Personeel - Personeelsbeleid, scholing

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 03.05.2021

Geen vakantie-uren voor minuren

Er zijn minder gasten dan verwacht, dus stuurt u uw medewerker een paar uur eerder naar huis. Hij krijgt die minuren gewoon uitbetaald, maar u boekt ze af van zijn vakantie-uren. Bij zijn ontslag wil hij dat u deze afgeboekte vakantie-uren uitbetaalt.
Lees meer

THUISWERKEN - 22.04.2021

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’

Recht op thuiswerken. Eerder berichtten wij u over het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’. In dit voorstel komt een recht op thuiswerken aan de orde. De werknemer mag op zijn verzoek thuiswerken, tenzij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Het wetsvoorstel is onlangs in de tweede Kamer ingediend. ...
Lees meer

LOONHEFFINGEN - 22.04.2021

Vergeet de identificatie van uw werknemers niet!

Door corona werken werknemers veel minder vaak op kantoor en lopen zaken net wat anders dan vroeger. Hierdoor kan het zijn dat u bij indienstneming van een werknemer misschien wat minder de puntjes op de i zet.
Lees meer

PRIVACY - 22.04.2021

Gegevens delen als uw werknemer ziek is

Een werknemer heeft zich ziek gemeld en belandt in een traject bij de bedrijfsarts. Het is belangrijk dat collega’s weten of en wat ze over moeten nemen en voor hoelang. Welke informatie mag er dan met wie en wanneer gedeeld worden?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 21.04.2021

Een succesvolle online introductie van een nieuwe collega

Als de introductie van een nieuwe medewerker hartelijk en vlekkeloos verloopt, is hij eerder productief. Ook verkleint het de kans dat deze na een aantal maanden teleurgesteld vertrekt. Hoe pakt u dat goed aan nu dat steeds meer online moet?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 02.04.2021

Hoe houdt u medewerkers op afstand positief?

Menig leidinggevende en medewerker kende dit jaar geen goede start. Bijna twaalf maanden alleen maar thuiswerken, eist zijn tol. Nu er licht aan het einde van de tunnel is, is het belangrijk positief te blijven. Hoe doet u dat?
Lees meer
Personeel - Personeelsbeleid, scholing

Meest gelezen tips & adviezen

LOON VERREKENEN - 15.03.2021

Boete afrekenen met uw werknemer?

Stel, uw werknemer moet nog een boete afrekenen. Veel werkgevers trekken deze boete gewoon af van het nog uit te betalen loon. Let op.  Maar dat mag niet altijd! De werknemer moet immers voor elk uur ten minste het nettodeel van het voor hem geldende brutoloon ontvangen. Met andere woorden: op basis van het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon (in de eerste helft 2021: € 1.684,80 per maand voor een fulltimer van 21 jaar of ouder) wordt er berekend wat de werknemer daarvan netto zou overhouden en dit bedrag moet vervolgens altijd in geld worden uitbetaald. Als het dan niet lukt om te verrekenen, moet u een afzonderlijke factuur sturen en het geld, buiten de loonadministratie om, terughalen. Download ons overzicht met de nadere uitleg. ...
Lees meer

ZIEKTEVERZUIM - 15.03.2021

“De afspraak met de bedrijfsarts was ik vergeten …”

Een zieke werknemer was opgeroepen door de bedrijfsarts, maar hij verschijnt niet. De werkgever ontvangt daarvan bericht en belt hem. Hij laat echter simpelweg weten dat hij de afspraak vergeten was. Wat kan deze werkgever doen?
Lees meer

PRIVACY - 02.03.2021

Digitale controle van uw werknemers

In deze coronatijd werken veel werknemers vanuit huis. Veel werkgevers vragen ons of zij mogen monitoren hoe vaak zij privé e-mailen onder werktijd vanaf het zakelijke e-mailadres of wat zij doen op het web. Mag dat en hoe ver mag u gaan?
Lees meer

Cookiebeleid