Personeel - Vakantie en verlofregelingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VAKANTIEDAGEN - 25.03.2024

Bij de waarde van een vakantiedag rekening houden met overwerk?

Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2023:3103) heeft recentelijk een beslissing genomen over de vraag of bij het bepalen van de waarde van een verlofdag rekening moet worden gehouden met overwerk. Een ingewikkelde zaak. Wat is er aan de hand? Regelmatig overwerk. Het hof beslist dat het overwerk van een internationaal chauffeur verplicht was en voorzienbaar was, regelmatig voorkwam en gewoon was. Ook besliste het hof dat het overwerk een belangrijk en substantieel deel van het maandinkomen was. Het hof stelde vast dat de werknemer verplicht was de ritten naar Italië en terug zo snel mogelijk uit te voeren, met inachtneming van de rij- en rusttijden. Ondanks dat het aantal overuren kon fluctueren, bleek uit de loonstroken dat er geen maand was waarin er niet substantieel was overgewerkt. Daarmee stond voor het hof vast dat overwerk voorzienbaar, regelmatig en gewoon was. De gemiddelde overwerktoeslag bedroeg bijna 25% van het basissalaris. Daarmee was de overwerktoeslag een belangrijk onderdeel van het salaris. Met de verrichte overuren moest bij de berekening van de vakantiedagwaarde rekening worden gehouden. ...
Lees meer

VAKANTIEDAGEN - 26.01.2024

Hoge Raad: vakantiedagen afboeken bij ziekte vereist instemming of schriftelijke overeenkomst

Als een medewerker langdurig ziek is, mag deze onder voorwaarden nog steeds met vakantie. Soms is dat zelfs bevorderlijk voor het herstel. Maar mag u deze dagen dan ook als vakantiedagen afboeken of blijven het ziektedagen?
Lees meer

VAKANTIEDAGEN - 13.11.2023

“Niet-opgenomen vakantiedagen vervallen niet zomaar, daar moet u als werkgever wat voor doen”, zegt de rechter

Vakantiedagen komen na verloop van tijd te vervallen, indien een werknemer deze niet tijdig opneemt. Dit gebeurt niet altijd automatisch, want van de werkgever wordt een actieve rol verwacht, zo bleek onlangs voor de hoogste rechter ...
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 13.11.2023

Verplichte vakantie bij bedrijfssluiting met de feestdagen?

Mag u zomaar uw bedrijf sluiten en uw personeel twee weken met verlof sturen? Als u dit op de juiste wijze aanpakt, dan is dat zeker wel mogelijk. Tijdens de feestdagen of een ander rustige periode misschien? Hoe pakt u dit goed aan?
Lees meer

VERLOFDAGEN - 13.11.2023

Verrekening verlofdagen einde dienstbetrekking

Mag de werkgever de te veel opgenomen vakantiedagen verrekenen met het loon bij de eindafrekening als de werknemer uit dienst treedt? Niet zonder meer, zo besliste de rechter (ECLI:NL:RBNHO:2023:8768) . Volgens hem mag de werkgever de te veel genoten verlofdagen niet met het loon verrekenen. Immers, de werkgever in deze zaak vond dat de werknemer meer dagen had opgenomen dan waar ze recht op had. ...
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 16.10.2023

Workation: tijdens vakantie werken of werken tijdens vakantie?

Na het nieuwe werken wordt nu de workation steeds populairder. Twee weken naar Thailand en op afstand werken, zonder vakantiedagen in te leveren. Wat zijn de voor- en nadelen voor u als werkgever en hoe regelt u zo’n workation?
Lees meer
Personeel - Vakantie en verlofregelingen

Meest gelezen tips & adviezen

VAKANTIEDAGEN - 26.01.2024

Hoge Raad: vakantiedagen afboeken bij ziekte vereist instemming of schriftelijke overeenkomst

Als een medewerker langdurig ziek is, mag deze onder voorwaarden nog steeds met vakantie. Soms is dat zelfs bevorderlijk voor het herstel. Maar mag u deze dagen dan ook als vakantiedagen afboeken of blijven het ziektedagen?
Lees meer

VAKANTIEDAGEN - 25.03.2024

Bij de waarde van een vakantiedag rekening houden met overwerk?

Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2023:3103) heeft recentelijk een beslissing genomen over de vraag of bij het bepalen van de waarde van een verlofdag rekening moet worden gehouden met overwerk. Een ingewikkelde zaak. Wat is er aan de hand? Regelmatig overwerk. Het hof beslist dat het overwerk van een internationaal chauffeur verplicht was en voorzienbaar was, regelmatig voorkwam en gewoon was. Ook besliste het hof dat het overwerk een belangrijk en substantieel deel van het maandinkomen was. Het hof stelde vast dat de werknemer verplicht was de ritten naar Italië en terug zo snel mogelijk uit te voeren, met inachtneming van de rij- en rusttijden. Ondanks dat het aantal overuren kon fluctueren, bleek uit de loonstroken dat er geen maand was waarin er niet substantieel was overgewerkt. Daarmee stond voor het hof vast dat overwerk voorzienbaar, regelmatig en gewoon was. De gemiddelde overwerktoeslag bedroeg bijna 25% van het basissalaris. Daarmee was de overwerktoeslag een belangrijk onderdeel van het salaris. Met de verrichte overuren moest bij de berekening van de vakantiedagwaarde rekening worden gehouden. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid