Verzekeringen - Arbeidsongeschiktheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERZEKERINGEN - 22.03.2021

Schending precontractuele mededelingsplicht?

Een consument had via zijn assurantietussenpersoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de verzekeraar aangevraagd. Waarom werd de uitkeringsclaim geweigerd? Wat is belangrijk om te bewaken? Wat heeft het Kifid beslist?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - 08.02.2021

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering echt zo duur?

Veel ondernemers ervaren de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als hoog. Dat vormt voor velen een belemmering om zo’n verzekering af te sluiten. Klopt dat beeld?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 08.02.2021

Belasting betalen en aflossen in 2021 verruimd

Het kabinet heeft bij de verruiming van het coronasteun- en herstelpakket ook gedacht aan het betalen van belasting, het aflossen van belastingschulden en het kwijtschelden van belastingschulden. Wat zijn de ingangstermijnen?
Lees meer

PERSONEEL - 30.09.2020

Spoor 2 als een werknemer al een jaar ziek is, maar hoe?

Een werknemer is al één jaar ziek en u moet het zogenaamde ‘tweede spoor’ gaan bewandelen, dus externe re-integratie c.q. extern vervangend werk regelen voor uw werknemer. Wat speelt er op de achtergrond en hoe pakt u het slim aan?
Lees meer
Verzekeringen - Arbeidsongeschiktheid

Meest gelezen tips & adviezen

CORONAMAATREGELEN - 08.02.2021

Belasting betalen en aflossen in 2021 verruimd

Het kabinet heeft bij de verruiming van het coronasteun- en herstelpakket ook gedacht aan het betalen van belasting, het aflossen van belastingschulden en het kwijtschelden van belastingschulden. Wat zijn de ingangstermijnen?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - 08.02.2021

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering echt zo duur?

Veel ondernemers ervaren de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als hoog. Dat vormt voor velen een belemmering om zo’n verzekering af te sluiten. Klopt dat beeld?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 22.03.2021

Schending precontractuele mededelingsplicht?

Een consument had via zijn assurantietussenpersoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de verzekeraar aangevraagd. Waarom werd de uitkeringsclaim geweigerd? Wat is belangrijk om te bewaken? Wat heeft het Kifid beslist?
Lees meer

Cookiebeleid