Personeel - Vakantie en verlofregelingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELEID BELASTINGDIENST - 15.05.2023

De vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding en ouderschapsverlof, hoe zit dat?

Wat zijn de gevolgen voor de vaste reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding bij de opname van ouderschapsverlof? Mag u deze vergoedingen dan doorbetalen?
Lees meer

VAKANTIE - 15.05.2023

Vakantiedagen vervallen per 1 juli

De niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen uit 2022 vervallen per 1 juli 2023. Hoe zit dat ook alweer? Wordt er van u als werkgever nog iets verwacht?
Lees meer

OUDERSCHAPSVERLOF - 26.04.2023

Kunt u een verzoek om ouderschapsverlof weigeren?

Sinds 2022 hebben ouders in het eerste levensjaar van het kind recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Maar hoe werkt dat binnen uw bedrijf? Zijn er uitzonderingen op dit recht of moet de werkgever dit verzoek altijd inwilligen?
Lees meer

VERLOF - 21.03.2023

Opbouw vakantie tijdens ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof. Sinds 2 augustus 2022 zijn negen weken daarvan betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen?
Lees meer

PERSONEEL - 13.03.2023

Opbouw vakantie tijdens ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof. Sinds 2 augustus 2022 zijn negen weken daarvan zelfs onbetaald. Hoe zit het dan met de opbouw van vakantierechten?
Lees meer

VAKANTIE - 20.02.2023

Werk met een goede verlofadministratie, dat voorkomt gedoe

Het dienstverband met een werknemer eindigt na langdurige ziekte en er vindt een eindafrekening plaats, waarbij onder andere de openstaande verlofuren uitbetaald worden. Wat als er discussie ontstaat over het aantal vakantie-uren?
Lees meer
Personeel - Vakantie en verlofregelingen

Meest gelezen tips & adviezen

VERLOF - 21.03.2023

Opbouw vakantie tijdens ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof. Sinds 2 augustus 2022 zijn negen weken daarvan betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen?
Lees meer

BELEID BELASTINGDIENST - 15.05.2023

De vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding en ouderschapsverlof, hoe zit dat?

Wat zijn de gevolgen voor de vaste reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding bij de opname van ouderschapsverlof? Mag u deze vergoedingen dan doorbetalen?
Lees meer

OUDERSCHAPSVERLOF - 26.04.2023

Kunt u een verzoek om ouderschapsverlof weigeren?

Sinds 2022 hebben ouders in het eerste levensjaar van het kind recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Maar hoe werkt dat binnen uw bedrijf? Zijn er uitzonderingen op dit recht of moet de werkgever dit verzoek altijd inwilligen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid