Recht - Procedure

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PROCEDURE - 21.04.2021

Zo bereidt u een conceptvoorstel aan uw schuldeisers voor

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 ingegaan. Ingevolge deze wet kunt u uw schuldeisers een akkoord voorleggen, zodat u bijv. een faillissement kunt voorkomen. Hoe pakt u dat aan?
Lees meer

HUURWONING - 08.02.2021

Eenmalige huurverlaging woning voor zzp’ers?

Als zzp’er in een sociale huurwoning heeft u mogelijk recht op eenmalige huurverlaging, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat op 1 december 2020 is aangenomen door de Eerste Kamer. Hoe zit dat precies?
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 28.01.2021

Aparte informatieplicht bij verhoging precariobelasting?

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond, kan de gemeente u een aanslag precariobelasting opleggen. Soms wordt deze heffing van het ene op het andere jaar fors verhoogd. Moet de gemeente u hier vooraf over informeren? Ja en nee ...
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 22.01.2021

Verplicht meewerken aan onderhands crediteurenakkoord?

Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord ingegaan. Hiermee kunnen schuldeisers, zoals u, gedwongen worden om een deel van hun vordering prijs te geven. Hoe zit dat? Wij leggen uit hoe dit werkt.
Lees meer

ERFRECHT - 22.01.2021

Welke erfgenamen delen wel en welke delen niet mee?

Wat wordt er bedoeld met onwaardige erfgenamen? In welke gevallen speelt dat? Wat wordt er bedoeld met de categorie van ‘verboden erfgenamen’? Wat staat er in de wet?
Lees meer

RECHT - 05.11.2020

Geen risico met statutenwijziging van een vereniging!

Veel ondernemers zijn privé en/of zakelijk lid van (ondernemers)verenigingen. Hoe kunnen de verenigingsstatuten worden gewijzigd? Aan welke vereisten moet er worden voldaan? Wat staat er in de wet? Wat speelde hier recentelijk over?
Lees meer
Recht - Procedure

Meest gelezen tips & adviezen

HUURWONING - 08.02.2021

Eenmalige huurverlaging woning voor zzp’ers?

Als zzp’er in een sociale huurwoning heeft u mogelijk recht op eenmalige huurverlaging, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat op 1 december 2020 is aangenomen door de Eerste Kamer. Hoe zit dat precies?
Lees meer

PROCEDURE - 21.04.2021

Zo bereidt u een conceptvoorstel aan uw schuldeisers voor

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 ingegaan. Ingevolge deze wet kunt u uw schuldeisers een akkoord voorleggen, zodat u bijv. een faillissement kunt voorkomen. Hoe pakt u dat aan?
Lees meer

Cookiebeleid