Recht - Procedure

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PROCEDURE - 07.11.2023

Geen toepassing verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Indien er vergoedingsrechten ontstaan, kan er bij echtscheiding de vraag spelen of deze vergoedingsrechten nog bestaan of dat zij inmiddels verjaard zijn. Hierover heeft de Hoge Raad onlangs een uitspraak gedaan.
Lees meer

RECHT - 06.11.2023

Proceskostenvergoeding ter discussie

Als u uw belastingaanslag aanvecht bij de rechter, heeft u recht op een vergoeding van een deel van de kosten als u uw zaak wint. De hoogte van deze vergoeding staat echter ter discussie. Wat vindt de rechter hiervan?
Lees meer

GEMEENTE - 12.07.2023

Parkeren voor uw eigen inrit, mag dat eigenlijk wel?

U krijgt een verkeersboete voor het parkeren van uw auto voor uw eigen inrit. U vraagt zich af hoe dat kan, want u doet dit al jaren zonder problemen. Hoe zit dat? Kunt u dit voorkomen?
Lees meer

BURENRECHT - 12.06.2023

De klussende buurman

Gevalletje Rijdende Rechter: buurman klust langdurig, gaat tot laat door en maakt de buren gek met zijn lawaai. Ten einde raad vragen ze via een kort geding een bouwstop aan. Kunnen partijen via de rechter een constructieve oplossing vinden?
Lees meer

SCHENKEN - 06.06.2023

Geen schenkingstraditie, geen machtiging van kantonrechter voor schenking door bewindvoerders

Bewindvoerders beheren het vermogen van de onder bewind gestelde persoon. Voor het doen van schenkingen is een machtiging vereist van de kantonrechter. Wanneer wordt deze machtiging (niet) verleend? Wat kunt u regelen?
Lees meer

FAMILIEZAKEN - 06.06.2023

Vordering op ex-samenwonende partner te laat ingediend en is dus verjaard! Wat goed bewaken en regelen?

Als de ene partner meer betaalt dan waartoe hij verplicht is, krijgt hij een vordering op de andere partner. Daarvoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Wanneer gaat deze termijn lopen? Wanneer is de vordering opeisbaar?
Lees meer
Recht - Procedure

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - 06.11.2023

Proceskostenvergoeding ter discussie

Als u uw belastingaanslag aanvecht bij de rechter, heeft u recht op een vergoeding van een deel van de kosten als u uw zaak wint. De hoogte van deze vergoeding staat echter ter discussie. Wat vindt de rechter hiervan?
Lees meer

PROCEDURE - 07.11.2023

Geen toepassing verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Indien er vergoedingsrechten ontstaan, kan er bij echtscheiding de vraag spelen of deze vergoedingsrechten nog bestaan of dat zij inmiddels verjaard zijn. Hierover heeft de Hoge Raad onlangs een uitspraak gedaan.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid