Personeel - Internationaal

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEID - 06.09.2022

Sociale verzekeringsplicht grenswerkers tot 2023 ongewijzigd

EU-lidstaten hebben afgesproken dat de grenswerker die vanwege de coronacrisis meer dan 25% is gaan thuiswerken, in ieder geval tot 1 januari 2023 sociaal verzekerd blijft in het werkland.
Lees meer

WERKVERGUNNING - 29.06.2022

Oekraïense werknemers: termijnverlenging

Vanaf 1 april jl. is voor Oekraïense werknemers die bij u in loondienst werken, geen werkvergunning meer nodig. Wel moet de tewerkstelling twee werkdagen voor aanvang worden gemeld bij het UWV. Omdat het IND voorzag dat zij niet op tijd alle verblijfsvergunning zouden kunnen afgeven, is in eerste instantie een overgangsperiode afgesproken tot eind mei jl. Tot deze tijd mocht u ervan uitgaan dat voor de persoon met de Oekraïense nationaliteit geen werkvergunning nodig is als u de nationaliteit op basis van een geldig paspoort kon vaststellen. ...
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 27.05.2022

30%-regeling voor expats onder vuur

Onbelaste kostenvergoeding. Het kabinet is naarstig op zoek naar dekking voor de box 3-compensatie. Een van de mogelijke besparingsopties is het afschaffen van de zogenaamde ‘30%-regeling’. Door deze regeling kunnen werkgevers aan een werknemer die vanuit het buitenland naar Nederland komt om te werken, een onbelaste vaste kostenvergoeding geven. Deze geldt dan als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland en bedraagt 30% van het loon. Daarnaast is de werknemer voor de jaren waarin de 30%-regeling geldt (vijf jaar), beperkt belastingplichtig. Box 2 en box 3 zijn niet op hem van toepassing in deze jaren. Let op. U kunt alleen gebruikmaken van de 30%-regeling als de ingekomen werknemer een specifieke deskundigheid bezit. In 2022 is hiervan sprake als de werknemer een belastbaar jaarloon heeft van minimaal € 39.467, exclusief de onbelaste vergoeding. ...
Lees meer

BUITENLANDSE WERKNEMER - 19.04.2022

Loonadministratieve verplichtingen Oekraïense werknemer

Sinds 1 april 2022 behoeven Oekraïense werknemers in Nederland geen werkvergunning. Maar hoe zit het dan met uw loonadministratieve verplichtingen? Wat als deze werknemer (nog) geen BSN heeft?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 31.03.2022

Ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd. Het betreft een nadere uitleg bij het OESO-commentaar op belastingheffing over ontslagvergoedingen in een grensoverschrijdende situatie.
Lees meer

PERSONEEL - 15.02.2022

Talent uit het buitenland en de 30%-regeling

De arbeidsmarkt in Nederland is krap. In bepaalde branches zijn bijna geen goede arbeidskrachten meer te vinden. Het is dan logisch dat u over de grens gaat kijken. De 30%-regeling kan u helpen om kwalitatief goed personeel aan te trekken.
Lees meer
Personeel - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEID - 06.09.2022

Sociale verzekeringsplicht grenswerkers tot 2023 ongewijzigd

EU-lidstaten hebben afgesproken dat de grenswerker die vanwege de coronacrisis meer dan 25% is gaan thuiswerken, in ieder geval tot 1 januari 2023 sociaal verzekerd blijft in het werkland.
Lees meer

Cookiebeleid