Verzekeringen - Pensioenverzekering

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 15.03.2024

Een werknemer die al met pensioen is, hoe zit dat?

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om door te werken nadat ze de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wellicht overweegt u ook om iemand aan te nemen die eigenlijk al met pensioen is. Waarop moet u dan letten?
Lees meer

PENSIOEN - 25.01.2024

Geschil over de uitvoering of de toepassing van het pensioenreglement, leg het voor aan de GIP!

De meeste werknemers (circa 80%) bouwen hun pensioen op bij een pensioenfonds. Denk daarbij aan een bedrijfstakpensioenfonds (werkzaam voor een bedrijfstak), een ondernemingspensioenfonds (verbonden aan een specifieke onderneming) of een algemeen pensioenfonds (openbaar pensioenfonds). Daarnaast kunt u als ondernemer verplicht zijn aangesloten te zijn bij een beroepspensioenfonds. Vanaf nu kunnen geschillen met zo’n pensioenfonds worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.01.2024

Pensioen dga: oudedagsverplichting in 2024 oprenten

In de jaren 2020 tot en met 2022 was het zogenaamde ‘U-rendement’ negatief. Dit had een negatief effect op de oudedagsverplichting die u in uw BV heeft opgebouwd. Voor de jaren 2023 en 2024 is het U-rendement positief. Wat betekent dit voor u?
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 12.01.2024

Het pensioen van de IB-ondernemer: wat is nu wijsheid met de nieuwe Pensioenwet?

Hoewel we bij u als IB-ondernemer niet echt kunnen spreken van een pensioenregeling, heeft ook u op termijn behoefte aan een pensioeninkomen. Wat zijn de aandachtspunten bij het opbouwen van deze oudedagsvoorziening?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 06.12.2023

Benut in 2023 de extra ruimte voor lijfrentestortingen

In 2017 is de mogelijkheid voor de dga om pensioen in eigen beheer op te bouwen vervallen. Een alternatief om een oudedagsvoorziening op te bouwen is het storten van lijfrentepremies. De fiscale ruimte hiervoor is in 2023 vergroot.
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 30.11.2023

Pensioendeelnemer met ouderdomspensioen of lijfrente?

Heeft u voorzien in een ouderdomspensioen of een lijfrente opgebouwd? Wat moet u dan weten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid