Verzekeringen - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - 16.04.2020

BV te weinig geld in kas, pensioenrechten ex gekort

Hoe worden pensioenrechten na een echtscheiding verdeeld? Wat gebeurt er met pensioen dat door een dga in eigen beheer in de BV is opgebouwd? Wat als de BV onvoldoende vermogen in huis heeft? Wat heeft de Hoge Raad beslist?
Lees meer

PENSIOEN - 14.04.2020

Wat met de pensioenen, is een lagere maandinleg mogelijk?

Veel ondernemers worden getroffen door de maatregelen die de overheid nu neemt om het coronavirus te bestrijden. Ondanks maatregelen van de overheid is de druk op de liquiditeit groot. Kunt u dan pensioenpremies later betalen?
Lees meer

INKOMEN - 20.12.2019

Compensatieregeling Bbz verlengd, dus ...?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz voorziet in een lening om het bedrijf weer op de rails te zetten. Lukt dit niet, dan wordt de lening omgezet in een gift. Deze gift verhoogt sinds 2017 het inkomen niet meer. Voor 2017 was dit wel het geval, met als gevolg dat er dan minder toeslag kon worden verkregen. Tip. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 wordt dit alsnog gecompenseerd. ...
Lees meer

Cookiebeleid