Personeel - Flexibele arbeid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

FLEXIBELE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - 06.09.2022

Sinds 01.08.2022 voorspelbaar werkpatroon: hoe aanpakken?

Met ingang van 1 augustus 2022 bent u als werkgever verplicht om uw (flex)medewerkers een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te bieden. Maar wat houdt een (on)voorspelbaar werkpatroon in en wat betekent dit in de praktijk?
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 31.08.2022

Wel of geen dienstbetrekking, let op met modelovereenkomsten

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd waardoor duidelijkheid werd verkregen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze overeenkomsten kennen een beperkte looptijd.
Lees meer

IN- EN UITLENEN PERSONEEL - 18.07.2022

Waak voor ketenaansprakelijkheid als een andere inlener nalatig is: hoe voorkomt u problemen en boetes?

Bij het inlenen, maar ook bij het uitlenen van medewerkers, heeft u te maken met de ketenaansprakelijkheid. Geen sinecure als u bedenkt dat u de klos bent als een ander uit de keten de zaken niet op orde heeft. Hoe verkleint u deze risico’s?
Lees meer

STAGIAIRS - 21.06.2022

Stagiairs en vergoedingen, belast of onbelast?

Misschien maakt u ook wel eens gebruik van stagiairs in uw bedrijf. Maar hoe gaat u daar fiscaal mee om? Moet u ze behandelen als een gewone werknemer en waar hangt dat van af? Waar moet u nog meer op letten?
Lees meer

STAGIAIRS - 15.06.2022

Stagiairs en vergoedingen, belast of onbelast?

Misschien maakt u ook wel eens gebruik van stagiairs in uw bedrijf. Maar hoe gaat u daar fiscaal mee om? Moet u ze behandelen als een gewone werknemer en waar hangt dat van af? Waar moet u nog meer op letten?
Lees meer

PERSONEEL - 13.06.2022

Aanpak schijnzelfstandigheid nog steeds beperkt

Onlangs publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport over de aanpak van schijnzelfstandigheid in Nederland. Niet geheel onverwacht blijkt deze ver onder de maat. Betekent dit nu dat de Belastingdienst hier strenger op gaat controleren?
Lees meer
Personeel - Flexibele arbeid

Meest gelezen tips & adviezen

ARBEIDSRELATIES - 31.08.2022

Wel of geen dienstbetrekking, let op met modelovereenkomsten

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd waardoor duidelijkheid werd verkregen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze overeenkomsten kennen een beperkte looptijd.
Lees meer

FLEXIBELE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN - 06.09.2022

Sinds 01.08.2022 voorspelbaar werkpatroon: hoe aanpakken?

Met ingang van 1 augustus 2022 bent u als werkgever verplicht om uw (flex)medewerkers een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te bieden. Maar wat houdt een (on)voorspelbaar werkpatroon in en wat betekent dit in de praktijk?
Lees meer

IN- EN UITLENEN PERSONEEL - 18.07.2022

Waak voor ketenaansprakelijkheid als een andere inlener nalatig is: hoe voorkomt u problemen en boetes?

Bij het inlenen, maar ook bij het uitlenen van medewerkers, heeft u te maken met de ketenaansprakelijkheid. Geen sinecure als u bedenkt dat u de klos bent als een ander uit de keten de zaken niet op orde heeft. Hoe verkleint u deze risico’s?
Lees meer

Cookiebeleid