Recht - Procedure

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - 23.04.2024

Bedrijfs- en zwerfafval en de Omgevingswet

Nieuw. Dat de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 is ingegaan, is voor u als bouw- of vastgoedondernemer niets nieuws. Wat wellicht wel nieuw is, is dat er in deze wet iets nieuws geregeld kan worden voor het zogeheten ‘zwerfafval’ rondom uw bedrijf. Hoe zit dat? De bestaande 25-meterregel. Ondernemingen moeten bedrijfsafval en zwerfafval dat niet afkomstig is van het bedrijf, in een straal van 25 meter rondom de onderneming zelf opruimen. U bent als ondernemer dus verplicht om ervoor te zorgen dat uw directe omgeving schoon is. Dat geldt dus ook voor plastic verpakkingen, kauwgum, papier, etenswaar, blikjes, enz. Dit wordt de 25-meterregel genoemd. ...
Lees meer

GEMEENTE - 23.04.2024

Sluitingen drugspanden door burgemeesters onder de loep

De Opiumwet stelt burgemeesters in staat om een pand te sluiten als er drugshandel en/of drugsproductie plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt echter dat burgemeesters hier soms te gemakkelijk gebruik van maken. Hoe zit dat?
Lees meer

NOTARIS - 29.03.2024

Beoordeling wilsbekwaamheid van de testateur in de notariële praktijk

Na overlijden wordt er weleens geprocedeerd over de rechtsgeldigheid van iemands testament wegens wils(on)bekwaamheid. Hoe gaat de beoordeling van de wilsbekwaamheid in de notariële praktijk in z’n werk?
Lees meer

PERSONEEL - 14.02.2024

Rouwverlof werknemer na overlijden van een dierbare?

Stel, een kind, de partner of een ouder van uw medewerker overlijdt. Op hoeveel verlof mag uw medewerker dan rekenen? Hoeveel tijd en ruimte krijgt hij of zij op lange termijn om te rouwen en het verlies te verwerken?
Lees meer

EIGENDOMSRECHTEN - 30.01.2024

Geen sprake van bezit, dus ook geen verkrijging door verjaring

Door verkrijgende of door bevrijdende verjaring kan men eigenaar worden van grond. Daarvoor gelden verschillende termijnen. Wat staat er in de wet? Wat wordt er bedoeld met bezit en houderschap en hoe moet dat worden beoordeeld?
Lees meer

FAMILIEZAKEN - 12.01.2024

Onenigheid over de begraafplaats: rechter vindt de wens van de overledene leidend

De uitvaart moet volgens de wensen van de overledene worden geregeld. Zo staat het in de wet. Wat als er onduidelijkheid bestaat over deze wensen? Hoe kan dat worden bewezen? Wat is goed om tijdig en zwart-op-wit vast te leggen?
Lees meer
Recht - Procedure

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - 23.04.2024

Bedrijfs- en zwerfafval en de Omgevingswet

Nieuw. Dat de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 is ingegaan, is voor u als bouw- of vastgoedondernemer niets nieuws. Wat wellicht wel nieuw is, is dat er in deze wet iets nieuws geregeld kan worden voor het zogeheten ‘zwerfafval’ rondom uw bedrijf. Hoe zit dat? De bestaande 25-meterregel. Ondernemingen moeten bedrijfsafval en zwerfafval dat niet afkomstig is van het bedrijf, in een straal van 25 meter rondom de onderneming zelf opruimen. U bent als ondernemer dus verplicht om ervoor te zorgen dat uw directe omgeving schoon is. Dat geldt dus ook voor plastic verpakkingen, kauwgum, papier, etenswaar, blikjes, enz. Dit wordt de 25-meterregel genoemd. ...
Lees meer

GEMEENTE - 23.04.2024

Sluitingen drugspanden door burgemeesters onder de loep

De Opiumwet stelt burgemeesters in staat om een pand te sluiten als er drugshandel en/of drugsproductie plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt echter dat burgemeesters hier soms te gemakkelijk gebruik van maken. Hoe zit dat?
Lees meer

NOTARIS - 29.03.2024

Beoordeling wilsbekwaamheid van de testateur in de notariële praktijk

Na overlijden wordt er weleens geprocedeerd over de rechtsgeldigheid van iemands testament wegens wils(on)bekwaamheid. Hoe gaat de beoordeling van de wilsbekwaamheid in de notariële praktijk in z’n werk?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid