?
Lees meer

RECHT - 01.11.2019

Nieuws over elektronische identificatie van patiënten

De Europese verordening en het wetsvoorstel ‘Wet digitale overheid’ die naar verwachting per 2020 in werking treden, regelen dat patiënten veilig, toegankelijk en betrouwbaar kunnen inloggen bij zorgdienstverleners. Hoe zit dat?
Lees meer

RECHT - 05.09.2019

Wie heeft het gezag over het kind?

Wie heeft het gezag? Of één persoon heeft het gezag over een kind (eenhoofdig gezag), of twee personen (gezamenlijk gezag). Er kunnen dus maximaal twee personen het gezag hebben over een kind. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind, hebben vrijwel altijd een onderhoudsplicht, beheren het geld en de spullen van het kind en zijn de wettelijk vertegenwoordiger. ...
Lees meer
(Para)medicus - Samenwerking - maatschap

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVACYWETGEVING (AVG) - 27.05.2020

Gezondheidscheck voor afspraak versus de AVG

De (para)medische praktijk mag weer open voor patiënten. Een van de coronamaatregelen is de gezondheidscheck, maar mag dat zomaar? De gezondheidscheck. Bij een gezondheidscheck voordat de afspraak plaatsvindt, vraagt u of de patiënt in de afgelopen twee weken coronagerelateerde klachten heeft gehad. Zo ja, dan kan de afspraak niet doorgaan. Ook bij binnenkomst (bij de afspraak) checkt u dit nog een keer. ...
Lees meer

Cookiebeleid