Verzekeringen - Bedrijfsverzekering

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VEILIGHEID - 21.09.2022

Keuren elektrische installatie verplicht of niet?

Binnen een ondernemersvereniging werd van alles geroepen over verplichte keuringen van de elektrische installatie. Zij vroegen ons om raad. Het is een verzekeringskwestie. Sommige verzekeringen verplichten voor sommige situaties een keuring. De eerste stap is dus altijd: check dit bij de verzekeraar of tussenpersoon. Het kan dan goed zijn dat een zogenaamde ‘SCIOS Scope-keuring’ verplicht is. Hoe werkt zo’n keuring? ...
Lees meer

VERZEKEREN - 02.06.2022

Een verzekering op maat is nog steeds mogelijk

In de verzekeringsbranche is de dienstverlening door digitalisering en automatisering in de afgelopen jaren steeds meer gestandaardiseerd. Is er nog ruimte voor maatwerk?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 25.05.2022

Verzekeren tegen schade door cybercriminaliteit?

Hacks, phishing-e-mails, datalekken, malware en spyware-attacks: ze vliegen ons om de oren. Zoiets kan aardig in de kosten lopen, maar het is mogelijk om u daartegen te verzekeren. Is dit zinvol en wat kost zo’n verzekering dan?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 19.01.2022

Nut en noodzaak van een rechtsbijstandsverzekering

U doet uw uiterste best om problemen voor uw bedrijf te voorkomen, maar een ongelukje ligt altijd op de loer. Uw directie vraagt u uit te zoeken waarop gelet moet worden bij het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering.
Lees meer

BEDRIJFSVERZEKERINGEN - 17.01.2022

Rechtsbijstandsverzekering op maat voor uw bedrijf

U heeft uw handen vol aan uw bedrijf. Op juridische problemen zit u niet te wachten, laat staan dat u tijd heeft om ze op te lossen. Bovendien heeft u er waarschijnlijk de kennis niet voor. Is een rechtsbijstandsverzekering dan interessant?
Lees meer
Verzekeringen - Bedrijfsverzekering

Meest gelezen tips & adviezen

VEILIGHEID - 21.09.2022

Keuren elektrische installatie verplicht of niet?

Binnen een ondernemersvereniging werd van alles geroepen over verplichte keuringen van de elektrische installatie. Zij vroegen ons om raad. Het is een verzekeringskwestie. Sommige verzekeringen verplichten voor sommige situaties een keuring. De eerste stap is dus altijd: check dit bij de verzekeraar of tussenpersoon. Het kan dan goed zijn dat een zogenaamde ‘SCIOS Scope-keuring’ verplicht is. Hoe werkt zo’n keuring? ...
Lees meer

Cookiebeleid