Personeel - Internationaal

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

MATERIEEL WERKGEVERSCHAP - 29.03.2021

In Duitsland gevestigde vennootschap is geen materiële werkgever

Op 31 december 2020 oordeelde Hof Den Bosch over het materiële werkgeverschap van een in Duitsland gevestigde vennootschap. Het hof wijkt daarbij af van de arresten van de Hoge Raad van 1 december 2006.
Lees meer

PENSIOEN - 28.01.2021

Internationale waardeoverdracht

Eind oktober 2020 heeft de Europese Commissie besloten om Nederland voor het EHJ te dagen in verband met de geldende regels voor pensioenoverdracht. Dit nadat de EC Nederland eerder al verzocht de belastingregels aan te passen.
Lees meer

30%-REGELING - 30.11.2020

Wijzigingen in de 30%-regeling

De overgangsregeling van de 30%-regeling voor werknemers die tot en met 31 december 2018 een beschikking hebben ontvangen, nadert het einde. Daarnaast hebben diverse verloven geen invloed op toepassing van de 30%-regeling.
Lees meer

PERSONEEL - 17.11.2020

Einde overgangsrecht 30%-regeling, actie vereist?

Als u een werknemer aanneemt vanuit het buitenland, mag u aan deze werknemer onder voorwaarden 30% van zijn brutoloon onbelast uitbetalen. Als u hiervan gebruikmaakt, is het belangrijk om goed te kijken of dat ook in 2021 mag.
Lees meer

THUISWERKEN - 01.07.2020

Thuiswerkende grenswerkers, hoe zit het nu precies?

Door het coronavirus moeten veel werknemers thuiswerken. Dat geldt ook in het geval van grensoverschrijdend werken. Wat zijn de gevolgen voor werknemers bij grensoverschrijdend werken ten aanzien van Duitsland en België?
Lees meer

INLEENKRACHTEN - 04.06.2020

Een tijdelijke arbeidskracht uit het buitenland?

Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen als u tijdelijk werkt met buitenlandse arbeidskrachten. Wat speelt er?
Lees meer
Personeel - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

MATERIEEL WERKGEVERSCHAP - 29.03.2021

In Duitsland gevestigde vennootschap is geen materiële werkgever

Op 31 december 2020 oordeelde Hof Den Bosch over het materiële werkgeverschap van een in Duitsland gevestigde vennootschap. Het hof wijkt daarbij af van de arresten van de Hoge Raad van 1 december 2006.
Lees meer

Cookiebeleid