Verzekeringen - Sociale verzekeringen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

CORONAMAATREGELEN - 08.02.2021

Belasting betalen en aflossen in 2021 verruimd

Het kabinet heeft bij de verruiming van het coronasteun- en herstelpakket ook gedacht aan het betalen van belasting, het aflossen van belastingschulden en het kwijtschelden van belastingschulden. Wat zijn de ingangstermijnen?
Lees meer

PREMIE WERKNEMERSVERZEKERING - 28.01.2021

Gezag management-BV’s onvoldoende

Bij dga’s met een indirect minderheidsbelang kan de doorkijkbenadering succesvol worden toegepast.
Lees meer

PREMIE WERKNEMERSVERZEKERING - 28.01.2021

Sectorindeling soms nog steeds van belang voor premiepercentage

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is de sectorafhankelijke WW-premie per 1 januari 2020 afgeschaft. De sectorindeling is echter nog wel van belang voor de premie Werkhervattingskas.
Lees meer

PERSONEEL - 30.09.2020

Spoor 2 als een werknemer al een jaar ziek is, maar hoe?

Een werknemer is al één jaar ziek en u moet het zogenaamde ‘tweede spoor’ gaan bewandelen, dus externe re-integratie c.q. extern vervangend werk regelen voor uw werknemer. Wat speelt er op de achtergrond en hoe pakt u het slim aan?
Lees meer
Verzekeringen - Sociale verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

CORONAMAATREGELEN - 08.02.2021

Belasting betalen en aflossen in 2021 verruimd

Het kabinet heeft bij de verruiming van het coronasteun- en herstelpakket ook gedacht aan het betalen van belasting, het aflossen van belastingschulden en het kwijtschelden van belastingschulden. Wat zijn de ingangstermijnen?
Lees meer

Cookiebeleid