Personeel - Internationaal

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BTW - PERSONEEL - 29.03.2024

Huisvesting verlenen aan werknemers

Het verlenen van huisvesting aan werknemers is volgens de rechtbank een dienst onder bezwarende titel.
Lees meer

ONTSLAGVERGOEDING - 28.02.2024

Ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit van 15 december 2023 (Stcrt. 2023, 31183) nadere uitleg gegeven ten aanzien van belastingheffing over ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties.
Lees meer

BUITENLANDSE WERKNEMER - 23.02.2024

Aanvraag A1-verklaring en werkvergunning, een update

De kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een aantal kennisgroepstandpunten gepubliceerd inzake de kosten voor de aanvraag van een zogenaamde ‘A1-verklaring’ en de aanvraag van een verblijfs- en werkvergunning.
Lees meer

PERSONEEL - 16.02.2024

Aanvraagformulier 30%-regeling 2024 beschikbaar

Werknemer uit het buitenland. Als u een werknemer uit het buitenland aanneemt, dan mag u hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland vergoeden. U kunt de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, maar u kunt onder voorwaarden ook gebruikmaken van de 30%-regeling. Toepassing 30%-regeling. Op grond van de 30%-regeling mag u aan een kwalificerende werknemer, die uit het buitenland en van buiten de 150-kilometergrens rondom Nederland wordt aangetrokken en die ten minste een bepaald bedrag aan fiscaal loon geniet, een gericht vrijgestelde vergoeding van maximaal 30% van het loon als vergoeding voor de zogenaamde ‘extraterritoriale kosten’ betalen. Let op.  De aanvraag bij de Belastingdienst om de 30%-regeling in 2024 te mogen toepassen, moet u doen met een speciaal formulier. ...
Lees meer

GRENSARBEIDERS - 26.01.2024

Overheid maakt overeenkomst Nederland - België over thuiswerkende grensarbeiders bekend

Dit keer is er goed nieuw op het fiscale vlak inzake grensarbeiders. De overeenkomst tussen Nederland en België over wanneer er bij thuiswerkende grensarbeiders sprake is van een zogenaamde ‘vaste inrichting’, is nu gesloten. Wat moet u weten?
Lees meer

30%-REGELING - 22.12.2023

Belangrijke wijzigingen in de 30%-regeling!

Vanaf 1 januari 2024 is de 30%-regeling opnieuw gewijzigd. De wetswijziging leidt tot een verdere versobering van de faciliteit. Dit terwijl in het Belastingplan 2023 al is besloten het kwalificerend inkomen per 2024 af te toppen.
Lees meer
Personeel - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - PERSONEEL - 29.03.2024

Huisvesting verlenen aan werknemers

Het verlenen van huisvesting aan werknemers is volgens de rechtbank een dienst onder bezwarende titel.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid