Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VEILIGHEID - 21.09.2022

Keuren elektrische installatie verplicht of niet?

Binnen een ondernemersvereniging werd van alles geroepen over verplichte keuringen van de elektrische installatie. Zij vroegen ons om raad. Het is een verzekeringskwestie. Sommige verzekeringen verplichten voor sommige situaties een keuring. De eerste stap is dus altijd: check dit bij de verzekeraar of tussenpersoon. Het kan dan goed zijn dat een zogenaamde ‘SCIOS Scope-keuring’ verplicht is. Hoe werkt zo’n keuring? ...
Lees meer

VEILIGHEID - 01.07.2022

Protocol tegen grensoverschrijdend gedrag

U moet medewerkers een veilige werkplek bieden en dus beschermen tegen ongewenst gedrag van collega’s en klanten. Daartoe bent u wettelijk verplicht. Maar hoe past u dit aan en waarmee?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 15.04.2022

Achterstallig onderhoud en verkeerde installatie

Waterschade. Op 1 april 2020 merkt Sara dat er in een aantal kamers van haar woonhuis waterschade is. Pas op 15 september van dat jaar meldt Sara de waterschade bij haar opstalverzekering. De opstalverzekeraar schakelt een expert om de schadeoorzaak en omvang te bepalen. Badkamer niet in orde. Deze schade-expert concludeert in zijn rapport dat de badkamer in slechte staat van onderhoud verkeert waarbij onder meer de wanden niet goed zijn gekit en de douchekraan verkeerd gemonteerd is. ...
Lees meer

BEDRIJFSVERZEKERINGEN - 17.01.2022

Rechtsbijstandsverzekering op maat voor uw bedrijf

U heeft uw handen vol aan uw bedrijf. Op juridische problemen zit u niet te wachten, laat staan dat u tijd heeft om ze op te lossen. Bovendien heeft u er waarschijnlijk de kennis niet voor. Is een rechtsbijstandsverzekering dan interessant?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 29.09.2021

Mededelingsplicht verzekering geschonden: geen uitkering

Recentelijk speelde er bij het Kifid een zaak waar de verzekeraar een uitkeringsverzoek afwees en de verzekering beëindigde. Hoezo was hier de mededelingsplicht aan de verzekeraar geschonden bij het sluiten van de verzekering?
Lees meer
Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

VEILIGHEID - 01.07.2022

Protocol tegen grensoverschrijdend gedrag

U moet medewerkers een veilige werkplek bieden en dus beschermen tegen ongewenst gedrag van collega’s en klanten. Daartoe bent u wettelijk verplicht. Maar hoe past u dit aan en waarmee?
Lees meer

VEILIGHEID - 21.09.2022

Keuren elektrische installatie verplicht of niet?

Binnen een ondernemersvereniging werd van alles geroepen over verplichte keuringen van de elektrische installatie. Zij vroegen ons om raad. Het is een verzekeringskwestie. Sommige verzekeringen verplichten voor sommige situaties een keuring. De eerste stap is dus altijd: check dit bij de verzekeraar of tussenpersoon. Het kan dan goed zijn dat een zogenaamde ‘SCIOS Scope-keuring’ verplicht is. Hoe werkt zo’n keuring? ...
Lees meer

Cookiebeleid