Personeel - Vakantie en verlofregelingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERLOF - 14.06.2024

Ouderschapsverlof mag alleen geweigerd worden op grond van zwaarwegende belangen. Wat weegt er zwaar genoeg?

Uw werknemer wil ouderschapsverlof opnemen, maar u ziet dat niet zitten vanwege de grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. De werknemer accepteert uw afwijzing echter niet en stapt naar de rechter. Wat verstaat de rechter onder ‘zwaarwegend’?
Lees meer

VAKANTIE - 21.05.2024

De vakantiekaart 2024 is er weer!

Registratie vakantiedagen. De wetgever veronderstelt dat u als werkgever een vakantiedagenregistratie voert en daarbij onderscheid maakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe ook alweer? Bij het opnemen van vakantiedagen moet allereerst het saldo opgenomen worden dat als eerste vervalt. Houd dit nauwkeurig bij, informeer de werknemer hierover en wijs hem op het risico dat vakantiedagen mogelijk vervallen. Let op.  Zet de werknemer er daadwerkelijk toe aan om de vakantiedagen op te nemen. Volgens een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2018:872) vervallen vakantiedagen immers alleen als de werknemer - na geïnformeerd te zijn en aangezet te zijn om vakantiedagen op te nemen - bewust en met volledige kennis van de gevolgen afziet van zijn vakantierechten. ...
Lees meer

KOSTENVERGOEDING - 18.04.2024

Ouderschapsverlof na geboorteverlof, nieuwe reiskosten- en thuiswerkvergoeding afspreken?

De Kennisgroep Loonheffing (KG:204:2024:8) heeft beslist dat als een werknemer ouderschapsverlof opneemt nadat er geboorteverlof is opgenomen, er sprake is van één nieuwe aanleiding voor de regeling voor vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding. Dagenregeling. Voor het verstrekken van een vaste vergoeding voor reiskosten en thuiswerken geldt de 214- en 128-dagenregel. U mag een werknemer, die ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist of thuiswerkt, een vaste vergoeding betalen op basis van maximaal 214 werkdagen. Als de werknemer in de regel op vier dagen, drie dagen, twee dagen, onderscheidenlijk een dag per week naar een vaste werkplek reist of thuiswerkt, dan wordt de vergoeding berekend door uit te gaan van 4/5 deel, 3/5 deel, etc. van de vaste vergoeding. ...
Lees meer

VERLOF - 18.04.2024

Mag u uw werknemer verplichten om zijn verlofuren in te zetten bij gebrek aan werk?

Stel, na een periode van extra werk en dus een extra werknemer, neemt het werk af. Mag u dit afwentelen op de werknemer of blijft de werkgever verantwoordelijk?
Lees meer

VAKANTIEDAGEN - 25.03.2024

Bij de waarde van een vakantiedag rekening houden met overwerk?

Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2023:3103) heeft recentelijk een beslissing genomen over de vraag of bij het bepalen van de waarde van een verlofdag rekening moet worden gehouden met overwerk. Een ingewikkelde zaak. Wat is er aan de hand? Regelmatig overwerk. Het hof beslist dat het overwerk van een internationaal chauffeur verplicht was en voorzienbaar was, regelmatig voorkwam en gewoon was. Ook besliste het hof dat het overwerk een belangrijk en substantieel deel van het maandinkomen was. Het hof stelde vast dat de werknemer verplicht was de ritten naar Italië en terug zo snel mogelijk uit te voeren, met inachtneming van de rij- en rusttijden. Ondanks dat het aantal overuren kon fluctueren, bleek uit de loonstroken dat er geen maand was waarin er niet substantieel was overgewerkt. Daarmee stond voor het hof vast dat overwerk voorzienbaar, regelmatig en gewoon was. De gemiddelde overwerktoeslag bedroeg bijna 25% van het basissalaris. Daarmee was de overwerktoeslag een belangrijk onderdeel van het salaris. Met de verrichte overuren moest bij de berekening van de vakantiedagwaarde rekening worden gehouden. ...
Lees meer

VAKANTIEDAGEN - 26.01.2024

Hoge Raad: vakantiedagen afboeken bij ziekte vereist instemming of schriftelijke overeenkomst

Als een medewerker langdurig ziek is, mag deze onder voorwaarden nog steeds met vakantie. Soms is dat zelfs bevorderlijk voor het herstel. Maar mag u deze dagen dan ook als vakantiedagen afboeken of blijven het ziektedagen?
Lees meer
Personeel - Vakantie en verlofregelingen

Meest gelezen tips & adviezen

VAKANTIE - 21.05.2024

De vakantiekaart 2024 is er weer!

Registratie vakantiedagen. De wetgever veronderstelt dat u als werkgever een vakantiedagenregistratie voert en daarbij onderscheid maakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe ook alweer? Bij het opnemen van vakantiedagen moet allereerst het saldo opgenomen worden dat als eerste vervalt. Houd dit nauwkeurig bij, informeer de werknemer hierover en wijs hem op het risico dat vakantiedagen mogelijk vervallen. Let op.  Zet de werknemer er daadwerkelijk toe aan om de vakantiedagen op te nemen. Volgens een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2018:872) vervallen vakantiedagen immers alleen als de werknemer - na geïnformeerd te zijn en aangezet te zijn om vakantiedagen op te nemen - bewust en met volledige kennis van de gevolgen afziet van zijn vakantierechten. ...
Lees meer

VERLOF - 14.06.2024

Ouderschapsverlof mag alleen geweigerd worden op grond van zwaarwegende belangen. Wat weegt er zwaar genoeg?

Uw werknemer wil ouderschapsverlof opnemen, maar u ziet dat niet zitten vanwege de grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. De werknemer accepteert uw afwijzing echter niet en stapt naar de rechter. Wat verstaat de rechter onder ‘zwaarwegend’?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid