Personeel - Pensioen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - 07.05.2020

Aanpassing pensioen(premie), wat kan wel en wat kan niet?

Als een werkgever de pensioenregeling en/of premieverdeling met de werknemers wil aanpassen, is er een aantal mogelijkheden. Dit speelt nu met de coronacrisis al helemaal. Wat nu hiervoor checken, regelen en bewaken?
Lees meer

PENSIOEN - 23.03.2020

Wat als de pensioenverzekering uitkeert?

Als er voor medewerkers geen verplichte pensioenregeling is, sluiten werkgevers vaak een pensioenverzekering af. Hoe zit het dan met de uitkering?
Lees meer

PERSONEEL - 16.03.2020

Strafheffing vertrekregeling ook over doorbetaald loon

Vroegtijdige pensionering wordt fiscaal ontmoedigd. Zo bent u als werkgever 52% strafheffing verschuldigd over een vertrekregeling die uw werknemer in staat stelt om eerder te stoppen met werken. Wat speelde hierover onlangs bij de rechter?
Lees meer

Cookiebeleid