Personeel - Flexibele arbeid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSRELATIES - 23.01.2023

Aanpak schijnzelfstandigheid: werkt een zelfstandige als een werknemer?

De overheid wil de balans herstellen bij het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Gedwongen zelfstandigheid kan dan het gevolg zijn en dat is ongewenst. Welke maatregelen neemt de Belastingdienst om dit te voorkomen?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 23.12.2022

Bent u gehouden aan de mondelinge toezegging dat de verlenging van een contract voor onbepaalde tijd zal zijn?

De werknemer die mondeling een verlenging kreeg toegezegd, bleek dit uiteindelijk niet te krijgen. Nu de werkgever deze verlenging niet schriftelijk heeft bevestigd, wordt hij daar ook niet aan gehouden door de rechter. Hoe zit dat?
Lees meer

PERSONEEL - 15.12.2022

WerkgeversServicepunt helpt bij personeelskrapte

Het WerkgeversServicepunt (WSP) is bij veel werkgevers nog niet bekend. Zeker in deze tijd waarin veel werkgevers met een personeelstekort kampen, kan het WSP helpen. Wat moet u weten?
Lees meer

DETACHEREN PERSONEEL - 29.11.2022

Aanpassing besluit ter beschikking stellen van personeel

Het detacheren van personeel is in beginsel belast met btw. In een onlangs verschenen beleidsbesluit is verduidelijkt in welke situaties btw-heffing niet wenselijk is.
Lees meer

LOONADMINISTRATIE - 23.11.2022

Opletten bij betalingen aan derden

Betalingen aan derden die geen ondernemer zijn en die niet bij u in dienst zijn, moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Daarvoor gelden nu extra voorwaarden.
Lees meer

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 02.11.2022

Mondeling aanzeggen is volgens de Hoge Raad niet genoeg

Als werkgever moet u de werknemer minimaal een maand voor afloop van een tijdelijk arbeidscontract informeren of u zijn contract verlengt. Dat moet schriftelijk. Maar wat als u dat mondeling doet en duidelijk is dat de werknemer op de hoogte is?
Lees meer
Personeel - Flexibele arbeid

Meest gelezen tips & adviezen

LOONADMINISTRATIE - 23.11.2022

Opletten bij betalingen aan derden

Betalingen aan derden die geen ondernemer zijn en die niet bij u in dienst zijn, moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Daarvoor gelden nu extra voorwaarden.
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 23.01.2023

Aanpak schijnzelfstandigheid: werkt een zelfstandige als een werknemer?

De overheid wil de balans herstellen bij het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Gedwongen zelfstandigheid kan dan het gevolg zijn en dat is ongewenst. Welke maatregelen neemt de Belastingdienst om dit te voorkomen?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 23.12.2022

Bent u gehouden aan de mondelinge toezegging dat de verlenging van een contract voor onbepaalde tijd zal zijn?

De werknemer die mondeling een verlenging kreeg toegezegd, bleek dit uiteindelijk niet te krijgen. Nu de werkgever deze verlenging niet schriftelijk heeft bevestigd, wordt hij daar ook niet aan gehouden door de rechter. Hoe zit dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid