Verzekeringen - Arbeidsongeschiktheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 30.09.2020

Spoor 2 als een werknemer al een jaar ziek is, maar hoe?

Een werknemer is al één jaar ziek en u moet het zogenaamde ‘tweede spoor’ gaan bewandelen, dus externe re-integratie c.q. extern vervangend werk regelen voor uw werknemer. Wat speelt er op de achtergrond en hoe pakt u het slim aan?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 16.04.2020

Arbeidsongeschiktheidsverzekering, wat adviseren?

Wie kent ze niet, de medeondernemers die bij arbeidsongeschiktheid helaas geen uitkering krijgen? Gelukkig is het voor uw cliënten te voorkomen dat hetzelfde gebeurt. Wat kan er met een schade- en een sommenverzekering?
Lees meer

PERSONEEL - 10.03.2020

Het coronavirus roept ook veel vragen op bij werkgevers

De impact van het coronavirus zal u niet ontgaan zijn. Onder werkgevers rijzen ook steeds meer vragen. Hoe zit het met de rechten en plichten over en weer als uw werknemer uit angst voor het virus niet naar zijn werk wil komen?
Lees meer

Cookiebeleid