Verzekeringen - Sociale verzekeringen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 30.09.2020

Spoor 2 als een werknemer al een jaar ziek is, maar hoe?

Een werknemer is al één jaar ziek en u moet het zogenaamde ‘tweede spoor’ gaan bewandelen, dus externe re-integratie c.q. extern vervangend werk regelen voor uw werknemer. Wat speelt er op de achtergrond en hoe pakt u het slim aan?
Lees meer

CONTROLE - 11.03.2020

Een bestuurlijke inval

Het kan gebeuren dat een overheidsinstantie, bijv. de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de Inspectie SZW, een inval bij u doet om u te komen controleren. Wat doet u dan het best?
Lees meer

PERSONEEL - 10.03.2020

Het coronavirus roept ook veel vragen op bij werkgevers

De impact van het coronavirus zal u niet ontgaan zijn. Onder werkgevers rijzen ook steeds meer vragen. Hoe zit het met de rechten en plichten over en weer als uw werknemer uit angst voor het virus niet naar zijn werk wil komen?
Lees meer

WERKGEVERSZAKEN - 23.01.2020

Extra tijd voor vast contract

Differentiatie WW-premie. De WW-premie voor werknemers met een vast contract met een eenduidig aantal uren is per 1 januari 2020 2,94%. Maar als uw werknemer geen vast contract heeft of geen vast aantal uren, is de WW-premie 7,94%. Dat is nogal een verschil. Voorwaarden voor lage premie. Om deze lage premie te mogen toepassen, moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een eenduidig aantal uren in uw administratie zitten. ...
Lees meer

Cookiebeleid