Personeel - Internationaal

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ONTSLAGVERGOEDING - 28.02.2024

Ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit van 15 december 2023 (Stcrt. 2023, 31183) nadere uitleg gegeven ten aanzien van belastingheffing over ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties.
Lees meer

BUITENLANDSE WERKNEMER - 23.02.2024

Aanvraag A1-verklaring en werkvergunning, een update

De kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een aantal kennisgroepstandpunten gepubliceerd inzake de kosten voor de aanvraag van een zogenaamde ‘A1-verklaring’ en de aanvraag van een verblijfs- en werkvergunning.
Lees meer

PERSONEEL - 16.02.2024

Aanvraagformulier 30%-regeling 2024 beschikbaar

Werknemer uit het buitenland. Als u een werknemer uit het buitenland aanneemt, dan mag u hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland vergoeden. U kunt de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, maar u kunt onder voorwaarden ook gebruikmaken van de 30%-regeling. Toepassing 30%-regeling. Op grond van de 30%-regeling mag u aan een kwalificerende werknemer, die uit het buitenland en van buiten de 150-kilometergrens rondom Nederland wordt aangetrokken en die ten minste een bepaald bedrag aan fiscaal loon geniet, een gericht vrijgestelde vergoeding van maximaal 30% van het loon als vergoeding voor de zogenaamde ‘extraterritoriale kosten’ betalen. Let op.  De aanvraag bij de Belastingdienst om de 30%-regeling in 2024 te mogen toepassen, moet u doen met een speciaal formulier. ...
Lees meer

GRENSARBEIDERS - 26.01.2024

Overheid maakt overeenkomst Nederland - België over thuiswerkende grensarbeiders bekend

Dit keer is er goed nieuw op het fiscale vlak inzake grensarbeiders. De overeenkomst tussen Nederland en België over wanneer er bij thuiswerkende grensarbeiders sprake is van een zogenaamde ‘vaste inrichting’, is nu gesloten. Wat moet u weten?
Lees meer

30%-REGELING - 22.12.2023

Belangrijke wijzigingen in de 30%-regeling!

Vanaf 1 januari 2024 is de 30%-regeling opnieuw gewijzigd. De wetswijziging leidt tot een verdere versobering van de faciliteit. Dit terwijl in het Belastingplan 2023 al is besloten het kwalificerend inkomen per 2024 af te toppen.
Lees meer

PERSONEEL - 19.12.2023

Inkomensnorm 2023 30%-regeling voor expats toetsen

Aan werknemers die vanuit het buitenland komen om bij u te werken, mag u een deel van het salaris onbelast uitbetalen. Houd daarbij wel goed in de gaten of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
Lees meer
Personeel - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

IN DE PIJPLIJN - 06.12.2023

30%-regeling wordt versoberd

Lager percentage. Mits de Eerste Kamer er binnenkort ook mee instemt, zal de 30%-regeling (ook wel expatregeling genoemd) met ingang van 2024 flink worden versoberd. Allereerst wordt de regeling beperkt tot maximaal de balkenendenorm. Deze wijziging was eerder al gepubliceerd. Nieuw is dat vanaf 1 januari 2024 voor een ingekomen werknemer de belastingvrije vergoeding gedurende de eerste 20 maanden forfaitair kan worden vastgesteld op 30% van het belastbare loon. Voor de volgende periode van 20 maanden is het voordeel 20% van het belastbare loon en vervolgens voor de laatste periode van 20 maanden is maximaal 10% van het belastbare loon forfaitair onbelast te vergoeden. Voor werknemers die in het laatste loontijdvak van 2023 een beschikking voor de 30%-regeling hebben, gaat overgangsrecht gelden. Tip.  Als de werkelijke kosten meer bedragen dan de forfaitaire vergoeding, kan er gekozen worden voor onbelaste vergoeding van de werkelijke kosten in plaats van het toepassen van de 30%-regeling. Hiermee kan de versobering van de 30%-regeling mogelijk worden ontlopen. ...
Lees meer

30%-REGELING - 22.12.2023

Belangrijke wijzigingen in de 30%-regeling!

Vanaf 1 januari 2024 is de 30%-regeling opnieuw gewijzigd. De wetswijziging leidt tot een verdere versobering van de faciliteit. Dit terwijl in het Belastingplan 2023 al is besloten het kwalificerend inkomen per 2024 af te toppen.
Lees meer

PERSONEEL - 19.12.2023

Inkomensnorm 2023 30%-regeling voor expats toetsen

Aan werknemers die vanuit het buitenland komen om bij u te werken, mag u een deel van het salaris onbelast uitbetalen. Houd daarbij wel goed in de gaten of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid