Recht - Aansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 19.09.2022

Aannemer niet aansprakelijk voor kosten herstel door derde

Een aannemer moet door de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om herstelwerk uit te voeren. Dat moet gebeuren binnen een redelijke termijn. Mag de opdrachtgever eisen stellen aan de uitvoeringswijze van het herstelwerk?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 29.08.2022

Wie is er aansprakelijk als de dokter slecht bereikbaar is?

Een huisarts kan tuchtrechtelijk worden aangesproken op het eigen handelen of nalaten, maar ook op de wijze waarop de praktijk is georganiseerd. Dit geldt ook voor het functioneren van praktijkassistentes.
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 05.07.2022

Resultaats- of inspanningsverplichting voor arts en A(N)IOS?

Als arts heeft u de verplichting zorg te verlenen aan de patiënt op een wijze zoals ‘een goed beroepsbeoefenaar betaamt’. Geldt deze verplichting onverkort voor een arts in opleiding? Wat speelde er in deze zaak?
Lees meer

VEILIGHEID - 01.07.2022

Protocol tegen grensoverschrijdend gedrag

U moet medewerkers een veilige werkplek bieden en dus beschermen tegen ongewenst gedrag van collega’s en klanten. Daartoe bent u wettelijk verplicht. Maar hoe past u dit aan en waarmee?
Lees meer

BOUWGEBREKEN - 14.06.2022

Ernstige gebreken en lekkage aan de dakconstructie

Aannemer Hans krijgt van opdrachtgever Theo een klacht over ernstige gebreken en een lekkage aan de dakconstructie. Hans constateert geen ernstige gebreken en beroept zich op verjaring. Theo stapt naar de rechter. Hoe krijgt Hans gelijk?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 17.05.2022

Beneficiaire aanvaarding en vereffeningskosten

Bij een onverwachte schuld kan men de rechter vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden, mits de erfgenaam deze niet kende en ook niet behoorde te kennen. Geldt dat ook voor vereffeningskosten?
Lees meer
Recht - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

VEILIGHEID - 01.07.2022

Protocol tegen grensoverschrijdend gedrag

U moet medewerkers een veilige werkplek bieden en dus beschermen tegen ongewenst gedrag van collega’s en klanten. Daartoe bent u wettelijk verplicht. Maar hoe past u dit aan en waarmee?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 29.08.2022

Wie is er aansprakelijk als de dokter slecht bereikbaar is?

Een huisarts kan tuchtrechtelijk worden aangesproken op het eigen handelen of nalaten, maar ook op de wijze waarop de praktijk is georganiseerd. Dit geldt ook voor het functioneren van praktijkassistentes.
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 05.07.2022

Resultaats- of inspanningsverplichting voor arts en A(N)IOS?

Als arts heeft u de verplichting zorg te verlenen aan de patiënt op een wijze zoals ‘een goed beroepsbeoefenaar betaamt’. Geldt deze verplichting onverkort voor een arts in opleiding? Wat speelde er in deze zaak?
Lees meer

Cookiebeleid