Recht - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSPRAKTIJK - 17.12.2020

Mondkapjes voor zorgaanbieders en -locaties

Maatregelen treffen. Een zorgaanbieder moet zorgen voor een zodanige openstelling, inrichting en zorg dat de ‘coronaregels’ (met name de mondkapjesplicht en het houden van afstand) redelijkerwijs in acht worden genomen. Beperkingen en voorwaarden. Een zorgaanbieder kan, indien dit noodzakelijk is, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende zijn, beperkingen of andere voorwaarden stellen aan de toegang van personen tot een zorglocatie door iemand die niet bij de zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning betrokken is of die geen mantelzorger is. ...
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 09.12.2020

Neem uw franchiseovereenkomst eens onder de loep

Per 1 januari 2021 gaat de ‘Wet franchise’ in, waardoor de positie van de franchisenemer wordt versterkt. Wij leggen u uit wat er voor u als franchisenemer verandert en wat er schriftelijk vastgelegd moet worden. Wat kunt u daarmee?
Lees meer

PATIËNTENRECHT - 02.12.2020

Gewijzigd beleid moet u ook noteren in het medisch dossier

Wijzigingen in het aanvankelijk ingezette behandelbeleid moeten worden genoteerd in het patiëntendossier, want goede, toegankelijke en begrijpelijke verslaglegging in het dossier is van groot belang. Wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

E-FACTUUR - 23.11.2020

Procedure en toezicht rond e-facturen gewijzigd

Steeds meer ondernemers stappen over op e-facturatie. Hieraan zitten echter ook spelregels die niet bij iedereen op het netvlies staan. Wat is er recentelijk veranderd?
Lees meer

WEBSITE - 20.11.2020

Een foto van een ex-medewerker op uw website?

Een website met foto’s oogt prettiger dan een website met alleen maar tekst. Als u op de website van uw praktijk portretten van uzelf en uw medewerkers plaatst, krijgt het geheel een persoonlijk tintje. Maar wat als een medewerker opstapt?
Lees meer

PROTOCOLLEN - 20.11.2020

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie.
Lees meer
Recht - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

WEBSITE - 20.11.2020

Een foto van een ex-medewerker op uw website?

Een website met foto’s oogt prettiger dan een website met alleen maar tekst. Als u op de website van uw praktijk portretten van uzelf en uw medewerkers plaatst, krijgt het geheel een persoonlijk tintje. Maar wat als een medewerker opstapt?
Lees meer

E-FACTUUR - 23.11.2020

Procedure en toezicht rond e-facturen gewijzigd

Steeds meer ondernemers stappen over op e-facturatie. Hieraan zitten echter ook spelregels die niet bij iedereen op het netvlies staan. Wat is er recentelijk veranderd?
Lees meer

BEROEPSGEHEIM - 21.10.2020

Medische gegevens verstrekken bij verwijzing, mag dat?

Jip is door haar huisarts verwezen naar de neuroloog die op zijn beurt Jip verwees naar de afdeling medische psychologie. Na een aantal gesprekken met een GZ-psycholoog adviseerde deze aan de huisarts om Jip te verwijzen naar een psychiater.
Lees meer

Cookiebeleid