Verzekeringen - Arbeidsongeschiktheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERZEKERINGEN - 16.04.2020

Arbeidsongeschiktheidsverzekering, wat adviseren?

Wie kent ze niet, de medeondernemers die bij arbeidsongeschiktheid helaas geen uitkering krijgen? Gelukkig is het voor uw cliënten te voorkomen dat hetzelfde gebeurt. Wat kan er met een schade- en een sommenverzekering?
Lees meer

PERSONEEL - 10.03.2020

Het coronavirus roept ook veel vragen op bij werkgevers

De impact van het coronavirus zal u niet ontgaan zijn. Onder werkgevers rijzen ook steeds meer vragen. Hoe zit het met de rechten en plichten over en weer als uw werknemer uit angst voor het virus niet naar zijn werk wil komen?
Lees meer

INKOMEN - 20.12.2019

Compensatieregeling Bbz verlengd, dus ...?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz voorziet in een lening om het bedrijf weer op de rails te zetten. Lukt dit niet, dan wordt de lening omgezet in een gift. Deze gift verhoogt sinds 2017 het inkomen niet meer. Voor 2017 was dit wel het geval, met als gevolg dat er dan minder toeslag kon worden verkregen. Tip. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 wordt dit alsnog gecompenseerd. ...
Lees meer

PERSONEEL - 05.12.2019

AVG en zieke werknemer, wat mag wel en wat niet?

Als uw werknemer zich ziek meldt, wilt u het liefst exact weten wat er aan de hand is. U moet immers aan uw re-integratieverplichtingen voldoen en het werk moet ‘gewoon’ doorgaan. Hoe zit het met de privacy? Wat mag u vragen?
Lees meer

Cookiebeleid