Personeel - Beloning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SUBSIDIES - 23.01.2023

Het kabinet slaat januari voor STAP-budget over

Met het STAP-budget probeert het kabinet mensen aan te sporen aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling. De maatregel is populair in de praktijk. Tot nu toe zijn alle aanvraagtijdvakken binnen afzienbare tijd gevuld met subsidieaanvragen. Ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) hebben besloten om het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Er is meer tijd nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren. Zo voorkomt het kabinet dat scholing die niet aan de voorwaarden van STAP voldoet, subsidie ontvangt. Recentelijk besloot de rechter dat betalingen aan een opleider niet mogen worden opgeschort, zelfs niet als de opleider door de Toetsingskamer wordt onderzocht. ...
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 13.01.2023

Gebruikelijk loon dga voor 2023 verhoogd met € 3.000

Als dga van uw BV bent u verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw BV op te nemen. Daar is per 2023 het nodige aan veranderd. Hoe speelt u hier het beste op in en waar moet u vooral aan denken?
Lees meer

LOON - 12.01.2023

Conform horeca-cao twee loonsverhogingen per 01.01.2023, maar voor welke werknemers geldt dat niet?

De cao (2022 en 2023) voorziet twee loonsverhogingen per 1 januari 2023. Maar welke werknemers hebben recht op de jaarlijkse periodieke loonsverhoging van 2% en op de algemene cao-loonsverhoging van 2%?
Lees meer

LOONADMINISTRATIE - 23.12.2022

Aanpassing aanleveren gegevens uitbetaalde bedragen aan derden vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop u gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden, dat wil zeggen: personen die geen werknemer zijn of voor u werken als zelfstandige, aan de Belastingdienst moet doorgeven. De Belastingdienst maakt daarbij onderscheid tussen inhoudingsplichtige uitbetalers met een loonheffingsnummer en niet-inhoudingsplichtigen. Voor beide groepen geldt dat er ook dit jaar al extra gegevens moesten worden aangeleverd. De grootste verschillen tussen beide groepen zijn dat inhoudingsplichtigen het BSN van de ontvanger moeten doorgeven, terwijl niet-inhoudingsplichtigen dat niet mogen. Let op 1.  Vanaf 2023 moeten inhoudingsplichtigen altijd gegevens over de betalingen aan derden doorgeven. Daarvoor ontvangen zij geen uitnodiging meer. Niet-inhoudingsplichtigen moeten alleen gegevens aanleveren op uitnodiging van de Belastingdienst. Voor beide groepen geldt de manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd. Volgend jaar kan men de gegevens aanleveren via het gegevensportaal van de Belastingdienst of via Digipoort. Let op 2.  De bedragen die u in 2022 heeft uitbetaald, moet u uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven. De huidige invoerapplicatie is volgend jaar niet meer te gebruiken. Deze wordt vervangen door het sjabloon UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden). Tip.  Voor meer informatie, zie de verschillende aanlevermogelijkheden via de website https://www.belastingdienst.nl/ubd ...
Lees meer

PERSONEEL - 16.12.2022

Kerstdiner of nieuwjaarsborrel met uw werknemers?

Veel werkgevers sluiten de dagen voor kerst graag af met een gezamenlijk kerstdiner of kiezen liever in het nieuwe jaar voor een dinertje of borrel. Maar wat is vanuit fiscaal oogpunt wijsheid en waarom? Waar moet u op letten?
Lees meer

LOON - 16.12.2022

Wettelijk minimumloon (WML) per 01.01.2023 met maar liefst 10,5% omhoog

Het zal u niet ontgaan zijn. Het WML voor 21+’ers stijgt per 1 januari 2023 met maar liefst 10,5%. Het heeft dus zin om door te rekenen wat dat voor uw kostprijs betekent en hoeveel u zelf uw prijzen moet verhogen. WML 2023. Voor 21 jaar en ouder wordt het brutominimumloon € 1.934,40 per maand, € 446,40 per week en € 89,28 per dag. Let op.  Het minimumloon geldt voor een volledige werkweek. Het aantal uren voor een volledige werkweek kan echter per sector en per cao verschillen. De minimumuurlonen per 1 januari 2023 zijn achtereenvolgens bij een: ...
Lees meer
Personeel - Beloning

Meest gelezen tips & adviezen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 01.12.2022

Wat is het gebruikelijk loon van de dga vanaf 2023?

Vanaf 2023 kan het loon van een dga niet meer 25% lager vastgesteld worden dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De zogenaamde ‘doelmatigheidsmarge’ vervalt dus. Wat moet u als dga weten?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 13.01.2023

Gebruikelijk loon dga voor 2023 verhoogd met € 3.000

Als dga van uw BV bent u verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw BV op te nemen. Daar is per 2023 het nodige aan veranderd. Hoe speelt u hier het beste op in en waar moet u vooral aan denken?
Lees meer

LOONADMINISTRATIE - 23.12.2022

Aanpassing aanleveren gegevens uitbetaalde bedragen aan derden vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop u gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden, dat wil zeggen: personen die geen werknemer zijn of voor u werken als zelfstandige, aan de Belastingdienst moet doorgeven. De Belastingdienst maakt daarbij onderscheid tussen inhoudingsplichtige uitbetalers met een loonheffingsnummer en niet-inhoudingsplichtigen. Voor beide groepen geldt dat er ook dit jaar al extra gegevens moesten worden aangeleverd. De grootste verschillen tussen beide groepen zijn dat inhoudingsplichtigen het BSN van de ontvanger moeten doorgeven, terwijl niet-inhoudingsplichtigen dat niet mogen. Let op 1.  Vanaf 2023 moeten inhoudingsplichtigen altijd gegevens over de betalingen aan derden doorgeven. Daarvoor ontvangen zij geen uitnodiging meer. Niet-inhoudingsplichtigen moeten alleen gegevens aanleveren op uitnodiging van de Belastingdienst. Voor beide groepen geldt de manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd. Volgend jaar kan men de gegevens aanleveren via het gegevensportaal van de Belastingdienst of via Digipoort. Let op 2.  De bedragen die u in 2022 heeft uitbetaald, moet u uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven. De huidige invoerapplicatie is volgend jaar niet meer te gebruiken. Deze wordt vervangen door het sjabloon UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden). Tip.  Voor meer informatie, zie de verschillende aanlevermogelijkheden via de website https://www.belastingdienst.nl/ubd ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid