Personeel - Pensioen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERVROEGDE UITTREDING - 22.02.2022

De regeling voor vervroegde uittreding tot en met 31.12.2025

Tot en met 31.12.2025 geldt de zogenaamde ‘RVU-wet (regeling voor vervroegde uittreding)’. Deze regeling stelt u als werkgever in staat om met de werknemer afspraken te maken om eerder uit te treden zonder de RVU-heffing van 52%.
Lees meer

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER - 02.02.2022

Niet tijdig ingegaan pensioen is afgekocht

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een dga het pensioen bij zijn BV afgekocht. De pensioenregeling is onzuiver geworden, doordat de uitkeringen niet tijdig zijn ingegaan.
Lees meer

PENSIOEN - 06.01.2022

Uitgangspunten ‘Wet toekomst pensioenen’

De uitgangspunten van de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn bekend. Het wetsvoorstel daartoe wordt verwacht in het voorjaar van 2022. Waar rekening mee houden?
Lees meer

LIJFRENTE - 29.10.2021

Ook werkgever kan lijfrentepremie betalen

Als een werkgever de lijfrentepremie voor een werknemer betaalt, is er voor de toepassing van belastingverdragen sprake van een lijfrente.
Lees meer

PENSIOEN - 13.10.2021

Pensioen: het woud van keuzes goed bewaken en regelen

Veel Nederlanders bouwen via hun werkgever of beroep een pensioenaanspraak op. De regelgeving hieromtrent is er met de tijd niet gemakkelijker op geworden. Waar bestaat het pensioen uit en wat nu ermee te doen?
Lees meer

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER - 04.10.2021

Niet uitbetaald pensioen genoten door verrekening

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een dga zijn volledige pensioenuitkering heeft genoten door verrekening met een rekening-courantschuld aan zijn BV.
Lees meer

Cookiebeleid