Recht - Aansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 07.01.2021

Wateroverlast komt (deels) voor rekening van de aannemer!

Wat als de opdrachtgever zijn hele perceel betegelt en mede daardoor te kampen heeft met wateroverlast? Wat mag er als algemeen bekend worden verondersteld? Waar moet de aannemer voor zorgen? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 02.12.2020

Voorkom aansprakelijkheid voor afschalen van planbare zorg

Ook in deze tweede coronagolf blijkt helaas opnieuw dat het afschalen van reguliere/electieve zorg onvermijdelijk is. Vooral het gebrek aan (para)medisch personeel is daarvan de reden. Hoe voorkomt u nu aansprakelijkheid?
Lees meer

WERKGEVERAANSPRAKELIJKHEID - 05.11.2020

Het belang van het geven van instructies aan werknemers

De nakoming van de zorgplicht is maatgevend voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Welke eisen moeten er aan die zorgplicht worden gesteld en wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 08.10.2020

Niet gewaarschuwd, aannemer aansprakelijk?

Wie is er aansprakelijk voor ondeugdelijk werk door gebrekkige zaken die afkomstig zijn van de opdrachtgever? Welke waarschuwingsplicht moet er in acht worden genomen? Wat speelde hierover? Wat zegt de wet en wat is goed om te weten?
Lees meer

RECHT - 15.09.2020

Bestuursoptreden penningmeester vereniging goedgekeurd?

Wat betekent decharge voor de bestuurders van een vereniging? Hoe wordt dat geregeld? Wat als een bestuurder (penningmeester) tussentijds opstapt? Hoe zit de juridische vork in de steel? Wat is goed om te bewaken en te regelen?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 04.09.2020

Ook KLIC-melding doen bij werken zonder graafmachines?

Moet u altijd een KLIC-melding doen? Wat als er geen mechanische hulpmiddelen worden gebruikt? Hoe handelt u volgens de juridisch vereiste zorgvuldigheid? Wat speelde er over het gebruik van een prikpen en de beschadiging van een gasleiding?
Lees meer
Recht - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

AANSPRAKELIJKHEID - 02.12.2020

Voorkom aansprakelijkheid voor afschalen van planbare zorg

Ook in deze tweede coronagolf blijkt helaas opnieuw dat het afschalen van reguliere/electieve zorg onvermijdelijk is. Vooral het gebrek aan (para)medisch personeel is daarvan de reden. Hoe voorkomt u nu aansprakelijkheid?
Lees meer

WERKGEVERAANSPRAKELIJKHEID - 05.11.2020

Het belang van het geven van instructies aan werknemers

De nakoming van de zorgplicht is maatgevend voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Welke eisen moeten er aan die zorgplicht worden gesteld en wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 07.01.2021

Wateroverlast komt (deels) voor rekening van de aannemer!

Wat als de opdrachtgever zijn hele perceel betegelt en mede daardoor te kampen heeft met wateroverlast? Wat mag er als algemeen bekend worden verondersteld? Waar moet de aannemer voor zorgen? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

Cookiebeleid