Verzekeringen - Pensioenverzekering

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OUDEDAGSVOORZIENING - 21.04.2021

Banksparen voor (uw) aanvullend pensioen?

Als (para)medicus moet u in veel gevallen zelf voor uw pensioen zorgen. Dit kan zijn omdat een eventueel geldende (verplichte) beroepspensioenregeling ontbreekt of omdat deze regeling ontoereikend is. Wat is er dan mogelijk?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 08.04.2021

Schuld aan BV van invloed op pensioen?

Veel dga’s beschikken nog steeds over een pensioen in de eigen BV. Maar staat zo’n pensioen ook in relatie tot een schuld in rekening-courant? Voor welke valkuilen moet u dan opletten? Wat besliste de rechter daar nu over?
Lees meer

ONROEREND GOED - 02.04.2021

Is uw bedrijfspand ook uw pensioenkapitaal?

Veel MKB-ondernemers zien hun bedrijfspand als een appeltje voor de dorst. Het idee is dan dat het bedrijfspand na overdracht of beëindiging van de onderneming verhuurd of verkocht wordt, om zo hun pensioen zeker te stellen. Hoe pakt dit uit?
Lees meer

PERSONEEL - 30.03.2021

Uw AOW-gerechtigde medewerker wil nog even door ...

Een gewaardeerde medewerker bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd, maar wil nog niet achter de geraniums zitten. Hij vraagt of hij nog een tijdje mag blijven werken. U bent huiverig, want wat als hij ziek wordt of als u hem wilt ontslaan? Hoe zit dat?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 15.03.2021

Wel of niet deelnemen aan (fiscale) oudedagsreserve?

Medische of paramedische beroepsbeoefenaren kunnen net als andere ondernemers gebruikmaken van de (fiscale) oudedagsreserve. Wat betekent dat voor uw pensioen en is deze regeling wel zo aantrekkelijk als u denkt?
Lees meer

WERKGEVERSZAKEN - 23.02.2021

Wat is er nieuw per 1 januari 2021 voor verlofsparen?

In 2020 is er een Pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is dat de mogelijkheden voor verlofsparen per 1 januari 2021 aanzienlijk zijn verruimd. Wat betekent dit voor uw werknemers en voor u als werkgever?
Lees meer
Verzekeringen - Pensioenverzekering

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 08.04.2021

Schuld aan BV van invloed op pensioen?

Veel dga’s beschikken nog steeds over een pensioen in de eigen BV. Maar staat zo’n pensioen ook in relatie tot een schuld in rekening-courant? Voor welke valkuilen moet u dan opletten? Wat besliste de rechter daar nu over?
Lees meer

ONROEREND GOED - 02.04.2021

Is uw bedrijfspand ook uw pensioenkapitaal?

Veel MKB-ondernemers zien hun bedrijfspand als een appeltje voor de dorst. Het idee is dan dat het bedrijfspand na overdracht of beëindiging van de onderneming verhuurd of verkocht wordt, om zo hun pensioen zeker te stellen. Hoe pakt dit uit?
Lees meer

WERKGEVERSZAKEN - 23.02.2021

Wat is er nieuw per 1 januari 2021 voor verlofsparen?

In 2020 is er een Pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is dat de mogelijkheden voor verlofsparen per 1 januari 2021 aanzienlijk zijn verruimd. Wat betekent dit voor uw werknemers en voor u als werkgever?
Lees meer

Cookiebeleid