Personeel - Internationaal

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

INTERNATIONAAL - 22.12.2022

Belastingheffing over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen

In grensoverschrijdende situaties levert belastingheffing over ontvangen pensioenen vaak discussies op. In dit artikel komen twee recente uitspraken aan bod waarbij de pensioengerechtigden in Duitsland en België wonen.
Lees meer

PERSONEEL - 10.11.2022

Wijziging 30%-regeling per 2024, nu al actie ondernemen?

Aan werknemers die u vanuit het buitenland aanwerft, kunt u onder bepaalde voorwaarden 30% van het loon onbelast uitbetalen. In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld om deze regeling te beperken. Waar moet u rekening mee houden?
Lees meer

PERSONEEL - 27.10.2022

30%-regeling voor werknemers uit het buitenland beperkt, maar nog steeds interessant

Als u talent uit het buitenland aantrekt, kunt u mogelijk gebruikmaken van de 30%-regeling. Hierdoor kunt u aan hen een forse onbelaste kostenvergoeding geven en dat maakt u als werkgever natuurlijk aantrekkelijk. Wat staat er op stapel?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 17.10.2022

Waarop letten als u een ‘vreemdeling’ laat werken?

De vraag naar arbeidskrachten is groter dan het aanbod. Werkgevers proberen van alles om het bedrijf draaiende te houden. Een (deel)oplossing kan zijn het werk te laten doen door arbeidsmigranten. Waar moet u als werkgever op letten?
Lees meer

GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEID - 06.09.2022

Sociale verzekeringsplicht grenswerkers tot 2023 ongewijzigd

EU-lidstaten hebben afgesproken dat de grenswerker die vanwege de coronacrisis meer dan 25% is gaan thuiswerken, in ieder geval tot 1 januari 2023 sociaal verzekerd blijft in het werkland.
Lees meer

WERKVERGUNNING - 29.06.2022

Oekraïense werknemers: termijnverlenging

Vanaf 1 april jl. is voor Oekraïense werknemers die bij u in loondienst werken, geen werkvergunning meer nodig. Wel moet de tewerkstelling twee werkdagen voor aanvang worden gemeld bij het UWV. Omdat het IND voorzag dat zij niet op tijd alle verblijfsvergunning zouden kunnen afgeven, is in eerste instantie een overgangsperiode afgesproken tot eind mei jl. Tot deze tijd mocht u ervan uitgaan dat voor de persoon met de Oekraïense nationaliteit geen werkvergunning nodig is als u de nationaliteit op basis van een geldig paspoort kon vaststellen. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid