Verzekeringen - Pensioenverzekering

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OUDEDAGSRESERVE - 08.09.2022

Afschaffing oudedagsreserve per 2023?

In het Belastingplan 2023 staat het voornemen om de (fiscale) oudedagsreserve af te schaffen. Hoe verder?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 24.08.2022

Door coronajaar eerdere vrijval FOR toegestaan?

Een collega van u vroeg zich af of hij vanwege de coronacrisis de opgebouwde fiscale oudedagsreserve niet eerder mocht laten vrijvallen. Een begrijpelijke vraag, maar helaas ... Wanneer kan de FOR wel vrijvallen?
Lees meer

PENSIOEN - 13.07.2022

Wijziging besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Voor wie geldt het (gewijzigde) besluit? Het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is van toepassing op: pensioenfondsen (zoals geregeld in artikel 1 van de Pensioenwet); en beroepspensioenfondsen (zoals geregeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling). Register van pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank (DNB).  Een pensioenfonds voert de pensioenregeling uit die door werkgevers en werknemers in een pensioenovereenkomst is afgesproken. Het pensioenfonds voert de administratie van de beheerde pensioenen uit, verzorgt de pensioenuitkeringen en draagt zorg voor het beheer en de belegging van de pensioenpremies. Via het register dat wordt aangehouden door De Nederlandsche Bank, kunt u alle ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en algemene pensioenfondsen vinden. Kijk op https://www.dnb.nl/openbaar-register/register-van-pensioenfondsen ...
Lees meer

INKOMENSVOORZIENING - 30.06.2022

Inkomensvoorziening zelfstandige/dga per 01.07.2022 verhoogd

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is per 1 juli 2022 verhoogd. Wat betekent deze voorziening voor ondernemers en dga’s?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 23.06.2022

Opletten met aangehouden pensioen in eigen beheer

Ten tijde van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer had u een aantal keuzemogelijkheden. Als u ervoor heeft gekozen om uw pensioenvoorziening aan te houden, moet u wel rekening houden met een paar fiscale risico’s.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 31.03.2022

Banksparen aantrekkelijk alternatief voor dga

Sinds enkele jaren is het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Om als dga toch fiscaal gefacilieerd te sparen voor uw pensioen, kunt u banksparen overwegen. Waarom is dit vaak aantrekkelijker dan een lijfrenteverzekering?
Lees meer
Verzekeringen - Pensioenverzekering

Meest gelezen tips & adviezen

OUDEDAGSRESERVE - 08.09.2022

Afschaffing oudedagsreserve per 2023?

In het Belastingplan 2023 staat het voornemen om de (fiscale) oudedagsreserve af te schaffen. Hoe verder?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 24.08.2022

Door coronajaar eerdere vrijval FOR toegestaan?

Een collega van u vroeg zich af of hij vanwege de coronacrisis de opgebouwde fiscale oudedagsreserve niet eerder mocht laten vrijvallen. Een begrijpelijke vraag, maar helaas ... Wanneer kan de FOR wel vrijvallen?
Lees meer

INKOMENSVOORZIENING - 30.06.2022

Inkomensvoorziening zelfstandige/dga per 01.07.2022 verhoogd

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is per 1 juli 2022 verhoogd. Wat betekent deze voorziening voor ondernemers en dga’s?
Lees meer

Cookiebeleid