Verzekeringen - Sociale verzekeringen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ZORGVERZEKERAARS - 09.05.2023

Vergoeden van reële tarieven door zorgverzekeraar

Moet een zorgverzekeraar reële tarieven vergoeden aan een zorgaanbieder? Onlangs verplichtte een rechter een zorgverzekeraar om een hoger indexatiepercentage te hanteren. Heeft de uitspraak gevolgen voor nu en ook voor later?
Lees meer

PERSONEEL - 06.04.2023

Dring ziekteverzuim terug met verzuimgesprekken

Er zijn medewerkers die zich binnen zes maanden drie keer ziek melden en dan ook nog op een maandag. Hoe bespreekt u zoiets op een goede manier met uw werknemers? U bent immers geen dokter!
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 15.12.2022

Wat wordt uw AOW-leeftijd?

Stapsgewijze verhoging. De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd en de daarmee verband houdende leeftijd waarop de AOW-opbouw start (de aanvangsleeftijd) zijn wettelijk vastgelegd in de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW-leeftijd en aanvangsleeftijd zijn vanaf 2026 automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Het is een ietwat technisch verhaal, maar er geldt dat een verdere verhoging van de AOW-leeftijd en aanvangsleeftijd ieder jaar wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De aankondiging van de AOW-leeftijd geschiedt steeds vijf jaar van tevoren. Vorig jaar zijn de AOW-leeftijd en aanvangsleeftijd voor 2027 vastgesteld op respectievelijk 67 en 17 jaar. ...
Lees meer

WERKNEMERSVERZEKERINGEN - 15.09.2022

Wijziging eigenrisicodragerschap voor 01.10.2022 aanvragen

Als werkgever bent u via het UWV verzekerd voor het risico dat werknemers ziek worden (Ziektewet) of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken (WGA). U kunt er ook voor kiezen dit risico zelf te dragen en/of elders te verzekeren. Waarom moet u nu in actie komen?
Lees meer

INKOMENSVOORZIENING - 30.06.2022

Inkomensvoorziening zelfstandige/dga per 01.07.2022 verhoogd

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is per 1 juli 2022 verhoogd. Wat betekent deze voorziening voor ondernemers en dga’s?
Lees meer

PERSONEEL - 21.06.2022

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie, wat nu?

De vakantieperiode komt eraan en veel van uw werknemers zullen op vakantie gaan. Vaak zal dat zonder problemen verlopen, maar wat nu als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie? Waar moet u dan rekening mee houden?
Lees meer
Verzekeringen - Sociale verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 06.04.2023

Dring ziekteverzuim terug met verzuimgesprekken

Er zijn medewerkers die zich binnen zes maanden drie keer ziek melden en dan ook nog op een maandag. Hoe bespreekt u zoiets op een goede manier met uw werknemers? U bent immers geen dokter!
Lees meer

ZORGVERZEKERAARS - 09.05.2023

Vergoeden van reële tarieven door zorgverzekeraar

Moet een zorgverzekeraar reële tarieven vergoeden aan een zorgaanbieder? Onlangs verplichtte een rechter een zorgverzekeraar om een hoger indexatiepercentage te hanteren. Heeft de uitspraak gevolgen voor nu en ook voor later?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid