Verzekeringen - Sociale verzekeringen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKNEMERSVERZEKERINGEN - 15.09.2022

Wijziging eigenrisicodragerschap voor 01.10.2022 aanvragen

Als werkgever bent u via het UWV verzekerd voor het risico dat werknemers ziek worden (Ziektewet) of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken (WGA). U kunt er ook voor kiezen dit risico zelf te dragen en/of elders te verzekeren. Waarom moet u nu in actie komen?
Lees meer

INKOMENSVOORZIENING - 30.06.2022

Inkomensvoorziening zelfstandige/dga per 01.07.2022 verhoogd

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is per 1 juli 2022 verhoogd. Wat betekent deze voorziening voor ondernemers en dga’s?
Lees meer

PERSONEEL - 21.06.2022

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie, wat nu?

De vakantieperiode komt eraan en veel van uw werknemers zullen op vakantie gaan. Vaak zal dat zonder problemen verlopen, maar wat nu als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie? Waar moet u dan rekening mee houden?
Lees meer

SOCIALE VERZEKERINGEN - 02.06.2022

Per 01.01.2023 geen collectiviteitskorting zorgverzekering meer

Vanaf 1 januari 2023 krijgen werknemers geen premiekorting meer bij een collectieve zorgverzekering. Een overgangsregeling is helaas niet van toepassing. Wat moet u weten als uw werknemer via u een premiekorting krijgt?
Lees meer

LOONADMINISTRATIE - 21.04.2022

Premiedifferentiatie WW, nieuwe regels 2023

Situatie nu. Een lage WW-premie (2,7%) geldt bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, mits er geen oproepovereenkomst is. De hoge WW-premie (7,7%) geldt voor alle overige contracten. Onder de huidige regeling kunt u een tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang realiseren, zonder dat de hoge WW-premie verschuldigd is. Verder is het in de huidige regeling niet voldoende duidelijk wanneer er wel sprake is van een oproepovereenkomst en wanneer niet. ...
Lees meer

PERSONEEL - 08.04.2022

Wel of geen dienstbetrekking bepaalt afdracht loonheffingen

Als u een werknemer in dienst neemt, moet u hiervoor belasting en premies afdragen. Maar dan moet er wel een dienstbetrekking zijn. Wanneer is hiervan sprake en welke aspecten zijn daarbij vooral belangrijk? Wat zei de rechter hierover?
Lees meer
Verzekeringen - Sociale verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

INKOMENSVOORZIENING - 30.06.2022

Inkomensvoorziening zelfstandige/dga per 01.07.2022 verhoogd

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is per 1 juli 2022 verhoogd. Wat betekent deze voorziening voor ondernemers en dga’s?
Lees meer

WERKNEMERSVERZEKERINGEN - 15.09.2022

Wijziging eigenrisicodragerschap voor 01.10.2022 aanvragen

Als werkgever bent u via het UWV verzekerd voor het risico dat werknemers ziek worden (Ziektewet) of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken (WGA). U kunt er ook voor kiezen dit risico zelf te dragen en/of elders te verzekeren. Waarom moet u nu in actie komen?
Lees meer

Cookiebeleid