Personeel - Beloning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

LOON - 22.09.2022

Wijziging horeca-cao doorgevoerd per 01.09.2022, loon niet-vakkrachten en BBL-leerlingen jonger dan 21 jaar omhoog

Vanaf 1 september 2022 gelden voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen die jonger zijn dan 21 jaar, op het wettelijk minimumloon de hogere cao-jeugdloonpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.
Lees meer

START-UP-BV’S - 08.09.2022

Minimumloon voor dga met een start-up-BV mogelijk per 2023 op de schop, wat kan er in 2022 nog wel?

Zoals u weet, mag een innovatieve start-up-BV zijn dga het minimumloon betalen. Deze regeling gaat mogelijk per 2023 op de schop. Hoe ziet deze regeling er nu uit, want voor 2022 geldt deze nog …
Lees meer

GEBRUIKELIJKLOONREGELING - 06.09.2022

Verlagen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling dga?

De directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft min of meer zelf in de hand of hij een loon ontvangt voor het werk dat hij verricht voor zijn vennootschap, en zo ja, hoeveel. Om dat te voorkomen is per 1 januari 1997 in de Wet LB 1964 een zogenaamde ‘fictieve loonregeling’ opgenomen. Het fictief loon wordt belast in box 1 (werk en woning). Eventuele andere winstuitdelingen worden belast in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Als een aanmerkelijkbelanghouder werk verricht voor zijn vennootschap, wordt vanaf 1 januari 2015 een fictief loon in aanmerking genomen van het hoogste van de volgende bedragen: ...
Lees meer

LOONKOSTEN - 24.08.2022

Wettelijke minimumlonen werknemers: extra stijging 2023, 2024 en 2025

Zoals u weet, stijgen de wettelijke minimumlonen (WML) tweemaal per jaar: op 1 januari en 1 juli. Toch zijn er extra stijgingen aangekondigd en dat zorgt voor enige verwarring. Daarom een update. Waar moet u rekening mee houden?
Lees meer

LOON - 11.07.2022

Opzegging door werknemer zonder opzegtermijn: wat doen?

Degene die opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, moet een schadevergoeding betalen. Maar hoe krijgt u een schadevergoeding als de arbeidsovereenkomst al is beëindigd? Is een procedure altijd vereist? Hoe pakt u dat nu aan?
Lees meer

LOONKOSTENSUBSIDIE - 29.06.2022

Vinkje bij aanvraag vergeten, toch LKV

In een zaak bij Hof Arnhem-Leeuwaren (ECLI:NL:GHARL:2022:4052) is aan de orde of een werkgever recht heeft op een loonkostenvoordeel (LKV). Als hij recht heeft op dat voordeel, dan ontvangt deze per verloond uur een bedrag van de Belastingdienst tot een bepaald maximum. Het LKV oudere werknemers bedraagt maximaal € 6.000 per jaar. Het recht op loonkostenvoordeel oudere werknemers bestaat maximaal drie jaar of tot het moment dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Naast de doelgroepverklaring moet u in de aangifte loonheffingen aangeven dat u het loonkostenvoordeel voor de werknemer wilt aanvragen. Bij dat laatste ging het in deze procedure mis. Door een softwarefout in het salarispakket was het vinkje bij het aanvragen van het loonkostenvoordeel niet volledig. De Belastingdienst weigerde daarom het voordeel toe te kennen. ...
Lees meer
Personeel - Beloning

Meest gelezen tips & adviezen

LOON - 11.07.2022

Opzegging door werknemer zonder opzegtermijn: wat doen?

Degene die opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, moet een schadevergoeding betalen. Maar hoe krijgt u een schadevergoeding als de arbeidsovereenkomst al is beëindigd? Is een procedure altijd vereist? Hoe pakt u dat nu aan?
Lees meer

GEBRUIKELIJKLOONREGELING - 06.09.2022

Verlagen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling dga?

De directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft min of meer zelf in de hand of hij een loon ontvangt voor het werk dat hij verricht voor zijn vennootschap, en zo ja, hoeveel. Om dat te voorkomen is per 1 januari 1997 in de Wet LB 1964 een zogenaamde ‘fictieve loonregeling’ opgenomen. Het fictief loon wordt belast in box 1 (werk en woning). Eventuele andere winstuitdelingen worden belast in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Als een aanmerkelijkbelanghouder werk verricht voor zijn vennootschap, wordt vanaf 1 januari 2015 een fictief loon in aanmerking genomen van het hoogste van de volgende bedragen: ...
Lees meer

START-UP-BV’S - 08.09.2022

Minimumloon voor dga met een start-up-BV mogelijk per 2023 op de schop, wat kan er in 2022 nog wel?

Zoals u weet, mag een innovatieve start-up-BV zijn dga het minimumloon betalen. Deze regeling gaat mogelijk per 2023 op de schop. Hoe ziet deze regeling er nu uit, want voor 2022 geldt deze nog …
Lees meer

Cookiebeleid