Recht - Privacy

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PATIËNTENRECHTEN - 29.09.2022

Moet u het dossier vernietigen als uw patiënt dat vraagt?

U moet het medische dossier van patiënten minstens 20 jaar bewaren. Deze termijn geldt vanaf de laatste wijziging in uw dossier. Een patiënt heeft echter het recht om de dossiergegevens eerder te laten vernietigen. Zijn er uitzonderingen?
Lees meer

PRIVACYWETGEVING - 21.09.2022

Wat zijn de regels als u werkt met referenties, reviews en testimonials om uw omzet te verhogen?

Mond-tot-mondreclame met referenties, testimonials en reviews is goud waard. Maar wat zijn de verschillen en aan welke regels moet u zich nog houden?
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 30.06.2022

Hoe gaat u om met een datalek?

Sinds de invoering van de AVG moet u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als u een datalek te laat meldt, mag de AP een boete opleggen en de AP doet dit ook daadwerkelijk. Hoe voorkomt u een boete?
Lees meer

HANDELSVERKEER - 21.06.2022

Afschermen bezoekadres KvK per 1 juli 2022

Er komt waarschijnlijk per 1 juli 2022 een nieuwe wettelijke regeling die het mogelijk maakt om voor eenmanszaken het bezoekadres dat bij de Kamer van Koophandel bekend is, af te schermen. Waarom is dat? Afschermen soms belangrijk. Het komt steeds meer voor dat mensen bedreigd worden. Dan kan het heel belangrijk zijn dat bezoekadressen lastig te vinden zijn en daarom is het mogelijk om dit bij de KvK af te laten schermen. Dit kan bij een waarschijnlijke dreiging als er sprake van is dat het bezoekadres hetzelfde is als woonadres. Bij een dreiging die afscherming noodzakelijk maakt, moet er sprake zijn van een bewijsbare dreiging, bijv. via een aangifte bij de politie. Tip.  In dit geval is ook het bezoekadres van rechtspersonen zoals BV en NV af te schermen. ...
Lees meer

PRIVACY - 02.06.2022

Onrechtmatige inzage in dossiers in de praktijk

Binnen zorginstellingen zijn er heel veel zeer privacygevoelige gegevens aanwezig. Voor patiënten is het essentieel dat zij erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van de zorginstelling zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Wat speelde er recentelijk?
Lees meer

PRIVACYWETGEVING - 02.06.2022

Datalek: direct melden, desnoods pro forma

Bij de introductie van de AVG heeft vooral de boetebevoegdheid bij het te laat melden van een datalek stof doen opwaaien. Nu zien we dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hier ook op handhaaft. Waar moet u op letten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid