Recht - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RECHT - 18.09.2023

Verkrijgende verjaring

U heeft al meer dan 10 of 20 jaar gebruikgemaakt van een strook grond: verjaring kan u eigenaar maken. Wij leggen u uit hoe u de eigendom van deze grond kunt verkrijgen, zodat u bij een eventuele verkoop de grond kunt meeverkopen.
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 18.09.2023

Verkoop van een opstalrecht gaat niet door!

Bij de verkoop van een erfpacht- of opstalrecht moeten de geldende voorwaarden zorgvuldig worden opgenomen in de verkoopdocumentatie en in het koopcontract. Een fout in de einddatum kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben.
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 13.09.2023

Bij steigerrecht vooraf een schadevergoeding eisen?

Om een beroep te kunnen doen op het steigerrecht is een behoorlijke kennisgeving noodzakelijk. In geval van schade moet een schadeloosstelling worden toegezegd. Kan de eigenaar van de grond vooraf een schadebedrag claimen?
Lees meer

FAMILIERECHT - 13.09.2023

Bewind kan weer worden opgeheven als de noodzaak ontbreekt

Als een persoon niet meer in staat is om zijn eigen vermogen te beheren, kan er een beschermingsbewind worden ingesteld. Daarbij wordt ook een bewindvoerder benoemd. Deze moet de belangen van de onder bewind gestelde persoon behartigen.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid