Recht - Procedure

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

TESTAMENT - 12.01.2023

Staaksgewijze verdeling nalatenschap of ieder voor een gelijk deel: wat goed regelen via een testament?

Er kan in de praktijk relatief gemakkelijk onduidelijkheid over de uitleg van een erfstelling ontstaan (bijv. wie erft wat of voor welk deel). Welke onduidelijkheden zijn er te voorkomen door dit duidelijk in het testament te bepalen?
Lees meer

PROCEDURE - 30.06.2022

Klant failliet: hoe krijgt u alsnog uw geld?

Als een klant een factuur nog niet betaald heeft en dan failliet wordt verklaard, dan is er nog een kans dat u toch uw geld of een deel daarvan kunt krijgen. Hoe zit dat? Meld u bij de curator. Geef aan de curator door dat u nog geld van het failliete bedrijf krijgt. Tip.  In het insolventieregister staat de uitspraak over het faillissement. Daar vindt u ook wie de betreffende curator is ( https://bit.ly/3H8sUIq ). Zit er nog geld in de onderneming, dan worden daarvan de schuldeisers betaald. Dat gaat in een bepaalde volgorde: ...
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 23.05.2022

Toch recht op reguliere betalingsregeling belastingaanslag!

De maximale termijn van een reguliere betalingsregeling is twaalf maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Nu blijkt dat sommige ondernemers niet in aanmerking kunnen komen voor een betalingsregeling. Wat nu?
Lees meer

VEILIGHEID - 21.04.2022

Rookmelders in woningen voor 01.07.2022

Per 1 juli 2022 rookmelders verplicht voor alle woningen. Er bestond al een verplichting voor nieuwe woningen, maar per 1 juli geldt dat dus ook voor bestaande woningen. Let op. De vraag naar goedgekeurde rookmelders (NEN-14604 en CE-keurmerk) zal toe gaan nemen. Zorg dus dat u er op tijd bij bent. Wilt u rookmelders laten plaatsten (bijv. als deze op het lichtnet moeten worden aangesloten of met elkaar gekoppeld moeten worden), houd dan rekening met lange wachttijden bij de installatiebedrijven. ...
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 21.04.2022

Vergaderen en stemmen in de VvE digitaal (blijven) doen?

U bent samen met andere ondernemers eigenaar van een bedrijfspand en u bent dus verplicht lid van de VvE. U wilt zo veel mogelijk met uw bedrijf bezig zijn, maar u moet wel één keer per jaar naar de VvE-vergadering. Mag dat digitaal?
Lees meer

PROCEDURE - 08.04.2022

Mediation als conflictbemiddeling

U heeft een conflict met een opdrachtnemer, een goede klant of een medewerker. Iemand wijst u op mediation. U vraagt zich af of dit iets kan zijn …
Lees meer
Recht - Procedure

Meest gelezen tips & adviezen

TESTAMENT - 12.01.2023

Staaksgewijze verdeling nalatenschap of ieder voor een gelijk deel: wat goed regelen via een testament?

Er kan in de praktijk relatief gemakkelijk onduidelijkheid over de uitleg van een erfstelling ontstaan (bijv. wie erft wat of voor welk deel). Welke onduidelijkheden zijn er te voorkomen door dit duidelijk in het testament te bepalen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid