Personeel - Ontslag en opzeggen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 22.04.2021

Ontslag bij pensioengerechtigde leeftijd

Een advocatenkantoor moest diep in de buidel tasten toen zij een werknemer ontsloeg wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het pensioenbeding bleek helemaal niet geldig. Wat speelde er en hoe doet u dit beter?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 22.04.2021

Geef vertrekkers een warm en persoonlijk afscheid

Organisaties steken veel tijd en geld in het binnenhalen van medewerkers, maar besteden vaak weinig aandacht aan hun vertrek. Hoe nu van vertrekkende medewerkers een visitekaartje voor de organisatie te maken? Hoe doet u dat online?
Lees meer

ONTSLAG - 21.04.2021

Wanneer mag u een zieke werknemer toch ontslaan?

Als een werknemer ziek is, mag u hem niet ontslaan. Er is in dat geval een opzegverbod. Maar er kunnen ook andere redenen zijn om een zieke werknemer te willen ontslaan, bijv. omdat hij niet meewerkt aan mediation. Mag ontslag dan wel?
Lees meer

ONTSLAG - 21.04.2021

Vergoeding, vrijstelling en dagen bij einde dienstverband?

Bij het onderhandelen over de voorwaarden van een ontslag met wederzijds goedvinden, gaat het meestal om één ding: geld. Hoe zit het met de belangrijkste financiële componenten: vergoeding, vrijstelling en vakantiedagen?
Lees meer

ONTSLAGVERGOEDING - 21.04.2021

Lagere WW-uitkering door ontslagvergoeding?

Er kwamen vragen binnen over de verrekening van afkoopsommen in relatie tot de WW-uitkeringen. Hoe zit het precies? Een update ... Transitievergoedingen komen niet in mindering op een WW-uitkering. Dat geldt ook voor andere eenmalige ontslagvergoedingen. Denk bijv. aan het geval dat werkgever en werknemer in plaats van een transitievergoeding, afspreken dat de werknemer een afkoopsom of een ander bedrag meekrijgt. Ook aanvullingen op grond van wachtgeld of op grond van een werknemersverzekering komen ook niet in mindering. Tip.  In de meeste gevallen is er dus niets aan de hand en kan de werknemer de volledige WW ontvangen waar hij op grond van de hoofdregels recht op heeft. Let op. Gaat het echter om een RVU-uitkering (een uitkering omdat de werknemer vervroegd met pensioen gaat), dan geldt er iets anders. Een RVU-uitkering die in termijnen wordt betaald door de werkgever, moet, volgens een brief van het UWV van 27 mei 2020, wel in aanmerking genomen worden bij de WW-uitkering. Let op. RVU-uitkeringen komen ook in mindering op uitkeringen op grond van de Toeslagenwet en de IOW-uitkering (kort samengevat: de vervolguitkeringen voor ouderen uit de WGA en de WW). ...
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 21.04.2021

Zelfde keten, toch opvolgend werkgever?

Als een werknemer binnen een franchiseorganisatie van baan verandert, is het de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Wat zei de rechter daarover?
Lees meer
Personeel - Ontslag en opzeggen

Meest gelezen tips & adviezen

VERLOFSPAREN - 02.03.2021

Mogelijkheid tot verlofsparen per 1 januari 2021 verruimd

Als onderdeel van de uitwerking van het Pensioenakkoord zijn de mogelijkheden voor verlofsparen aanzienlijk verruimd. De maatregelen gelden vanaf 1 januari 2021. Wat betekent dit voor u als werkgever en voor uw werknemers?
Lees meer

LOONADMINISTRATIE - 15.03.2021

Ontslagvergoeding verwerken in loonadministratie?

Een van onze lezers legde de volgende situatie voor: een werknemer was ontslagen en had daarom in 2020 een ontslaguitkering ontvangen. Alleen zag hij deze ontslaguitkering niet terug op zijn jaaropgave. Hoe zit dat? Had dat wel gemoeten?
Lees meer

EINDE DIENSTVERBAND - 02.03.2021

Einde dienstverband, alles ingeleverd?

Even een klantenbestand kopiëren of die ene goede presentatie naar uzelf e-mailen voordat u uit dienst gaat. Veel medewerkers doen het, maar hoe kan u voorkomen dat zo voor u vitale bedrijfsinformatie buiten uw deuren gaat?
Lees meer

Cookiebeleid