Verzekeringen - Sociale verzekeringen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

CONTROLE - 11.03.2020

Een bestuurlijke inval

Het kan gebeuren dat een overheidsinstantie, bijv. de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de Inspectie SZW, een inval bij u doet om u te komen controleren. Wat doet u dan het best?
Lees meer

PERSONEEL - 10.03.2020

Het coronavirus roept ook veel vragen op bij werkgevers

De impact van het coronavirus zal u niet ontgaan zijn. Onder werkgevers rijzen ook steeds meer vragen. Hoe zit het met de rechten en plichten over en weer als uw werknemer uit angst voor het virus niet naar zijn werk wil komen?
Lees meer

WERKGEVERSZAKEN - 23.01.2020

Extra tijd voor vast contract

Differentiatie WW-premie. De WW-premie voor werknemers met een vast contract met een eenduidig aantal uren is per 1 januari 2020 2,94%. Maar als uw werknemer geen vast contract heeft of geen vast aantal uren, is de WW-premie 7,94%. Dat is nogal een verschil. Voorwaarden voor lage premie. Om deze lage premie te mogen toepassen, moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een eenduidig aantal uren in uw administratie zitten. ...
Lees meer

INKOMEN - 20.12.2019

Compensatieregeling Bbz verlengd, dus ...?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz voorziet in een lening om het bedrijf weer op de rails te zetten. Lukt dit niet, dan wordt de lening omgezet in een gift. Deze gift verhoogt sinds 2017 het inkomen niet meer. Voor 2017 was dit wel het geval, met als gevolg dat er dan minder toeslag kon worden verkregen. Tip. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 wordt dit alsnog gecompenseerd. ...
Lees meer

PERSONEEL - 05.12.2019

AVG en zieke werknemer, wat mag wel en wat niet?

Als uw werknemer zich ziek meldt, wilt u het liefst exact weten wat er aan de hand is. U moet immers aan uw re-integratieverplichtingen voldoen en het werk moet ‘gewoon’ doorgaan. Hoe zit het met de privacy? Wat mag u vragen?
Lees meer

KOSTEN ZORGVERZEKERAAR - 02.12.2019

Overstappen naar een andere zorgverzekering?

De premies van zorgverzekeringen zijn hoog. Daarom loont het om na te gaan of u nog wel goed zit met uw huidige zorgverzekering. Let niet alleen op de laagste prijs, mogelijk is een iets duurdere verzekering uiteindelijk voordeliger.
Lees meer

Cookiebeleid