Personeel - Pensioen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERVROEGDE UITTREDING - 20.09.2023

Belastingdienst verduidelijkt belang moment betaling eerste RVU-uitkering

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft onlangs het belang van het moment van de betaling van de eerste RVU-uitkering (Regeling voor Vervroegde Uittreding) verduidelijkt. Wat kunt u daarvan leren?
Lees meer

SUBSIDIES - 31.08.2023

Vanaf 1 september 2023 opnieuw RVU-subsidie (MDIEU) om te stoppen met werken

Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU - https://www.cmweb.nl/117061/mdieu-zo-vraagt-u-subsidie-aan-voor-duurzame-inzetbaarheid ) worden sectoren ondersteund die investeren in duurzame inzetbaarheid. U kunt daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding (RVU’s) aan werkgevers van werknemers die het niet tot de AOW-leeftijd volhouden en eerder willen stoppen, bijv. vanwege de zwaarte van het werk. Een voorwaarde is wel dat deze werkgevers naast het toepassen van de RVU’s tegelijkertijd investeren in duurzame inzetbaarheid.
Lees meer

PERSONEEL - 28.06.2023

Nieuwe Pensioenwet en de gevolgen voor de horeca

Er is een nieuwe Pensioenwet die vanaf 1 januari 2024, maar ook al vanaf 1 juli 2023 van invloed is op horecawerkgevers en -werknemers. Wat moet u weten?
Lees meer

PENSIOEN - 12.06.2023

Minder WW-uitkering door (pre)pensioen: hoe is dat te voorkomen?

Stel, u neemt afscheid van uw oudere medewerker met een beëindigingsovereenkomst. Wanneer hij echter een WW-uitkering aanvraagt, blijkt dat zijn prepensioenuitkering in mindering wordt gebracht op zijn WW-uitkering. Is dat te voorkomen?
Lees meer

PENSIOEN - 23.01.2023

RVU-vrijstelling 2023 en MDIEU-subsidie

Eerder uittreden (RVU). Per 1 januari 2021 kunt u met uw werknemer, die uiterlijk drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit, afspreken dat hij eerder uittreedt. U mag hem in deze periode een maximale RVU-uitkering betalen van € 2.037 (2023) per maand. Tip. Deze uitkering is niet onderworpen aan de pseudo-eindheffing van 52% (RVU-boete). Deze regeling stopt per 31 december 2025. Het bedrag van de RVU-heffing is geënt op het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaanden. ...
Lees meer

PENSIOEN - 23.01.2023

Kunnen oudere werknemers eerder stoppen?

Wat kunt u doen als een oudere medewerker eerder wil stoppen met werken. Hoever moet u gaan om hem te helpen? Wat moet u onderzoeken?
Lees meer
Personeel - Pensioen

Meest gelezen tips & adviezen

VERVROEGDE UITTREDING - 20.09.2023

Belastingdienst verduidelijkt belang moment betaling eerste RVU-uitkering

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft onlangs het belang van het moment van de betaling van de eerste RVU-uitkering (Regeling voor Vervroegde Uittreding) verduidelijkt. Wat kunt u daarvan leren?
Lees meer

SUBSIDIES - 31.08.2023

Vanaf 1 september 2023 opnieuw RVU-subsidie (MDIEU) om te stoppen met werken

Met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU - https://www.cmweb.nl/117061/mdieu-zo-vraagt-u-subsidie-aan-voor-duurzame-inzetbaarheid ) worden sectoren ondersteund die investeren in duurzame inzetbaarheid. U kunt daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding (RVU’s) aan werkgevers van werknemers die het niet tot de AOW-leeftijd volhouden en eerder willen stoppen, bijv. vanwege de zwaarte van het werk. Een voorwaarde is wel dat deze werkgevers naast het toepassen van de RVU’s tegelijkertijd investeren in duurzame inzetbaarheid.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid