Personeel - Cao's

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKGEVERSZAKEN - 04.06.2020

Wat nu bewaken en regelen met vakantie(rechten)?

Werknemers zijn nu vaak terughoudender met het opnemen van vakantiedagen. Als werkgever wilt u de verlofuren strategisch inplannen om zo een stuwmeer aan vakantiedagen na de coronacrisis te voorkomen. Wat is er nu te regelen?
Lees meer

CAO-LOON - 20.05.2020

Eenmalige uitkering per 1 juli ingevolge de cao

Horeca-cao. De nieuwe horeca-cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Uw volgende stap De recente horeca-cao vindt u op http://tipsenadvies-horeca.nl/download (HR 24.07.08). Eenmalige uitkering? Een eenmalige uitkering vloeit voort uit de cao (thema 4.7.3.) waarin onder andere de prestatieverhoging is komen te vervallen. Uw medewerker ontvangt per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van € 100 als hij: op 1 januari 2020 drie jaren in dienst is; in deze drie jaren geen andere loonaanpassing dan uit de cao of een ander wettelijk voorschrift werd toegekend; en in deze jaren geen evident slechte schriftelijke beoordeling kreeg....
Lees meer

CAO - 07.05.2020

Cao Contractcatering of horeca-cao?

In de horecasector is niet alleen de horeca-cao relevant. Tijdens de coronacrisis zijn (contract)cateringactiviteiten toegestaan, maar zijn de meeste andere horeca-activiteiten verboden. Hoe zit het dan met de cao’s voor horeca en catering?
Lees meer

HORECA-CAO - 21.01.2020

Werken met de nieuwste horeca-cao per 2020

Algemeen verbindend verklaard. De nieuwe horeca-cao met de looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2020 is een feit, omdat de cao door een besluit van de minister algemeen bindend is verklaard. Geen gedrukte versie beschikbaar. Van de nieuwe cao is geen gedrukte versie gemaakt, waardoor deze enkel in digitale vorm beschikbaar is. Natuurlijk kunt u deze wel zelf uitprinten. ...
Lees meer

HORECA-CAO - 17.12.2019

Akkoord over nieuwe cao 2020?

Er is een akkoord over een nieuwe horeca-cao waarin de invloed van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans duidelijk merkbaar is. Wat dan met oproepkrachten?
Lees meer

HORECA-CAO - 17.12.2019

Nieuwe cao, nieuwe lonen vanaf 2020?

Onderhandelingsresultaat. Er ligt een onderhandelingsresultaat op tafel die ten tijde van de redactiesluiting nog aan de leden moest worden voorgelegd. Let op. Dus die slag houden we nog even om de arm. KHN vermeldde ook dat er een nieuwe cao zou liggen. De uitkomst van deze procedure wordt uiterlijk 16 december 2019 verwacht. Indien er ingestemd wordt door de leden, gaan de volgende loonsverhogingen gelden. ...
Lees meer
Personeel - Cao's

Meest gelezen tips & adviezen

CAO-LOON - 20.05.2020

Eenmalige uitkering per 1 juli ingevolge de cao

Horeca-cao. De nieuwe horeca-cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Uw volgende stap De recente horeca-cao vindt u op http://tipsenadvies-horeca.nl/download (HR 24.07.08). Eenmalige uitkering? Een eenmalige uitkering vloeit voort uit de cao (thema 4.7.3.) waarin onder andere de prestatieverhoging is komen te vervallen. Uw medewerker ontvangt per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van € 100 als hij: op 1 januari 2020 drie jaren in dienst is; in deze drie jaren geen andere loonaanpassing dan uit de cao of een ander wettelijk voorschrift werd toegekend; en in deze jaren geen evident slechte schriftelijke beoordeling kreeg....
Lees meer

WERKGEVERSZAKEN - 04.06.2020

Wat nu bewaken en regelen met vakantie(rechten)?

Werknemers zijn nu vaak terughoudender met het opnemen van vakantiedagen. Als werkgever wilt u de verlofuren strategisch inplannen om zo een stuwmeer aan vakantiedagen na de coronacrisis te voorkomen. Wat is er nu te regelen?
Lees meer

Cookiebeleid