Personeel - Internationaal

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

30%-REGELING - 30.11.2020

Wijzigingen in de 30%-regeling

De overgangsregeling van de 30%-regeling voor werknemers die tot en met 31 december 2018 een beschikking hebben ontvangen, nadert het einde. Daarnaast hebben diverse verloven geen invloed op toepassing van de 30%-regeling.
Lees meer

PERSONEEL - 17.11.2020

Einde overgangsrecht 30%-regeling, actie vereist?

Als u een werknemer aanneemt vanuit het buitenland, mag u aan deze werknemer onder voorwaarden 30% van zijn brutoloon onbelast uitbetalen. Als u hiervan gebruikmaakt, is het belangrijk om goed te kijken of dat ook in 2021 mag.
Lees meer

THUISWERKEN - 01.07.2020

Thuiswerkende grenswerkers, hoe zit het nu precies?

Door het coronavirus moeten veel werknemers thuiswerken. Dat geldt ook in het geval van grensoverschrijdend werken. Wat zijn de gevolgen voor werknemers bij grensoverschrijdend werken ten aanzien van Duitsland en België?
Lees meer

INLEENKRACHTEN - 04.06.2020

Een tijdelijke arbeidskracht uit het buitenland?

Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen als u tijdelijk werkt met buitenlandse arbeidskrachten. Wat speelt er?
Lees meer

WERKEN IN HET BUITENLAND - 30.03.2020

Detachering en salary split

Werken in het buitenland kan de nodige fiscale gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer. Ook administratief is dit vaak uitdagend. Het kan echter ook tot een belastingvoordeel voor de betrokkenen leiden.
Lees meer

30%-REGELING - 25.02.2020

Aangeworven uit het buitenland na studie in Nederland

Een werknemer uit het buitenland, die voorafgaand aan de dienstbetrekking al geruime tijd in Nederland verblijft, kan toch in aanmerking komen voor de 30%-regeling.
Lees meer
Personeel - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 17.11.2020

Einde overgangsrecht 30%-regeling, actie vereist?

Als u een werknemer aanneemt vanuit het buitenland, mag u aan deze werknemer onder voorwaarden 30% van zijn brutoloon onbelast uitbetalen. Als u hiervan gebruikmaakt, is het belangrijk om goed te kijken of dat ook in 2021 mag.
Lees meer

30%-REGELING - 30.11.2020

Wijzigingen in de 30%-regeling

De overgangsregeling van de 30%-regeling voor werknemers die tot en met 31 december 2018 een beschikking hebben ontvangen, nadert het einde. Daarnaast hebben diverse verloven geen invloed op toepassing van de 30%-regeling.
Lees meer

Cookiebeleid