Personeel - Pensioen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - 14.05.2024

Pensioenfonds Detailhandel meldt zich bij u en niet Pensioenfonds Horeca & Catering?

Het Pensioenfonds Detailhandel stelt dat afhaal- en bezorgdiensten onder hun werkingssfeer vallen. U valt toch onder het Pensioenfonds Horeca & Catering?
Lees meer

PERSONEEL - 15.03.2024

Een werknemer die al met pensioen is, hoe zit dat?

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om door te werken nadat ze de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wellicht overweegt u ook om iemand aan te nemen die eigenlijk al met pensioen is. Waarop moet u dan letten?
Lees meer

PENSIOEN - 25.01.2024

Geschil over de uitvoering of de toepassing van het pensioenreglement, leg het voor aan de GIP!

De meeste werknemers (circa 80%) bouwen hun pensioen op bij een pensioenfonds. Denk daarbij aan een bedrijfstakpensioenfonds (werkzaam voor een bedrijfstak), een ondernemingspensioenfonds (verbonden aan een specifieke onderneming) of een algemeen pensioenfonds (openbaar pensioenfonds). Daarnaast kunt u als ondernemer verplicht zijn aangesloten te zijn bij een beroepspensioenfonds. Vanaf nu kunnen geschillen met zo’n pensioenfonds worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).
Lees meer

VERVROEGDE UITTREDING - 20.09.2023

Belastingdienst verduidelijkt belang moment betaling eerste RVU-uitkering

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft onlangs het belang van het moment van de betaling van de eerste RVU-uitkering (Regeling voor Vervroegde Uittreding) verduidelijkt. Wat kunt u daarvan leren?
Lees meer

SUBSIDIES - 31.08.2023

Vanaf 1 september 2023 opnieuw RVU-subsidie (MDIEU) om te stoppen met werken

Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU - https://www.cmweb.nl/117061/mdieu-zo-vraagt-u-subsidie-aan-voor-duurzame-inzetbaarheid ) worden sectoren ondersteund die investeren in duurzame inzetbaarheid. U kunt daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding (RVU’s) aan werkgevers van werknemers die het niet tot de AOW-leeftijd volhouden en eerder willen stoppen, bijv. vanwege de zwaarte van het werk. Een voorwaarde is wel dat deze werkgevers naast het toepassen van de RVU’s tegelijkertijd investeren in duurzame inzetbaarheid.
Lees meer

PERSONEEL - 28.06.2023

Nieuwe Pensioenwet en de gevolgen voor de horeca

Er is een nieuwe Pensioenwet die vanaf 1 januari 2024, maar ook al vanaf 1 juli 2023 van invloed is op horecawerkgevers en -werknemers. Wat moet u weten?
Lees meer
Personeel - Pensioen

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 15.03.2024

Een werknemer die al met pensioen is, hoe zit dat?

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om door te werken nadat ze de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wellicht overweegt u ook om iemand aan te nemen die eigenlijk al met pensioen is. Waarop moet u dan letten?
Lees meer

PENSIOEN - 14.05.2024

Pensioenfonds Detailhandel meldt zich bij u en niet Pensioenfonds Horeca & Catering?

Het Pensioenfonds Detailhandel stelt dat afhaal- en bezorgdiensten onder hun werkingssfeer vallen. U valt toch onder het Pensioenfonds Horeca & Catering?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid