Alle domeinen

2023 - Februari

PERSONEEL - 28.02.2023

Aanvraag SLIM-regeling weer mogelijk vanaf 1 maart

Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend maken. Op 1 maart 2023 start er een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele MKB-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van woensdag 1 maart 9.00 uur tot en met donderdag 30 maart 17.00 uur.

SOFTWARE - OFFICE - 28.02.2023

Meer leven in uw PowerPoint-presentaties

U kunt een PowerPoint-presentatie boeiender maken door er wat beweging in te brengen, maar te veel beweging is dan weer geen goed idee. Hoe voegt u het beste de juiste dynamiek toe?

WEBDIENSTEN & SOFTWARE - OFFICE - 28.02.2023

Valt u niet te vaak in herhaling?

Wanneer u lange teksten schrijft, verliest u mogelijk weleens het overzicht. Gelukkig bestaan er webtools die u helpen om herhalingen op te sporen.

SOFTWARE - CHAT - 28.02.2023

Al uw chats gebundeld: hoe doet u dat?

Gebruikt u verschillende kanalen waarmee u communiceert met klanten, collega’s en andere zakenrelaties? Met Rambox verzamelt u deze allemaal in één overzichtelijke module. Interessant voor u?

GEZONDHEID - PERSONEEL - 28.02.2023

Zorg voor minder ziekteverzuim

Zieke werknemers zijn een forse kostenpost voor bedrijven. Benut daarom uw kansen om als werkgever de gezondheid van uw personeel te bevorderen.

SOFTWARE & WEBDIENSTEN - FOTO’S - 28.02.2023

Uw foto’s proberen te verscherpen met AI

U denkt de perfecte foto genomen te hebben, maar deze blijkt achteraf toch te onscherp om te kunnen gebruiken. Kunt u de foto toch nog redden met behulp van AI?

E-MAIL - E-MAILSOFTWARE - 28.02.2023

Minder bekende Outlook-handigheden

In een professionele context is Outlook de meestgebruikte e-mailapplicatie. Dit zijn enkele minder bekende mogelijkheden van dit krachtige programma.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 28.02.2023

Wat is het laagste gebruikelijk loon 2023 van de dga?

In de praktijk wist 67% van de ondervraagden niet het juiste gebruikelijk loon van een dga te bepalen, aldus een onderzoek via het forum van de Belastingdienst. Wat bewaken en regelen als u dit in 2023 zo laag mogelijk wilt houden?

SUBSIDIE - 28.02.2023

Brexitsubsidie (BAR) voor gemaakte kosten aanvragen?

De subsidieregeling BAR is er voor ondernemingen die bestaande economische belangen hebben in het VK en financieel getroffen zijn door het uittreden van het VK uit de Europese Unie. Wanneer is deze aan te vragen?

ERFRECHT - 28.02.2023

Executeur (nalatenschapsafwikkelaar) kan enkel worden ontslagen om gewichtige redenen. Wanneer speelt dat?

Een executeur kan op verzoek van de erfgenamen door de rechter worden ontslagen. Echter, enkel als hiervoor gewichtige redenen kunnen worden aangevoerd. Wanneer is dat het geval volgens de wet? Wat heeft het hof beslist?

BEDRIJFSPAND - 28.02.2023

Kantoorpand (10,4%) of woning (2% overdrachtsbelasting)?

Als er een woning wordt verkregen, geldt er een laag tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting. Anders geldt het hoge tarief van (nu) 10,4%. Wanneer kan een pand met een andere functie toch als woning worden aangemerkt?

schenking - 28.02.2023

Meerdere schenkingen op een dag = schenking van een lijfrente?

Volgens de Hoge Raad hoeven voor de schenkbelasting op één dag gepasseerde akten van schenking onder schuldigerkenning niet te worden samengenomen, omdat de vier akten opschortende voorwaarden bevatten.

resultaat uit overige werkzaamheden - 28.02.2023

Bron van inkomen: deelname aan het economisch verkeer?

Regelmatig is de belastbaarheid van inkomsten of de aftrekbaarheid van verliezen onderwerp van een discussie tussen inspecteur en belastingplichtige.

vermogensrendementsheffing - 28.02.2023

Maak bezwaar tegen box 3-heffing!

Koepelorganisaties raden spaarders aan om bezwaarschriften in te dienen tegen de aanslagen IB 2021 en 2022 met box 3-inkomen.

overdrachtsbelasting - 28.02.2023

Hardheidsclausule bij verkrijging economisch eigendom woning

De startersvrijstelling en het 2%-tarief overdrachtsbelasting (OVB) gelden niet als de koper de woning al eerder tot zijn beschikking krijgt dan het moment van levering bij de notaris. De hardheidsclausule kan in zo’n situatie soelaas bieden.

bezwaar - 28.02.2023

Belastingdienst moet aantonen dat aanslag is verzonden

Normaal gesproken is de termijn voor bezwaar of beroep zes weken. De vraag is of deze termijn gaat lopen als de aanslag of de uitspraak op bezwaar niet is ontvangen.

omzetbelasting - 28.02.2023

Parkeerterrein gebouw voor btw

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een parkeerterrein kwalificeert als een gebouw voor de btw.

discriminatie - 28.02.2023

Bpm is discriminatie?

De bpm is een belastingsoort waarbij het vaak draait om de discriminatievraag.

vermogensrendementsheffing - 28.02.2023

Ongerealiseerde winst telt mee voor rechtsherstel box 3

Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een ongerealiseerd koersresultaat en een ongerealiseerde waardestijging meewegen bij de beslissing of rechtsherstel moet worden toegepast.

toeslagen - 28.02.2023

Geld opzijgezet voor zoon of dochter? Huurtoeslag in gevaar!

Vermogen van kinderen kan van invloed zijn op het recht op toeslagen. Een gescheiden ouder kan zijn huurtoeslag verliezen door het vermogen dat zijn kinderen erven van zijn ex-partner.

onzakelijke lening - 28.02.2023

Hoog opgelopen rekening-courant dividenduitkering?

De Belastingdienst neemt bij een hoog oplopende rekening-courantschuld van een insolvabele dga aan zijn vennootschap nogal eens het standpunt in dat er sprake is van een uitdeling. Volgens de Hoge Raad is dat echter niet zomaar het geval.

gebruikelijk loon - 28.02.2023

Door strafrechtelijk onderzoek gebruikelijk loon alsnog belast

Het opzetten van een constructie met buitenlandse vennootschappen om inkomen buiten het zicht van de fiscus te houden, blijkt niet altijd lonend.

horizontaal toezicht - 28.02.2023

Ook navordering mogelijk onder horizontaal toezicht (HT)

Het feit dat een aangifte is vastgesteld op basis van een aangifte die is ingediend onder horizontaal toezicht (HT), betekent niet dat de fiscus de mogelijkheid verliest om een navorderingsaanslag op te leggen.

btw-ondernemer - 28.02.2023

Activiteiten verrichten tegen vergoeding = btw-ondernemerschap

Verricht een ondernemer prestaties in het economisch verkeer en ontvangt hij daarvoor een vergoeding, dan is hij voor de btw ondernemer.

SUBSIDIES - 28.02.2023

Nieuwe ronde subsidieregeling voor duurzame energieproductie en klimaattransitie

In een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) maken subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans op subsidie.

MINIMUMLOON - 21.02.2023

Wetsvoorstel ‘Wet invoering minimumuurloon’ aangenomen

Op 14 februari 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet invoering minimumuurloon’. Deze wet moet op 1 januari 2024 in werking treden.

APPARTEMENTSRECHTEN - 21.02.2023

Nieuwe subsidie voor verduurzaming VvE’s in 2023

Vanaf 2023 is er de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars: de SVVE. Wanneer en voor welke maatregelen kan een Vereniging van Eigenaars (VvE) daarvan gebruikmaken?

UW RAADSMAN - 21.02.2023

Volgens de Hoge Raad leidt alleen een ingrijpende verbouwing tot nieuwbouw voor de btw

De Hoge Raad heeft onlangs twee belangrijke uitspraken gedaan over het begrip ‘in wezen nieuwbouw’, dat van groot belang is voor de heffing van btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties.

FINANCIERING - 21.02.2023

Dit wijzigt er in 2023 voor hypotheken

Zoals ieder jaar hebben er ook op 1 januari 2023 wijzigingen op hypotheekgebied plaatsgevonden. Welke wijzigingen hebben er op hypotheekgebied plaatsgevonden? Wat is goed daarover te weten?

AAN- EN VERKOOP - 21.02.2023

Waar moet u op letten als de koopsom schuldig wordt gebleven?

Het kan voorkomen dat de koopsom van een onroerende zaak door de koper aan de verkoper schuldig wordt gebleven. In de praktijk zal dat vooral in familieverhoudingen voorkomen. Wat als er niets is afgesproken over de opeisbaarheid van de koopsom?

aan- en verkoop - 21.02.2023

Overmacht bij niet nakomen koopovereenkomst

Zowel de koper als de verkoper van onroerend goed moeten meewerken aan de levering van een pand. Als een van de partijen hierin tekortschiet, moet hij de schade vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht. Wat speelde er onlangs?

BEDRIJFSHUUR - 21.02.2023

Blijf niet stilzitten als u schade lijdt door iemand anders, maar beperk uw schade zo veel mogelijk

Een huurder van een bedrijfspand lijdt schade als gevolg van het onrechtmatig handelen van de buren. De rechter constateert dat er inderdaad sprake is van een onrechtmatige daad, maar kent toch geen schadevergoeding toe. Hoe zit dat?

BELASTINGEN - 21.02.2023

Versneld afschrijven in 2023

In 2023 kunnen ondernemers weer versneld afschrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. De voorwaarden van deze regeling zijn onlangs gepubliceerd.

BURENRECHT - 21.02.2023

Moet rendementsverlies van zonnepanelen door bouw dakkapel bij de buren worden geaccepteerd?

Het plaatsen van een dakkapel kan zorgen voor verminderd zonlicht op de zonnepanelen van de buren. Dat zorgt voor rendementsverlies. Is er dan altijd sprake van onrechtmatige hinder? Waar hangt dat van af? Wat heeft de rechter beslist?

WOZ - 21.02.2023

Gemeente niet verplicht om oppervlakte uit de registratie van het Kadaster (BAG) te gebruiken

Op de website van het Kadaster kunt u de oppervlakte van uw woning raadplegen. Onlangs oordeelde de rechter dat de gemeente niet verplicht is om deze te gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde. Wat moet u hierover weten?

WONINGHUUR - 21.02.2023

Moet u ook in een huurwoning rookmelders installeren?

Als er onverhoopt brand uitbreekt, waarschuwen rookmelders, mits goed geïnstalleerd, voor gevaar en zorgen zo voor een veiligere woonomgeving voor de bewoners van een huis, maar ook voor de omwonenden. Hoe zit dit bij huurwoningen?

APPARTEMENTSRECHTEN - 21.02.2023

Verduurzamingslening voor kleine VvE’s


BTW AUTO - 21.02.2023

Btw privégebruik auto aftrekbaar van de winst?

Nog even en u moet zich weer buigen over uw aangifte voor 2022. Heeft u een auto van de zaak ter beschikking, dan is niet alle betaalde btw inzake de auto aftrekbaar. Maar is het niet-aftrekbare deel wel aftrekbaar van de winst?

MEEWERKENDE KINDEREN - 21.02.2023

Hoe beloont u uw meewerkende kind?

Als uw kind voor uw onderneming werkt, kunt u hem hiervoor belonen. Fiscaal kan dit voordelig uitpakken, omdat deze beloning bij uw kind onbelast blijft door toepassing van de heffingskortingen. Hoe kunt u dit het beste vormgeven?

PERSONEEL - 21.02.2023

Anonieme werknemer betekent anoniementarief loonheffing

Binnen de loonheffingen bestaat het zogenaamde ‘anoniementarief’ (52%). Dit moet u toepassen als een werknemer fiscaal gezien als anoniem wordt bestempeld. Wat moet u weten? Wat speelt er vanaf 2023?

KINDEROPVANGTOESLAG - 21.02.2023

Kinderopvangtoeslag extra verhoogd in 2023

Veel zelfstandigen met kleine kinderen maken gebruik van kinderopvang. Onder voorwaarden wordt een deel van de kosten hiervan vergoed via de kinderopvangtoeslag. Hoe is dat voor 2023 geregeld?

RECHTSVORM - 21.02.2023

Inbreng onderneming in BV, met fiscale afrekening?

Als uw eenmanszaak flinke winsten oplevert, kan het fiscaal voordelig zijn om deze in te brengen in een BV. Dit kan fiscaal geruisloos, maar ook ruisend (met fiscale afrekening). Deze laatste optie kan opmerkelijk genoeg de aantrekkelijkste blijken.

LOKALE HEFFINGEN - 21.02.2023

Check uw gemeentelijke heffingen, zoals de OZB

De huizenprijzen zijn momenteel weer wat aan het dalen, maar toch mag u binnenkort een fors hogere WOZ-waarde verwachten. Hoe komt dat en waarom is het van belang uw gemeentelijke heffingen dit jaar extra goed te checken?

SUBSIDIES - 21.02.2023

Leuke subsidies voor elektrische auto’s

Heeft u een elektrische auto op het oog, vergeet dan vooral niet om u te verdiepen in de financiële voordelen waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

ARBEIDSOVEREENKOMST - 20.02.2023

Als uw werknemer door wil werken na zijn AOW: voordelen!

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd kan belangrijk zijn voor uw bedrijf, omdat u hierdoor langer gebruik kunt maken van de ervaring en kennis van de werknemer. Welke regels gelden er voor deze werknemers en wat is er nieuw per 1 juli 2023?

ZIEKTE - 20.02.2023

Dagelijks contact met zieke werknemer ... goed idee?

Wanneer een werknemer ziek is, willen werkgevers soms controleren of de werknemer (nog steeds) echt ziek is. Zeker als het al eens eerder is misgegaan. Maar is dagelijks contact met een zieke werknemer wel verstandig?

ONTSLAG - 20.02.2023

Ontbinding arbeidsovereenkomst bij disfunctioneren

U wilt een werknemer ontslaan, omdat hij onvoldoende functioneert. Zo moet u het disfunctioneren met hem bespreken en de mogelijkheid bieden om dit te verbeteren. Waar moet u verder op letten? Wat te doen om sterk te staan?

ZZP - 20.02.2023

Profhockeyer laat als zzp’er punten liggen bij de rechter

Een profhockeyer maakt als zzp’er deel uit van het eerste elftal van zijn club. De inspecteur en in beroep de rechtbank, vinden dat de speler in kwestie ‘gewoon’ in loondienst is. Hoe komt de rechtbank tot dit oordeel en is dit wel terecht?

AUTO VAN DE ZAAK - 20.02.2023

Elektrische auto van de zaak, hoe fiscaal bekeken omgaan met de kosten van de laadpaal bij de werknemer thuis?

Het aandeel volledig elektrische auto’s van de zaak stijgt. Wat moet u doen met de door u betaalde kosten van de laadpaal bij de werknemer thuis? Wanneer keurt de fiscus goed dat er geen sprake is van belast loon hiervoor?

VEILIGHEID - 20.02.2023

Wat moet u nu weten van de nieuwe klokkenluidersregeling?

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Deze wet vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders en heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

PRIVACY - 20.02.2023

Weet u wat uw werknemers thuis doen?

Sinds corona is thuiswerken opeens de normaalste zaak van de wereld, vaak parttime, soms zelfs fulltime. Hoe houdt u echter bij wat uw werknemer zoal doet thuis? Het is verleidelijk om digitaal te monitoren, maar in hoeverre mag dit?

VAKANTIE - 20.02.2023

Werk met een goede verlofadministratie, dat voorkomt gedoe

Het dienstverband met een werknemer eindigt na langdurige ziekte en er vindt een eindafrekening plaats, waarbij onder andere de openstaande verlofuren uitbetaald worden. Wat als er discussie ontstaat over het aantal vakantie-uren?

ARBEIDSOVEREENKOMST - 20.02.2023

Opletten bij een tijdelijk arbeidscontract

Als u een tijdelijk arbeidscontract sluit met een nieuwe werknemer, gebruikt u waarschijnlijk een model dat u al vaker heeft gebruikt. Waar moet u zeker op letten?

KOSTENVERGOEDINGEN - 20.02.2023

Reizen en thuiswerken: wat zijn nu de fiscale mogelijkheden?

Bijna ongemerkt is vorig jaar het fiscale regime van de vaste reiskostenvergoeding veranderd. Wat zijn nu de fiscale mogelijkheden? Wat hiervoor echt goed regelen?

SUBSIDIES - 20.02.2023

Deadline voor subsidieregeling aanpassingskosten Brexit 31 maart 2023

Als u vanwege de Brexit extra kosten heeft gemaakt, kunt u op grond van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) subsidie aanvragen voor aanpassingskosten. Deze subsidieregeling geldt sinds 13 januari 2023 alleen nog voor kosten die u al gemaakt heeft vanwege de Brexit.

FISCOTIP - 16.02.2023

Kiest u ook voor een youngtimer?

Autorijden wordt steeds duurder, zelfs als u voor elektrisch kiest. Maar misschien is een youngtimer voor u wel een optie? Waar moet u dan vooral op letten, wat zijn de voordelen en hoeveel scheelt het in de portemonnee?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 16.02.2023

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting nu aanvragen?

Het is mogelijk om tussen de BV’s in uw concern een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te creëren. Dit biedt in bepaalde situaties fiscaal voordeel. Welke voordelen zijn dit? Hoe brengt u zo’n fiscale eenheid tot stand?

PRIVÉ - 16.02.2023

Niet ieder kleinkind is gelijk

Menig grootouder heeft in zijn testament een legaat opgenomen ten behoeve van hun kleinkind(eren). Er geldt een vrijstelling van erfrecht van € 22.918 (2023) per kleinkind. Maar let op, bonuskleinkinderen kunnen een aparte status hebben.

FISCALE WINST - 16.02.2023

Versneld afschrijven in 2023

Het kabinet wil investeren door ondernemingen sterker stimuleren. Hiervoor zal in 2023 de mogelijkheid worden ingevoerd om versneld af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Hoe werkt dit precies? Kunt u hierop anticiperen?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 16.02.2023

Wat te doen met het pensioen in eigen beheer?

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen meer in uw eigen BV opbouwen. Wat als u het pensioen destijds niet heeft afgekocht of heeft omgezet in een oudedagsverplichting en uw BV niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen?

BTW - 16.02.2023

Suppletieaangifte op tijd indienen

Dien tijdig een suppletie btw in over 2022. Daarmee voorkomt u niet alleen rentekosten, maar ook een mogelijke boete over de btw-correctie. Hoe zit dat?

PERSONEEL - 16.02.2023

Berekening onbelaste jubileumuitkering

Als uw werknemer 25 jaar in dienst is, mag u dat belonen met een onbelaste vergoeding van één maandsalaris. Deze onbelaste vergoeding mag u nog eens uitkeren na het bereiken van het 40-jarig jubileum. Hoe berekent u deze uitkering?

BTW - 16.02.2023

De thuiswerkplek van uw werknemer, hoe zit het met de btw?

Thuiswerken is tegenwoordig enorm populair. Wat zijn de btw-gevolgen indien u als werkgever voor de thuissituatie van uw werknemer goederen of diensten aanschaft? We gaan er daarbij van uit dat u met btw-belaste prestaties verricht.

PRIVÉ - 16.02.2023

Reserves VvE aanmerken als spaartegoed?

Welk fictief rendement voor box 3 is van toepassing op de reserves van de Vereniging van Eigenaars? Wat besliste de rechter onlangs?

IN DE PIJPLIJN - 16.02.2023

Belastingrente voor box 3-bezwaarmakers


ADMINISTRATIE - 16.02.2023

U bewaart uw administratie toch niet in een schoenendoos?

Uit een recent onderzoek van de Belastingdienst komt naar voren dat 40% van de ondernemers hun administratie nog steeds opbergen in de befaamde schoenendoos. Een slecht idee, zo vindt de Belastingdienst. Hoe bewaart u uw administratie?

TESTAMENT - 15.02.2023

Uitlegkwesties van het testament voorkomen: wat is belangrijk om zorgvuldig te benoemen in het testament?

Een erflater heeft in zijn testament zijn broer tot enig erfgenaam benoemd. Daarna hertrouwt de erflater en krijgt hij kinderen. De vraag is wie er erft: zijn broer of zijn echtgenote en kinderen? Wat is hier raadzaam om te regelen?

ADMINISTRATIE - 15.02.2023

Internationaal MVO alleen voor grote bedrijven?

De druk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, neemt alsmaar toe. Nu is er ook steeds meer aandacht voor IMVO (internationaal maatschappelijk ondernemen). Wat moet u weten? Waar bereidt u zich het beste op voor?

ICT - 15.02.2023

Afgedankte elektrische apparatuur ophalen is prima, maar laat afgedankte computers en datadragers veilig ophalen

Steeds vaker bieden organisaties aan om gratis of zelfs tegen een vergoeding elektra op te halen om te recyclen. Waarom moet u geen oude computers en datadragers meegeven? Hoe voorkomt u hoge boetes?

ERFRECHT - 15.02.2023

Einde taak bewindvoerder in testament goed geregeld

In een testament kan bewind worden ingesteld over de erfdelen of legaten van minderjarige erfgenamen of legatarissen. De eerste bewindvoerder wordt in het testament benoemd. Wat met de opvolging van de bewindvoerder?

BEDRIJFSOVERDRACHT - 15.02.2023

Bedrijfsoverdracht: eerste recht van koop niet bewezen?

Bij een landbouwbedrijfsoverdracht in de familiesfeer wordt vaak een antispeculatiebeding overeengekomen. Om het bedrijf in de familie te houden, kan er ook een eerste recht van koop worden vastgelegd. Wat als hiervan niets in de akte staat?

BOER EN BEDRIJF - 15.02.2023

Geen gebruiksruimte op bufferstroken en gronden zonder productie

Door de recente aanscherping van derogatieregels mag u bufferstroken niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Daarnaast geldt dit ook voor gronden waarop, binnen het GLB, geen productie is toegestaan. Wat speelt er hier?

MESTWETGEVING - 15.02.2023

Realtime VDM van start, na transport bevestigen

Sinds 1 januari moet u mesttransporten registreren met het rVDM-systeem. Dit systeem kent meerdere meldingen. Daarnaast is nieuw dat u het mesttransport nadien moet bevestigen als leverancier of afnemer. Welke gevolgen heeft dit?

BOER EN BEDRIJF - 15.02.2023

Normen biologische melkkoeien gelijk aan gangbare

Heeft u biologische melkkoeien? Dan krijgt u vanaf 2023 te maken met een andere bepaling voor de stikstofproductie van uw melkkoeien. Benieuwd hoe u vanaf 2023 de stikstofproductie van uw melkkoeien moet bepalen? Lees verder!

BOER EN BEDRIJF - 15.02.2023

Welk areaal is subsidiabel binnen GLB?

Binnen het huidige GLB kunt u de basispremie en ecopremie ontvangen op basis van uw subsidiabel areaal. Wat valt er onder subsidiabel areaal? Wat zijn aanvullende voorwaarden?

CORONA RECHTSPRAAK - 15.02.2023

Moet u een patiënt toelaten als deze geen mondkapje wil dragen?

Een patiënt heeft begin 2022 (tijdens de landelijke mondkapjesplicht) een afspraak bij haar arts vanwege chronische verkoudheidsklachten. De patiënt meldt zich zonder mondkapje en vertrekt uiteindelijk onverrichter zake. Mocht de arts haar weigeren?

GEZONDHEIDSRECHT - 15.02.2023

Moet u ingaan op het verzoek van de patiënt om een deel van het dossier te vernietigen?

Na een auto-ongeluk stelt neuroloog Blom (in tweede instantie) de diagnose functionele dystonie/stoornis. Patrick wil dat Blom de term ‘functionele stoornis’ uit de brief aan de huisarts verwijdert. Wat vond de tuchtrechter hiervan?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.02.2023

“Kan ik bij een bedrijfsoverdracht de aandelen in mijn praktijk-BV zomaar aan iedereen overdragen?”

Ook voor medici en paramedici komt er een moment dat het stokje moet worden overgedragen. Als u een BV heeft, betekent dit (meestal) dat u de aandelen in uw BV moet overdragen aan uw opvolger. Waar moet u dan aan denken?

GEZONDHEIDSRECHT - 15.02.2023

Hoe zit het ook alweer met rijbewijskeuringen en de rol van de arts?

Uw patiënt heeft de gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring) van het CBR ingevuld. De vraag over een psychische aandoening heeft hij met ‘ja’ beantwoord. Het CBR vraagt hierbij een aantekening van zijn arts. Een andere vraag heeft hij onterecht met ‘nee’ beantwoord. Wat doet u?

TUCHTRECHT - 15.02.2023

Ernstig grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een doorhaling in het BIG-register

Uit onderzoek onder de arts-assistenten van de vakgroep interne geneeskunde over het opleidingsklimaat in het ziekenhuis bleek dat een aantal arts-assistenten een internist-oncoloog en opleider ongeschikt vond. Wat vond de tuchtrechter?

ONROERENDE ZAKEN - 15.02.2023

Energielabel C voor kantoren: wat is de stand van zaken?

Zoals u weet, geldt er voor kantoorpanden sinds 1 januari 2023 een verplicht energielabel C. Wat is de huidige situatie?

ZAKELIJK - FINANCIEEL - 15.02.2023

Meer mogelijk met de WKR

Dit jaar biedt de werkkostenregeling u meer ruimte om uw personeel onbelaste vergoedingen te geven. Waar kunt u informeren om de WKR optimaal te benutten?

SOFTWARE - HULPPROGRAMMA’S - 15.02.2023

Handige toevoeging aan Windows: PowerToys

Als u Windows 10 of 11 gebruikt, kunt u met Microsoft PowerToys enkele gratis lichtgewicht applicaties installeren. Welke handige extra mogelijkheden voegen deze toe aan Windows?

SOFTWARE - VIDEOvergadering - 15.02.2023

Hoe houdt u uw Teams-vergaderingen productief?

Door de doorbraak van videovergaderen brengen we heel wat tijd door in Microsoft Teams-vergaderingen. Hoe zorgt u ervoor dat deze zo productief mogelijk zijn?

E-MAIL - MAILINGLIJSTEN - 15.02.2023

Hoe verzamelt u e-mailadressen?

E-mailmarketing is een effectieve manier om klanten te bereiken en om een duurzame relatie met hen op te bouwen. Maar hoe legt u op een doeltreffende en correcte manier een bestand met e-mailadressen aan?

SOFTWARE - APPS - 15.02.2023

Slimme tips voor WhatsApp

U gebruikt WhatsApp wellicht niet alleen voor privédoeleinden, maar ook voor de communicatie met onder andere uw klanten, leveranciers en collega’s. Met deze tips gebeurt dat in de toekomst nog beter.

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 15.02.2023

Webmail met extra security

De klassieke e-maildiensten zijn al erg veilig, maar wie meer garanties wil, kan terecht bij een beveiligde webmaildienst. Wat is tegenwoordig het aanbod?

VERHUUR - 13.02.2023

Nieuw ROZ-model huurcontract voor middenstandsbedrijfsruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft onlangs een nieuw model voor de huurovereenkomst van een winkelruimte vastgesteld.

BELASTINGEN - 09.02.2023

Soepeler beleid Belastingdienst, eerder kwijtschelding en sanering van belastingschulden?

Door de ontstane coronaschulden hanteert de Belastingdienst een soepeler beleid, maar niet voor eeuwig. Wat moet u weten?

PERSONEEL - 09.02.2023

Voorkom dat een tijdelijk arbeidscontract per ongeluk voor onbepaalde tijd geldt

Wanneer u nieuw personeel aanneemt, weet u nog niet precies wat voor vlees u in de kuip heeft. Met een tijdelijk contract kunt u elkaar leren kennen. Toch gaat dat in de praktijk nog weleens mis en blijkt tijdelijk helemaal niet zo tijdelijk.

WET- EN REGELGEVING - 09.02.2023

Een zwarte lijst van gasten die als notoire wanbetalers bij u op rekening consumeren?

U wilt als horecaondernemer, samen met collega’s en branchegenoten, een register opzetten van notoire wanbetalers om u tegen frauduleuze op-rekening-eters en overnachters te beschermen. Waar moet u zoal aan denken?

OMZETBELASTING - 09.02.2023

Hoeveel btw moet u in rekening brengen voor het parkeren bij uw evenement of muziekfestival?

Als u een muziek- of ander soort festival organiseert, is het voor de bezoekers makkelijk als ze hier ook kunnen parkeren. Maar welk btw-tarief moet u over het parkeren dan berekenen en waar hangt dit van af? Wat vond de rechter?

HORECAKOSTEN - 09.02.2023

Inleveren afgedankte elektrische apparaten, maar geen computers en datadragers

Ook in de horeca komt veel afgedankte elektrische apparatuur voor. Hier spelen steeds meer ‘ophalers’ en ‘recyclaars’ op in. Maar er speelt wel een heel belangrijk punt waar velen niet aan denken, namelijk bij computers en datadragers ...

PERSONEEL - 09.02.2023

‘Wet werken waar je wilt’ nog in de pijplijn? Een update ...

Dan weer wel, dan weer niet: het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ houdt de gemoederen bezig. Wat moet u als horecaondernemer weten? Wat is de stand van zaken?

Cookiebeleid