Personeel - Cao's

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

CAO - 22.04.2021

Einde cao, andere voorwaarden?

De bedrijfstak-cao is geëindigd en er is nog geen nieuwe cao afgesloten. Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden?
Lees meer

CAO-LOON HORECA - 27.01.2021

Verlengde horeca-cao, wat met de cao-lonen per 01.01.2021?

Eerder berichtten wij over de verlenging van de horeca-cao (KHN) met een jaar tot en met 31.12.2021. Hieraan gekoppeld zijn de cao-lonen, zoals u weet. Hoe zien deze eruit vanaf 2021? Stijgen deze in 2021 weer? Nee hoor, lees maar verder!
Lees meer

HORECA-CAO - 14.12.2020

Horeca-cao per 01.01.2021 jaar verlengd

De cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf loopt tot en met 31.12.2020. Wat is de situatie vanaf 2021? Blijft deze gelijk?
Lees meer

WERKGEVERSZAKEN - 04.06.2020

Wat nu bewaken en regelen met vakantie(rechten)?

Werknemers zijn nu vaak terughoudender met het opnemen van vakantiedagen. Als werkgever wilt u de verlofuren strategisch inplannen om zo een stuwmeer aan vakantiedagen na de coronacrisis te voorkomen. Wat is er nu te regelen?
Lees meer

CAO-LOON - 20.05.2020

Eenmalige uitkering per 1 juli ingevolge de cao

Horeca-cao. De nieuwe horeca-cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Uw volgende stap De recente horeca-cao vindt u op http://tipsenadvies-horeca.nl/download (HR 24.07.08). Eenmalige uitkering? Een eenmalige uitkering vloeit voort uit de cao (thema 4.7.3.) waarin onder andere de prestatieverhoging is komen te vervallen. Uw medewerker ontvangt per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van € 100 als hij: op 1 januari 2020 drie jaren in dienst is; in deze drie jaren geen andere loonaanpassing dan uit de cao of een ander wettelijk voorschrift werd toegekend; en in deze jaren geen evident slechte schriftelijke beoordeling kreeg....
Lees meer

CAO - 07.05.2020

Cao Contractcatering of horeca-cao?

In de horecasector is niet alleen de horeca-cao relevant. Tijdens de coronacrisis zijn (contract)cateringactiviteiten toegestaan, maar zijn de meeste andere horeca-activiteiten verboden. Hoe zit het dan met de cao’s voor horeca en catering?
Lees meer
Personeel - Cao's

Meest gelezen tips & adviezen

CAO - 22.04.2021

Einde cao, andere voorwaarden?

De bedrijfstak-cao is geëindigd en er is nog geen nieuwe cao afgesloten. Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden?
Lees meer

Cookiebeleid