Verzekeringen - Pensioenverzekering

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Belast pensioen in eigen beheer door te hoge rekening-courant

Als uw pensioen in eigen beheer alleen nog maar kan worden verrekend met uw rekening-courantschuld aan uw BV, kan de Belastingdienst stellen dat de gehele pensioenaanspraak belast is. Dat heeft forse fiscale consequenties.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Pensioen en/of lijfrentes in de BV, wie krijgt wat bij echtscheiding?

Het komt regelmatig voor dat een BV met lijfrente- en/of pensioenverplichtingen niet voldoende bezittingen heeft om deze verplichtingen te dekken. Bij een echtscheiding moet dan vervolgens goed gekeken worden wie wat gaat krijgen.
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 05.10.2022

Fiscale oudedagsreserve (FOR) verdwijnt per 2023: alternatieven?

U hoorde waarschijnlijk na Prinsjesdag al voorbijkomen dat de fiscale oudedagsreserve vanaf 2023 vervalt. Wat zijn dan de alternatieven vanaf 2023?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 08.09.2022

Afschaffing oudedagsreserve per 2023?

In het Belastingplan 2023 staat het voornemen om de (fiscale) oudedagsreserve af te schaffen. Hoe verder?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 24.08.2022

Door coronajaar eerdere vrijval FOR toegestaan?

Een collega van u vroeg zich af of hij vanwege de coronacrisis de opgebouwde fiscale oudedagsreserve niet eerder mocht laten vrijvallen. Een begrijpelijke vraag, maar helaas ... Wanneer kan de FOR wel vrijvallen?
Lees meer

PENSIOEN - 13.07.2022

Wijziging besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Voor wie geldt het (gewijzigde) besluit? Het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is van toepassing op: pensioenfondsen (zoals geregeld in artikel 1 van de Pensioenwet); en beroepspensioenfondsen (zoals geregeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling). Register van pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank (DNB).  Een pensioenfonds voert de pensioenregeling uit die door werkgevers en werknemers in een pensioenovereenkomst is afgesproken. Het pensioenfonds voert de administratie van de beheerde pensioenen uit, verzorgt de pensioenuitkeringen en draagt zorg voor het beheer en de belegging van de pensioenpremies. Via het register dat wordt aangehouden door De Nederlandsche Bank, kunt u alle ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en algemene pensioenfondsen vinden. Kijk op https://www.dnb.nl/openbaar-register/register-van-pensioenfondsen ...
Lees meer
Verzekeringen - Pensioenverzekering

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Belast pensioen in eigen beheer door te hoge rekening-courant

Als uw pensioen in eigen beheer alleen nog maar kan worden verrekend met uw rekening-courantschuld aan uw BV, kan de Belastingdienst stellen dat de gehele pensioenaanspraak belast is. Dat heeft forse fiscale consequenties.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Pensioen en/of lijfrentes in de BV, wie krijgt wat bij echtscheiding?

Het komt regelmatig voor dat een BV met lijfrente- en/of pensioenverplichtingen niet voldoende bezittingen heeft om deze verplichtingen te dekken. Bij een echtscheiding moet dan vervolgens goed gekeken worden wie wat gaat krijgen.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid